ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短期大学

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短期大学-, *短期大学*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) (two year) junior college; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then we said we'd go to college or junior college... or dental hygienist school, you know.[CN] 直到我们结婚前那是不会发生的 然后说在我们上大学或短期大学... . Coyote Ugly (2000)
And you can go to the junior college... and we could both get jobs downtown.[JA] あなたも 短期大学に行けるって... そして二人で 街で仕事して The Spectacular Now (2013)
I signed up for English classes, and then a year later, I went to community college and I got my Associate's degree, and I'm working on my bachelor's now at Texas State.[JA] そして一年後 短期大学に入学し 準学士号を取得しました そして今テキサスで 学士号を取ろうとしています Boyhood (2014)
He quit school at the community college and moved into an old loft above the barn out there.[CN] 他从短期大学退了学 搬到了谷仓的旧阁楼 Sarah Landon and the Paranormal Hour (2007)
Well, they sent me to college, even took out loans, but I end up working part-time.[CN] 不是 他们让我去读短期大学 我没有工作 现在我在打工吧 One Million Yen and the Nigamushi Woman (2008)
They went to a junior college. They were pretty plastered, too.[CN] 两人读短期大学,同样兴之所致 Norwegian Wood (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top