ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entwicklung

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entwicklung-, *entwicklung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung {f} | Entwicklungen {pl}evolution | evolutions [Add to Longdo]
Entwicklung {f} [math.]expansion [Add to Longdo]
Entwicklung {f}; Entstehung {f}; Entfaltung {f} | Entwicklungen {pl} | bedrohliche Entwicklung | gegenwärtige Entwicklung | wirtschaftliche Entwicklung; wirtschaftlicher Aufbau | jüngste Entwicklungendevelopment | developments | threatening development | present development | economic development | recent developments [Add to Longdo]
Entwicklung {f}deployment [Add to Longdo]
Entwicklungsabteilung {f}development department [Add to Longdo]
Entwicklungsantrag {m}development request [Add to Longdo]
Entwicklungsarbeiten {pl}development work [Add to Longdo]
Entwicklungserregung {f}activation [Add to Longdo]
Entwicklungsgeschichte {f}history of development [Add to Longdo]
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer [Add to Longdo]
Entwicklungshilfe {f}development aid [Add to Longdo]
Entwicklungshilfekredit {m}aid loan [Add to Longdo]
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer [Add to Longdo]
Entwicklungsland {n} | Entwicklungsländer {pl} | die Entwicklungsländer {pl}developing nation; developing country | developing countries | the developing world [Add to Longdo]
Entwicklungsplanung {f}development planning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
発展途上国[はってんとじょうこく, hattentojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
発達[はったつ, hattatsu] Entwicklung [Add to Longdo]
途上国[とじょうこく, tojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]
進展[しんてん, shinten] Entwicklung, Fortschritt [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Entwicklung /ɛntvikluŋ/ 
   development; evaluation; evolution; growth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top