ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catwalk

K AE1 T W AA2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catwalk-, *catwalk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catwalk(n) พื้นที่ยกสูงขึ้นเป็นทางยาวและแคบ (สำหรับนางแบบเดินแบบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catwalkn. ทางเดินที่แคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess you'll have to storm the catwalk without me.แต่ฉันว่างานนี้ เธอคงต้องลุยเดี่ยวแล้วล่ะ The Jewel of Denial (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานทางเดิน[saphān thāngdoēn] (n, exp) EN: footbridge ; catwalk

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATWALK K AE1 T W AA2 K
CATWALK K AE1 T W AO2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catwalk (n) kˈætwɔːk (k a1 t w oo k)
catwalks (n) kˈætwɔːks (k a1 t w oo k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャットウォーク[kyattouo-ku] (n) catwalk; (P) [Add to Longdo]
キャットウオーク[kyattouo-ku] (n) catwalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 catwalk \catwalk\ n.
   1. A narrow walkway projecting from a stage into the seating
    area of a theater; it is used, e. g. by models displaying
    clothes on it at a fashion show. Called also {runway}.
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. A narrow walkway high in the air to allow workers access
    to parts of a structure otherwise difficult to reach.
    Catwalks are located, e.g. above a stage in a theater,
    between parts of a building, along the side of a bridge,
    on the outside of a railroad car, on the outside of a
    large storage tank, etc.
    [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catwalk
   n 1: narrow platform extending out into an auditorium; "models
      displayed clothes on a catwalk at the fashion show"
   2: narrow pathway high in the air (as above a stage or between
     parts of a building or along a bridge)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top