Search result for

แวบ

(49 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แวบ-, *แวบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ[ADV] in a wink, See also: for a short time, Example: ฉันเห็นแวบเดียวก็รู้แล้วว่า เด็กคนนี้ไม่เอาไหน, Thai definition: อย่างเร็วในชั่วพริบตา
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
แวบวับ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แวบก. ปรากฏให้เห็นชั่วเวลาสั้น ๆ เช่น แสงไฟจากรถดับเพลิงแวบเข้าตา ความคิดแวบขึ้นมา.
แวบน. ลักษณนามใช้เรียกชั่วเวลาสั้น ๆ เช่น โผล่มาแวบหนึ่งก็หายไป.
แวบวับว. อาการที่แสงสว่างปรากฏอยู่ชั่วแว็บเดียวแล้วก็หายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่ต่อเนื่องกัน เช่น ไฟจากป้ายโฆษณามีแสงแวบวับ แสงดาวแวบวับอยู่บนท้องฟ้า.
พลามแวบวาบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or sneaking off to the toilet for a smoke.หรือแวบไปห้องน้ำเพื่อสูบบุหรี่ Heartbreak Library (2008)
It felt good. It felt really good.ผมไม่รู้หรอกมันแวบขึ้นมาเองอ่ะ แล้วผมก็รู้สึกดีด้วย Bedtime Stories (2008)
Real prices got you shiny, sparkly things that lasted three weeks, and mom prices got you brown things that lasted forever.พวกราคาจริงจะส่องประกายแวบวับที่ฉายไปอีกสามอาทิตย์ ราคาของแม่ก็พวกของเห่ยๆ ที่ใส่ได้ตลอดไป Confessions of a Shopaholic (2009)
It became quickly apparent that he did have one weaknesss.มองแวบเดียวก็รู้เลยว่า เขาไม่มีจุดอ่อน Zombieland (2009)
We've been watching the local Triad for a while, but didn't know about Wang's involvement before Chuck's flash.เราจับตาดูแก๊งนี้มาระยะหนึ่งแล้ว แต่เราไม่รู้ว่า แวงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จนกระทั่งชัคแวบขึ้นมา Chuck Versus the Best Friend (2009)
Chuck and I will enter as our cover couple, get close to Wang... see if the skin-covered robot flashes on anything...ชัคกับฉัน จะเข้าไป แล้วหาทางใกล้ชิดแวง ถ้าเจ้าหุ่นยนต์ที่มีผิวคนหุ้มนี่ แวบอะไร.. Chuck Versus the Best Friend (2009)
Why don't you just share with General Beckman the intel about the grenade that you flashed on?ทำไมคุณไม่เล่า ให้ท่านนายพลเบคแมนฟัง เรื่องระเบิดที่ คุณแวบขึ้นมาละ? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Your flash turned up good intel, Chuck.การแวบของคุณ เป็นข้อมูลที่ดี, ชัค. Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yesมันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ The Fourth Kind (2009)
All I remember is there was a flash of light, and I, uh...ฉันจำได้ มีแสงแวบๆ และ ฉันเอ่อ... The Rapture (2009)
And if Ehlert cought me sneaking in and out, he'd nail my keister to his wall.ถ้าเอเลริ์ทจับได้ว่าฉันแวบไปแวบมา เขาเป็นเล่นฉันยับแน่ Pilot (2009)
One second, I was in a car.แวบนึง ผมยังอยู่ในรถ No More Good Days (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวบ[n.] (waēp) EN: flash ; glimpse   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
แวบ[adv.] (waēp) EN: in a wink ; for a short time   
แวบวับ[v.] (waēpwap) EN: sparkle   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบวาบ[adj.] (waēpwāp) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at first glance[IDM] แวบแรกที่เห็น, See also: ครั้งแรกที่เห็น
fling up[IDM] แวบเข้ามา (ในใจ)
rush into[PHRV] ปรากฏขึ้นในใจ, See also: แวบขึ้นมา
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว
steal a glance at[IDM] แอบชำเลืองมอง, See also: แวบมอง, มองแวบหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอึดหนึ่ง,การหยุดพักหายใจ,การเอ่ยคำ,ความปรารถนา,ชั่วแวบเดียว,การโชยพัดเบา
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
glance(กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า., See also: glancingly, Syn. peek,graze
glaum(กลอม,กลาม) vt.,vi. ขโมย,ช่วงชิง n. การมองแวบเดียว. vt. มองแวบเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
gleam(n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
glimpse(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top