ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

footwork

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footwork-, *footwork*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footwork(n) การใช้เท้าในการกีฬา, See also: จังหวะเท้า, การก้าวเท้า
footwork(n) ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
footwork(n) งานที่ต้องใช้เท้าในการเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
footworkn. ฟุตเวิร์ค, การใช้เท้า, จังหวะเท้า, การเดินทางด้วยการเดิน, การก้าวเท้า, งานที่ต้องเดิน, วิธีการจัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
footwork(n) การใช้เท้า, การก้าวเท้า, จังหวะเท้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also footwork is the foundation of martial arts.แม้ว่าการย่างเท้าจะเป็นพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ Warrior Baek Dong-soo (2011)
She blew off rehearsals all week, then messed up her footwork and blames it on me.เธอไม่ได้มาซ้อมเลยตลอดอาทิตย์ จากนั้นเธอก็ใช้เท้ามั่วๆ แล้วก็มาโทษผม A Dance with Death (2012)
I mean, his footwork doesn't match his shoulder, and her weight falls too heavily on her heels.จังหวะเท้าของเขาไม่สัมพันธ์กับหัวไหล่ และเธอทิ้งน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไป The Diamond in the Rough (2013)
You--you have footwork to master.คุณมีทักษะสุดยอดด้านนี้อยู่แล้ว Out of the Frying Pan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footworkShe has good footwork.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
footwork

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footwork

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步法[bù fǎ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ,  ] footwork #41,078 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットワーク[futtowa-ku] (n) footwork; (P) [Add to Longdo]
足技;足業[あしわざ, ashiwaza] (n) (judo) foot technique; footwork [Add to Longdo]
足捌き[あしさばき, ashisabaki] (n) footwork (in martial arts, sports, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 footwork
   n 1: the manner of using the feet
   2: skillful maneuvering or dealing; "she needs some fancy
     footwork to cover all those lies"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top