Search result for

twin

(142 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twin-, *twin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twin[N] แฝด, See also: ฝาแฝด
twin[N] ความเหมือนกัน
twin[VI] เป็นคู่กัน
twin[VT] ทำให้เป็นคู่กัน
twin[VI] มีฝาแฝด
twine[N] สายเชือก, See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine[VI] พันรอบ
twine[VT] ถักเป็นเกลียว, See also: บิดเป็นเกลียว
twins[N] กลุ่มดาวคู่
twinge[N] อาการปวดฉับพลันและรุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twin roomn. ห้องที่มีเตียงเดี่ยวสองเตียง
twin-flowern. ชื่อเถาวัลย์จำพวกหนึ่ง
twinge(ทวินจฺ) n.,vt.,vi. (ทำให้เกิด,เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง,ความเจ็บแปลบ,ความเจ็บใจ.
twinkle(ทวิง'เคิล) n.,vi.,vt. (เกิด) แสงระยิบระยับ,แสงแวววาว,แสงริบหรี่,ชั่วพริบตา,การกระพริบตา,การขยิบตา
twinkling(ทวิง'คลิง) n. การส่องแสงระยิบระยับ,การกระพริบตา,การขยิบตา,ชั่วพริบตา,เวลาฉับพลัน, Syn. instant,second,moment
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
leftwingปีกซ้าย,ฝ่ายซ้าย,ฝ่ายเอียงซ้าย (ของพรรคการเมือง), See also: leftwing adj. ดูleftwing leftwinger n. ดูleftwing, Syn. liberal
outwind(เอาทฺวินดฺ) vt. ทำให้หมดแรงหายใจ,ทำให้หมดเรี่ยวแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
twin(adj) แฝด,คู่,ทั้งสอง
twin(n) ลูกแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองสิ่ง,คู่
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
twine(vt) ม้วน,ฟั่น,พัน,ขด,ถัก,ร้อย
twinge(n) แหนบ,ความเจ็บแปลบ
twinge(vi) ปวดจี๋,สะดุ้ง,หยิก,เจ็บแปลบ
twinkle(n) แสงระยิบ,ประกาย,การกะพริบตา
twinkle(vt) ขยิบตา,ส่งแสงระยิบ,ส่งประกาย
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twin lawกฎผลึกแฝด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
twin pregnancy; pregnancy, bigeminalการตั้งครรภ์แฝดสอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, conjoinedแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorial; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dichorionic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, dizygotic; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, fraternal; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, hetero-ovular; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twining stemทไวนิงสเตม, ลำต้นพืชที่มีลักษณะอ่อน เมื่อเจริญเติบโตจะเคลื่อนไหวแบบเกลียวพันหลักหรือเสาขึ้นไป  เช่น พลู มะลิวัลย์ เถาวัลย์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twine (vt ) ทำสิ่งที่เป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน, ฟั่น (เชือก ด้าย หรือเทียน), ตีเกลียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Twinkle, Twinkle, little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยิบระยับ Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle all the nightทอแสงให้เราตลอดคืน Dead Space: Downfall (2008)
Twinkle, twinkle little starดาวน้อยส่องประกายระยับ Dead Space: Downfall (2008)
We should've seen a grin, a twinkle, a sigh of relief, something.เราจะเห็นรอยยิ้ม ตาเป็นประกาย Joy (2008)
I'm pregnant. Twins.ฉันตั้งท้อง ลูกแฝด Babylon A.D. (2008)
- It's like, we're twins.เหมือนกับว่าเราเป็นฝาแฝดไงงั้นเลย ! Bolt (2008)
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I said goodbye to the twin, Vic Brody, and to Mike Clark, captain of the tugboat "Chelsea."ผมกล่าวลากับฝาแฝด วิค โบรดี้ และ ไมค์ คลาร์ค กับตันของเรือ"เชลซี" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Twin 30mm belt fed machine guns for offense.และปืนกล30มิลคู่ เอาไว้กราดเล่น Death Race (2008)
- Twins?-ฝาแฝดเหรอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He was a little black dog with long silky hair and small black eyes that twinkled merrily on either side of his funny wee nose."มันเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆ ที่มีขนยาวอ่อนนุ่มสีดำ ดวงตาสีดำเล็กๆ ที่มีประกายแห่งความสุขนั้น... ขนาบอยู่ข้างจมูกเล็กๆ น่ารักของมัน" Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twinCan you tell Jane from her twin sister?
twinI delivered identical twins.
twinCan you tell the twins apart?
twinShe gave birth to twins.
twinThe twins do resemble each other.
twinI don't know either twin.
twinAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
twinI'd like a twin room, please.
twinShe gave birth to twin girls.
twinI can't tell one twin from the other.
twinThe twins looked after the baby.
twinCan you tell one of the twins from the other?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงคู่[N] double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น
เกลียว[V] twist, See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink, Syn. บิด, Example: ลูกเรือกำลังเกลียวเชือกให้หนาขึ้นไว้สำหรับยึดเรือ, Thai definition: กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
แฝดสอง[N] twins, Example: เพื่อนบ้านคนหนึ่งของข้าพเจ้าคลอดลูกแฝดสองออกมาได้ด้วยฝีมือหมอตำแยแถวๆ บ้าน
ส่งประกาย[V] twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
คู่แฝด[N] twins, Syn. ฝาแฝด, แฝด, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันทุกอย่าง, Count unit: คู่
ฝาแฝด[N] twin, See also: double, Syn. แฝด, Example: มือปืนทั้งสองไปไหนมาไหนคู่กันเสมอจนเรียกกันว่ามือปืนฝาแฝด, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่เกิดในครรภ์มารดาพร้อมกัน, คู่ที่เหมือนกัน, คนหรือสิ่งที่ออกมาติดกัน
