ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glitter

G L IH1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glitter-, *glitter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glitter(vi) ส่องแสงสุกใส, See also: ระยิบระยับ, ระยับ, พร่างพราง, แพรวพราว, ทอประกาย, เป็นประกาย, สุกใส, แวววาว, Syn. glisten, glimmer
glitter(n) แสงแวววาว, See also: แสงระยิบระยับ
glittery(adj) ซึ่งระยิบระยับ
glitterati(n) คนมั่งคั่งและมีชื่อเสียง
glittering(adj) น่าประทับใจ, See also: ซึ่งประสบความสำเร็จ
glitter over(phrv) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
glitter with(phrv) ระยิบระยับด้วย, See also: แวววาวด้วย, ส่องประกายแวววาวด้วย, Syn. gleam with, glisten with
glitter with(phrv) ฉายแวว, See also: แวววาวด้วย ความรู้สึกไม่ดีกบาลอย่าง, Syn. gleam with, glib
glitter with(phrv) สะดุดตา, See also: สำคัญ, เป็นที่น่าสังเกต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glitter(กลิท'เทอะ) n., vi. (สะท้อน, ส่อง) แสงแวววับ, แสงระยิบระยับ, สิ่งที่เปล่งแสงแวววับ., See also: glitteringly adv. glittery adj., Syn. gleam, glint
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking

English-Thai: Nontri Dictionary
glitter(n) แสงประกาย, แสงแวววาว, แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย, ส่องแสงระยิบ, ส่องแสงแวววาว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look how it glitters in that thick, black nest of hair.ดูวิธีการที่จะส่องประกายในการที่หนารังสีดำของผม The Birdcage (1996)
Is that glitter on your lips?ทำไมปากคุณเงาวับเลยอ่ะ? Shrek 2 (2004)
When I came to Seoul, the glitter of money blinded me.เมื่อข้ามาที่โซล แสงสีของ เงินทำให้ข้าตาบอด The King and the Clown (2005)
GLITTER CAME OUT IN MY PEE YESTERDAY.ไอ้ของวาวๆพวกนี่ออกจากฉี่ของฉันเองเมื่อวานนี้ Betty's Wait Problem (2007)
Friends don't let friends wear glitter before noon.เพื่อนไม่ปล่อยให้เพื่อนใส่อะไรวูบวาบก่อนเที่ยงหรอก Grin and Bear It (2007)
#When I first saw you, I felt a glitter in your eyes."เมือฉันพบเธอครั้งแรก ฉันก็หลงเสน่ห์ในแววตาของเธอ" Sex Is Zero 2 (2007)
You know, you sort of glitter sometimes. I just noticed it. Is it normal?เธอรู้หรือเปล่า เธอเหมือนกับว่าจะมีประกายส่องแสง ผมเพิ่งจะสังเกตเห็น ปกติแล้วคุณเป็นอย่างนี้เหรอ Stardust (2007)
It glitters in the dark.ก็มันระยิบระยับในที่มืดๆไง Dogtooth (2009)
"You're plastered with glitter and goo from head to toe, ""เธอผ่านการแปลงโฉม ศัลยกรรมตั้งแต่หัวจรดเท้า" Football, Feminism and You (2009)
You got glitter on your face.คุณมีวิ้งๆ ที่หน้า Everything Is Illumenated (2010)
Ooh, glitter tux.ชุดทักซิโดแวววับ Toy Story 3 (2010)
Should I use pink glitter or purple? Pink or purple?หนูควรใช้กากเพชรสีชมพู หรือม่วง ชมพูหรือม่วง Valentines Day II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glitterAll that glitters is not gold. [ Proverb ]
glitterThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
glitterThe stars are glittering above.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มันวาว(v) glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai Definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
ฉายแวว(v) shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
ระยับ(adj) shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai Definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
วาบ(adv) flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
วูบวาบ(adj) flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai Definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ส่งประกาย(v) twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
อร่าม(adj) glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
อร่ามเรือง(adj) shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[lān] (x) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant  FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
พราว[phrāo] (adv) EN: dazzling ; glittering ; sparkling
เรือง[reūang] (adj) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent  FR: brillant ; luisant
แวว[waēo] (n) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam  FR: lueur [ f ] ; étincelle [ f ] ; éclat [ m ]
แวววาม[waēowām] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววาว[waēowāo] (v) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวววับ[waēowap] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLITTER G L IH1 T ER0
GLITTERS G L IH1 T ER0 Z
GLITTERY G L IH1 T ER0 IY0
GLITTERED G L IH1 T ER0 D
GLITTERING G L IH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glitter (v) glˈɪtər (g l i1 t @ r)
glitters (v) glˈɪtəz (g l i1 t @ z)
glittered (v) glˈɪtəd (g l i1 t @ d)
glittering (v) glˈɪtərɪŋ (g l i1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up, #24,316 [Add to Longdo]
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ, ] glittering light, #104,130 [Add to Longdo]
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, / ] glittering jewels [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Christbaumkugel { f }; Weihnachtsbaumkugel { f }; Weihnachtskugel { f } | Christbaumkugeln { pl }; Weihnachtsbaumkugeln { pl }; Weihnachtskugeln { pl }glitter ball | glitter balls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらきら(P);キラキラ[kirakira (P); kirakira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
ぎらぎら[giragira] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P) [Add to Longdo]
ぎらつく;ギラつく[giratsuku ; gira tsuku] (v5k, vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter [Add to Longdo]
ぴかぴか[pikapika] (adj-na, adv-to, n, adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp, v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
輝く(P);耀く;赫く;燿く;煌く(oK)[かがやく, kagayaku] (v5k) to shine; to glitter; to sparkle; (P) [Add to Longdo]
光り輝く(P);光輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] (v5k, vi) to shine; to glitter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glitter \Glit"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Glittered}; p. pr. &
   vb. n. {Glittering}.] [OE. gliteren; akin to Sw. glittra,
   Icel. glitra, glita, AS. glitenian, OS. gl[imac]tan, OHG.
   gl[imac]zzan, G. gleissen, Goth. glitmunjan, and also to E.
   glint, glisten, and prob. glance, gleam.]
   [1913 Webster]
   1. To sparkle with light; to shine with a brilliant and
    broken light or showy luster; to gleam; as, a glittering
    sword.
    [1913 Webster]
 
       The field yet glitters with the pomp of war.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be showy, specious, or striking, and hence attractive;
    as, the glittering scenes of a court.
 
   Syn: To gleam; to glisten; to shine; to sparkle; to glare.
     See {Gleam}, {Flash}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glitter \Glit"ter\, n.
   A bright, sparkling light; brilliant and showy luster;
   brilliancy; as, the glitter of arms; the glitter of royal
   equipage. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glitter
   n 1: the quality of shining with a bright reflected light [syn:
      {glitter}, {glister}, {glisten}, {scintillation},
      {sparkle}]
   2: the occurrence of a small flash or spark [syn: {glitter},
     {sparkle}, {coruscation}]
   v 1: be shiny, as if wet; "His eyes were glistening" [syn:
      {glitter}, {glisten}, {glint}, {gleam}, {shine}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top