Search result for

คนรับใช้

(45 entries)
(0.0642 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนรับใช้-, *คนรับใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรับใช้[N] servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
I save Arthur from being killed and I end up as a servant.ผมช่วยอาเธอร์ให้รอดจากการโดนลอบสังหาร แต่กลับต้องกลายไปเป็นคนรับใช้ Valiant (2008)
But my servant fought...แต่คนรับใช้ของหม่อมฉันได้สู้... Valiant (2008)
Your servant?คนรับใช้ของลูก? Valiant (2008)
- I need a servant I can trust.-ข้าต้องการคนรับใช้ที่สามารถไว้ใจได้ Valiant (2008)
I can't really be seen to be buying drinks for my servant.ข้าไม่สามารถที่จะเลี้ยงเหล้าคนรับใช้ของข้าได้หรอกนะ Valiant (2008)
Your servant?คนรับใช้ของท่าน Valiant (2008)
That's the way it is. You're a servant.เพราะว่ามันต้องเป็นไปตามหนทางที่มันควรจะเป็นน่ะสิ เธอเป็นคนรับใช้ The Mark of Nimueh (2008)
- If he knew who I was... - You'd be a dead servant.เธอก็จะเป็นคนรับใช้ที่ตายแหงแก๋ The Mark of Nimueh (2008)
- I'm not your servant.ผมไม่ได้เป็นคนรับใช้ของลุงนะ The Mark of Nimueh (2008)
My servant mentioned you.คนรับใช้ของข้าเคยพูดถึงเจ้า Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรับใช้[n.] (khon rapchai) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid   FR: servante [f] ; valet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
flunky[N] คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
footman[N] คนรับใช้ชาย, Syn. male servant
gyp[N] คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย, Syn. a college servant
houseboy[N] คนรับใช้ชาย
housemaid[N] คนรับใช้, See also: สาวใช้, คนใช้
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant
liveryman[N] คนรับใช้ในเครื่องแบบ
minion[N] คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
servant[N] คนรับใช้, See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ, Syn. attendant, helper, lackey, slave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top