แฝด[ADJ] twin, Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด, Example: เธอคลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาลศิริราช, Count unit: คู่, Thai definition: เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน), ติดกันเป็นคู่
พริบ[V] twinkle, See also: wink, blink, Syn. ขยิบ, กระพริบ, Example: มือปืนที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตามาชั่วชีวิตถึงกับเอ่ยปากอ้อนวอนขอชีวิตต่อเจ้าพ่อ, Thai definition: ขยิบ (ใช้แก่ตา)
ลูกฝาแฝด[N] twins, Syn. ลูกแฝด, Example: น้าสาวของฉันมีลูกฝาแฝดหน้าตาน่ารักมาก, Count unit: คู่, Thai definition: ลูกที่เกิดจากท้องแม่คนเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน อาจเป็นแฝด 2 คน 3 คน หรือมากกว่านั้นก็ได้
วามแวม[ADJ] twinkling, See also: sparkling, glittering, glimmering, glistening, Syn. วาม, วับๆ, Example: เรือนบ้านร้านโรงมีแสงไฟวามแวมปรากฏอยู่, Thai definition: ที่เป็นแสงแวบๆ วาบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝด[n.] (faēt) EN: twin   FR: jumeau [m]
แฝดเหมือน[n. exp.] (faēt meūoen) EN: identical twins   FR: jumeaux identiques [mpl] ; vrais jumeaux [mpl]
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins   FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ห้องแฝด[n. exp.] (hǿng faēt) EN: twin room   
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle   FR: cligner ; clignoter
ขดงอ[n.] (khot-ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   
คู่[n.] (khū) EN: pair ; couple ; brace ; twin ; set   FR: paire [f] ; couple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TWIN    T W IH1 N
TWINE    T W AY1 N
TWINS    T W IH1 N Z
TWINED    T W AY1 N D
TWINGE    T W IH1 N JH
TWINS'    T W IH1 N Z
TWINKLE    T W IH1 NG K AH0 L
TWINKIE    T W IH1 NG K IY0
TWINJET    T W IH1 N JH EH2 T
TWINING    T W AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twin    (v) (t w i1 n)
twine    (v) (t w ai1 n)
twins    (v) (t w i1 n z)
twined    (v) (t w ai1 n d)
twines    (v) (t w ai1 n z)
twinge    (n) (t w i1 n jh)
twinges    (n) (t w i1 n jh i z)
twining    (v) (t w ai1 n i ng)
twinkle    (v) (t w i1 ng k l)
twinned    (v) (t w i1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelbett {n} (2 getrennte Betten)twin beds [Add to Longdo]
Doppellaufwerk {m}twin drive [Add to Longdo]
Doppelsystem {n}twin system [Add to Longdo]
Partnerstadt {f} | Partnerstädte {pl}twin town; twin city | twin towns; twin cities [Add to Longdo]
Zwilling {m} | Zwillinge {pl} | siamesische Zwillinge | zweieiige Zwillinge | eineiige Zwillingetwin | twins | Siamese twins | fraternal twins | identical twins [Add to Longdo]
Zwillingsbruder {m} | Zwillingsbrüder {pl}twin brother | twin brothers [Add to Longdo]
Zwillingsschwester {f} | Zwillingsschwestern {pl}twin sister | twin sisters [Add to Longdo]
Zwillingswaffe {f} | Zwillingswaffen {pl}twin barrelled gun | twin barrelled guns [Add to Longdo]
Zwillingszug {m}twin hoist [Add to Longdo]
Doppelkernwulst {f}twin bead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
シャム双生児[シャムそうせいじ, shamu souseiji] (n) Siamese twins [Add to Longdo]
タイワンスズメダイ[, taiwansuzumedai] (n) twinspot chromis (Chromis elerae) [Add to Longdo]
ダブル[, daburu] (n,adj-f) (1) double; twin; (n) (2) (alternative to ハーフ) (See ハーフ・2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
ツイン[, tsuin] (n) twin; (P) [Add to Longdo]
ツインカム[, tsuinkamu] (n) twin cam [Add to Longdo]
ツインターボ;ツイン・ターボ[, tsuinta-bo ; tsuin . ta-bo] (n) twin-turbo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] twine [Add to Longdo]
[zī, , ] twins [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / 孿] twins [Add to Longdo]
闪映[shǎn yìng, ㄕㄢˇ ˋ, / ] twinkle; flare [Add to Longdo]
双生[shuāng shēng, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ, / ] twins [Add to Longdo]
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] twin brothers [Add to Longdo]
双胞胎[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] twin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twin \Twin\, v. i.
   To depart from a place or thing. [Obs.] "Ere that we farther
   twin." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twin \Twin\, v. i. [imp. & p. p. {Twinned}; p. pr. & vb. n.
   {Twinning}.]
   1. To bring forth twins. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. To be born at the same birth. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twin \Twin\, v. t.
   1. To cause to be twins, or like twins in any way. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Still we moved
       Together, twinned, as horse's ear and eye.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To separate into two parts; to part; to divide; hence, to
    remove; also, to strip; to rob. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The life out of her body for to twin. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twin \Twin\, n.
   1. One of two produced at a birth, especially by an animal
    that ordinarily brings forth but one at a birth; -- used
    chiefly in the plural, and applied to the young of beasts
    as well as to human young.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Astron.) A sign and constellation of the zodiac;
    Gemini. See {Gemini}.
    [1913 Webster]
 
