ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พราวแพรว

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พราวแพรว-, *พราวแพรว*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พราวแพรว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พราวแพรว*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราวแพรว[V] gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai definition: ละลานตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พราวแพรว(-แพฺรว) ว. เลื่อม, แวววาว, วับ ๆ วาบ ๆ, พราย ๆ, พราว, เช่น แสงเพชรมีประกายพราวแพรว, แพรวพราว แพรวพราย หรือ พรายแพรว ก็ว่า.
พรายแพรว(-แพฺรว) ว. เลื่อม, แวววาว, วับ ๆ วาบ ๆ, พราย ๆ, พราว, เช่น แสงเพชรมีประกายพรายแพรว, แพรวพราย แพรวพราว หรือ พราวแพรว ก็ว่า.
แพรวพราย, แพรวพราวว. เลื่อม, แวววาว, วับ ๆ วาบ ๆ, พราย ๆ, พราว, เช่น แสงเพชรมีประกายแพรวพราย, พรายแพรว หรือ พราวแพรว ก็ว่า.
ระยับว. พราวแพรว, วับวาบ, (ใช้แก่แสงหรือรัศมี) เช่น ผ้ามันระยับ, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ระยิบ เป็น ระยิบระยับ เช่น ดาวส่องแสงระยิบระยับ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top