ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twin

T W IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twin-, *twin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twin(n) แฝด, See also: ฝาแฝด
twin(n) ความเหมือนกัน
twin(vi) เป็นคู่กัน
twin(vt) ทำให้เป็นคู่กัน
twin(vi) มีฝาแฝด
twine(n) สายเชือก, See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine(vi) พันรอบ
twine(vt) ถักเป็นเกลียว, See also: บิดเป็นเกลียว
twins(n) กลุ่มดาวคู่
twinge(n) อาการปวดฉับพลันและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twin(ทวิน) n., adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง, แฝด, สิ่งที่เป็นคู่กัน, ห้องเตียงคู่, สองเท่า. vt. จับคู่, เข้าคู่, เปรียบเทียบ, จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
twinge(ทวินจฺ) n., vt., vi. (ทำให้เกิด, เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง, ความเจ็บแปลบ, ความเจ็บใจ.
twinkle(ทวิง'เคิล) n., vi., vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ, แสงแวววาว, แสงริบหรี่, ชั่วพริบตา, การกระพริบตา, การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ, การกระพริบตา, การขยิบตา, ชั่วพริบตา, เวลาฉับพลัน, Syn. instant, second, moment
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด, เหมือนกัน
entwine(เอนทฺไวน์') vt., vi. พันรอบ, โอบ, เลื้อยรอบ, ชักใย, ทำให้พัวพัน., See also: entwinement n., Syn. twist
leftwingปีกซ้าย, ฝ่ายซ้าย, ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
outwind(เอาทฺวินดฺ) vt. ทำให้หมดแรงหายใจ, ทำให้หมดเรี่ยวแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
twin(adj) แฝด, คู่, ทั้งสอง
twin(n) ลูกแฝด, ฝาแฝด, สองคน, สองสิ่ง, คู่
twine(n) เชือก, ลวด, การร้อยมาลัย, การถักปม, การฟั่นเป็นเกลียว
twine(vt) ม้วน, ฟั่น, พัน, ขด, ถัก, ร้อย
twinge(n) แหนบ, ความเจ็บแปลบ
twinge(vi) ปวดจี๋, สะดุ้ง, หยิก, เจ็บแปลบ
twinkle(n) แสงระยิบ, ประกาย, การกะพริบตา
twinkle(vt) ขยิบตา, ส่งแสงระยิบ, ส่งประกาย
entwine(vt) พันกันยุ่ง, โอบ, เลื้อย, มัด, ชักใย, ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน, ร้อยเข้าด้วยกัน, สานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twin pregnancy; pregnancy, bigeminalการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, conjoinedแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorial; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorionic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dizygotic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, fraternal; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, hetero-ovular; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twining stemทไวนิงสเตม, ลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
twine(vt) ทำสิ่งที่เป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน, ฟั่น (เชือก ด้าย หรือเทียน), ตีเกลียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Twin overhead cam.ทวินแคมค่าใช้จ่าย บอกเขา เกี่ยวกับพัดลม Mad Max (1979)
The Donelley twins barfed on each other.แฝดโดเนลลี่อ้วกใส่กันเอง Stand by Me (1986)
Twin ceramic rotor drives on each wheel...เซรามิคโรเตอร์คู่ ล้อแต่ละข้างขับเคลื่อนอิสระ... Akira (1988)
Silent Twin 0-2, out.ทวิน 02 ปิดเครื่อง Casualties of War (1989)
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2.บิ๊กบราเธอร์ 02 จากทวิน 02 เปลี่ยน Casualties of War (1989)
Big Brother 0-2, this is Silent Twin 0-2, over.บิ๊กบราเธอร์ 2 จากทวิน 02 เปลี่ยน Casualties of War (1989)
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้ The Joy Luck Club (1993)
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
"Einstein's Twin Paradox: A New Interpretation.คุณจบอนุปริญญา ด้านฟิสิกซ์ แล้วนี่... Deep Throat (1993)
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth, ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ Don Juan DeMarco (1994)
The queen had given birth to twins that night.ราชินีทรงประสูติทารกแฝด The Man in the Iron Mask (1998)
For it was I who took the second of your twin sons away from you.ข้าคือผู้พรากโอรสองค์หนึ่งไป The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twinAccording to a study, big women are more prone to have twins.
twinAlthough they are twins, they have few interests in common.
twinAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
twinAs a rule, twins have a lot in common.
twinBody and spirit are twins: God only knows which is which.
twinCan you tell Jane from her twin sister?
twinCan you tell one of the twins from the other?
twinCan you tell the twins apart?
twinCan you tell Tom from his twin brother?
twinCountless stars were twinkling in the sky.
twinHe could not perceive any difference between the twins.
