ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -國-, *國*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[國, guó, ㄍㄨㄛˊ] country, nation, state; national
Radical: Decomposition: 囗 (wéi ㄨㄟˊ)  或 (huò ㄏㄨㄛˋ) 
Etymology: [ideographic] Treasure 或 within a country's borders 囗

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] country; nation; state; national; surname Guo, #467 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] China; Middle Kingdom, #54 [Add to Longdo]
国家[guó jiā, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] country; nation; state, #126 [Add to Longdo]
美国[Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] America; American; United States of America; USA, #150 [Add to Longdo]
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
我国[wǒ guó, ㄨㄛˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] our country; China, #311 [Add to Longdo]
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
英国[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
韩国[Hán guó, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] South Korea, #1,090 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through Rüdiger von Bechlarn.[CN] 【匈奴王埃策爾派遣使者呂狄格 前來追求克裏米爾特】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正值匈奴春暖花開 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
this will be a land of riches.[JA] 森に光が入り, 山犬どもがしずまればここは豊かなになる. Princess Mononoke (1997)
Despite having more or less always been in circulation,[CN] 影片《尼伯龍根》在當時沒有留存下一個完整的通用的德版本 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
And so I bind in faith -[CN] 現在我衷心地將貝赫拉恩以及勃艮第兩結為同盟 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Choose for yourself a kingdom from my lands, Rüdiger, in gratitude for this woman![CN] 呂狄格,從我的帝疆土中選一塊領土來賜予這位女士! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Perfect for ruling the world.[JA] まさに崩しにふさわしい. Princess Mononoke (1997)
Where is your land?[JA] そなたのは? Princess Mononoke (1997)
Deliver unto me the murderer of my husband, O King![CN] 把謀害我丈夫的兇手交我處置,王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
This from the west land's best hunter?[JA] それでもぬしは西一の狩人(かりゅうど)か? Princess Mononoke (1997)
King Gunther, Margrave Rüdiger von Bechlarn asks for an audience![CN] 龔特爾王,來自貝赫拉恩的呂狄格侯爵求見! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
What does Lord Attila do now?[CN] 而埃策爾王現在又在幹什麼呢? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top