ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมุนรอบ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุนรอบ-, *หมุนรอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Why not? What did you do to him?ตอนนี้คุณได้แค่หมุนรอบตัว Big (1988)
And after swiveling it around, carefully place it aside to drip dry.หมุนรอบก่อนยกขึ้นผึ่งให้แห้ง Schindler's List (1993)
It feels like the whole world revolves around me.มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน The Truman Show (1998)
"It turned on itself and in usมันหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนในตัวเรา 21 Grams (2003)
One's neck turns 360 degrees when dyingหัวหมุนรอบ 360 องศาเลย ตอนเราตายน่ะ Sweet Sex and Love (2003)
Gotta do it like this or I'll get all turned around.มันต้องชอบนี้หรือฉันจะมีทั้งหมดที่หมุนรอบ Black Snake Moan (2006)
And as it was leaving Earth's gravity, it turned its cameras around and took a time lapse picture of one day's worth of rotation, here compressed into 24 seconds.ในขณะที่มันกำลังจะพ้นออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลก มันหันกล้องกลับมา แล้วถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของการหมุนรอบตัวเองในรอบ 1 วัน โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที An Inconvenient Truth (2006)
Planets rotate around starsเป็นดาวเคราะห์ ที่หมุนรอบดาวดวงอื่นๆ Eternal Summer (2006)
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง Charlie Bartlett (2007)
Jabba has given us only one planetary rotation.แจ๊บบ้าให้เวลาแค่ หนึ่งช่วงการหมุนรอบของดวงดาว Star Wars: The Clone Wars (2008)
The house whirled around two or three times and rose slowly through the air.บ้านทั้งหลังหมุนรอบตัวเอง แล้วค่อยๆ ลอยขึ้นกลางอากาศ Inkheart (2008)
Condemn her? Would you have done that?จาการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cycle[VI] หมุนรอบ
cycle[VT] หมุนรอบ
pivot[VI] หมุนรอบเดือยหรือแกน, See also: หมุนตัวรอบ
pivot on[PHRV] หมุนรอบ
revolve[VI] หมุนรอบ, See also: เวียน, วนรอบ, โคจร, Syn. circle, rotate
rotate[VI] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate[VI] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate[VT] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
roll round[PHRV] หมุนรอบ, See also: กลิ้งรอบ
swing[VI] หมุนรอบ, See also: หมุน, หมุนวน, Syn. pivot, rotate, turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
cyclo-Pref. "วงจร","การหมุนรอบ"
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum

English-Thai: Nontri Dictionary
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
round(n) ยก,รอบ,พัก,การหมุนรอบ,วงกลม,การตรวจ
swirl(vi) หมุนรอบ,วน,วนเวียน,เวียนหัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top