   3. A person or thing that closely resembles another.
    [1913 Webster]
 
   4. (Crystallog.) A compound crystal composed of two or more
    crystals, or parts of crystals, in reversed position with
    reference to each other.
    [1913 Webster]
 
   Note: The relative position of the parts of a twin may be
      explained by supposing one part to be revolved 180[deg]
      about a certain axis (called the twinning axis), this
      axis being normal to a plane (called the twinning
      plane) which is usually one of the fundamental planes
      of the crystal. This revolution brings the two parts
      into parallel position, or vice versa. A contact twin
      is one in which the parts are united by a plane
      surface, called the composition face, which is usually
      the same as the twinning plane. A penetration twin is
      one in which the parts interpenetrate each other, often
      very irregularly. Twins are also called, according to
      form, cruciform, geniculated, etc.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twin \Twin\ (tw[i^]n), a. [OE. twin double, AS. getwinne two and
   two, pl., twins; akin to D. tweeling a twin, G. zwilling,
   OHG. zwiniling, Icel. tvennr, tvinnr, two and two, twin, and
   to AS. twi- two. See {Twice}, {Two}.]
   1. Being one of two born at a birth; as, a twin brother or
    sister.
    [1913 Webster]
 
   2. Being one of a pair much resembling one another; standing
    in the relation of a twin to something else; -- often
    followed by to or with. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Double; consisting of two similar and corresponding
    parts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Crystallog.) Composed of parts united according to some
    definite law of twinning. See {Twin}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   {Twin boat}, or {Twin ship} (Naut.), a vessel whose deck and
    upper works rest on two parallel hulls.
 
   {Twin crystal}. See {Twin}, n., 4.
 
   {Twin flower} (Bot.), a delicate evergreen plant ({Linnaea
    borealis}) of northern climates, which has pretty,
    fragrant, pendulous flowers borne in pairs on a slender
    stalk.
 
   {Twin-screw steamer}, a steam vessel propelled by two screws,
    one on either side of the plane of the keel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twin
   adj 1: being two identical [syn: {duplicate}, {matching},
       {twin(a)}, {twinned}]
   n 1: either of two offspring born at the same time from the same
      pregnancy
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in Gemini
     [syn: {Gemini}, {Twin}]
   3: a waterfall in the Snake River in southern Idaho [syn:
     {Twin}, {Twin Falls}]
   4: a duplicate copy [syn: {counterpart}, {similitude}, {twin}]
   v 1: duplicate or match; "The polished surface twinned his face
      and chest in reverse" [syn: {twin}, {duplicate},
      {parallel}]
   2: bring two objects, ideas, or people together; "This fact is
     coupled to the other one"; "Matchmaker, can you match my
     daughter with a nice young man?"; "The student was paired
     with a partner for collaboration on the project" [syn:
     {match}, {mate}, {couple}, {pair}, {twin}]
   3: grow as twins; "twin crystals"
   4: give birth to twins

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top