twinHe took me for my twin brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงคู่(n) double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai Definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
เกลียว(v) twist, See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink, Syn. บิด, Example: ลูกเรือกำลังเกลียวเชือกให้หนาขึ้นไว้สำหรับยึดเรือ, Thai Definition: กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
แฝดสอง(n) twins, Example: เพื่อนบ้านคนหนึ่งของข้าพเจ้าคลอดลูกแฝดสองออกมาได้ด้วยฝีมือหมอตำแยแถวๆ บ้าน
ส่งประกาย(v) twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
คู่แฝด(n) twins, Syn. ฝาแฝด, แฝด, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันทุกอย่าง, Count Unit: คู่
ฝาแฝด(n) twin, See also: double, Syn. แฝด, Example: มือปืนทั้งสองไปไหนมาไหนคู่กันเสมอจนเรียกกันว่ามือปืนฝาแฝด, Count Unit: คู่, Thai Definition: คนที่เกิดในครรภ์มารดาพร้อมกัน, คู่ที่เหมือนกัน, คนหรือสิ่งที่ออกมาติดกัน
แฝด(adj) twin, Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด, Example: เธอคลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาลศิริราช, Count Unit: คู่, Thai Definition: เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน), ติดกันเป็นคู่
พริบ(v) twinkle, See also: wink, blink, Syn. ขยิบ, กระพริบ, Example: มือปืนที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตามาชั่วชีวิตถึงกับเอ่ยปากอ้อนวอนขอชีวิตต่อเจ้าพ่อ, Thai Definition: ขยิบ (ใช้แก่ตา)
ลูกฝาแฝด(n) twins, Syn. ลูกแฝด, Example: น้าสาวของฉันมีลูกฝาแฝดหน้าตาน่ารักมาก, Count Unit: คู่, Thai Definition: ลูกที่เกิดจากท้องแม่คนเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน อาจเป็นแฝด 2 คน 3 คน หรือมากกว่านั้นก็ได้
วามแวม(adj) twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai Definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝด[faēt] (n) EN: twin  FR: jumeau [ m ]
แฝดเหมือน[faēt meūoen] (n, exp) EN: identical twins  FR: jumeaux identiques [ mpl ] ; vrais jumeaux [ mpl ]
แฝดสอง[faēt-søng] (n, exp) EN: twins  FR: jumeaux [ mpl ] ; jumelles [ fpl ]
แฝดต่างไข่[faēt tāng khai] (n, exp) EN: non identical twins  FR: faux jumeaux [ mpl ]
ฝาแฝด[fāfaēt] (n) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double  FR: jumeau [ m ] ; jumelle [ f ] ; double [ m ]
ห้องแฝด[hǿng faēt] (n, exp) EN: twin room
กะพริบ[kaphrip] (v) EN: wink ; blink ; twinkle  FR: cligner ; clignoter
ขดงอ[khot-ngø] (n) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist
เครือเถา[khreūathao] (n) EN: design of intertwined sprays
คู่[khū] (n) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set  FR: paire [ f ] ; couple [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TWIN T W IH1 N
TWINE T W AY1 N
TWINS T W IH1 N Z
TWINS' T W IH1 N Z
TWINGE T W IH1 N JH
TWINED T W AY1 N D
TWINING T W AY1 N IH0 NG
TWINKLY T W IH1 NG K AH0 L IY2
TWINKLE T W IH1 NG K AH0 L
TWINJET T W IH1 N JH EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twin (v) twˈɪn (t w i1 n)
twine (v) twˈaɪn (t w ai1 n)
twins (v) twˈɪnz (t w i1 n z)
twined (v) twˈaɪnd (t w ai1 n d)
twines (v) twˈaɪnz (t w ai1 n z)
twinge (n) twˈɪnʤ (t w i1 n jh)
twinges (n) twˈɪnʤɪz (t w i1 n jh i z)
twining (v) twˈaɪnɪŋ (t w ai1 n i ng)
twinkle (v) twˈɪŋkl (t w i1 ng k l)
twinned (v) twˈɪnd (t w i1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双胞胎[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] twin #13,255 [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / 孿] twins #37,447 [Add to Longdo]
双生[shuāng shēng, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ, / ] twins #43,533 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] twins #50,799 [Add to Longdo]
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] twinkle; flare #253,722 [Add to Longdo]
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] twine [Add to Longdo]
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] twin brothers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelbett { n } (2 getrennte Betten)twin beds [Add to Longdo]
Doppellaufwerk { m }twin drive [Add to Longdo]
Doppelsystem { n }twin system [Add to Longdo]
Partnerstadt { f } | Partnerstädte { pl }twin town; twin city | twin towns; twin cities [Add to Longdo]
Zwilling { m } | Zwillinge { pl } | siamesische Zwillinge | zweieiige Zwillinge | eineiige Zwillingetwin | twins | Siamese twins | fraternal twins | identical twins [Add to Longdo]
Zwillingsbruder { m } | Zwillingsbrüder { pl }twin brother | twin brothers [Add to Longdo]
Zwillingsschwester { f } | Zwillingsschwestern { pl }twin sister | twin sisters [Add to Longdo]
Zwillingswaffe { f } | Zwillingswaffen { pl }twin barrelled gun | twin barrelled guns [Add to Longdo]
Zwillingszug { m }twin hoist [Add to Longdo]
Doppelkernwulst { f }twin bead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブル[daburu] (n, adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) #4,526 [Add to Longdo]
双子(P);二子[ふたご(P);そうし(双子), futago (P); soushi ( futago )] (n) twins; a twin; (P) #6,417 [Add to Longdo]
ツイン[tsuin] (n) twin; (P) #7,025 [Add to Longdo]
絡む[からむ, karamu] (v5m, vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P) #18,447 [Add to Longdo]
あわや[awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[kirakira (P); kirakira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
タイワンスズメダイ[taiwansuzumedai] (n) twinspot chromis (Chromis elerae) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top