ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนรับใช้

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนรับใช้-, *คนรับใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนรับใช้[N] servant, See also: valet, maid, housemaid, Syn. คนใช้, บ่าว, ขี้ข้า, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: คำปูนไปทำงานเป็นคนรับใช้ที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำงานบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง Rebecca (1940)
Oh, but I haven't a maid. I'm sure Alice will do very nicely.เเต่ฉันไม่มีคนรับใช้นี่คะ ฉันเเน่ใจว่าอลิซทําหน้าที่ได้ดีเเล้ว Rebecca (1940)
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
Oh, yes, all the servants get an extra week's wages, too.- ครับ พวกคนรับใช้ก็ได้ค่าจ้างพิเศษเพิ่มด้วย Rebecca (1940)
Servantsผู้ที่แสดงเป็นคนรับใช้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The marketplace? I have servants that go to the marketplace for me.ตลาดหรือ ข้ามีคนรับใช้ที่ไปตลาดแทนข้าอยู่แล้วนี่ Aladdin (1992)
Why I even have servants who go to the marketplace for my servants, so it couldn't have been me you met.เพราะว่าข้ามีคนรับใช้ไปตลาดแทน เพราะฉะนั้น คงไม่ใช่ข้าหรอกที่เจ้าพบ Aladdin (1992)
Wish Miss Catherine welcome like the rest of the servants.มาต้อนรับคุณแคทเธอรีนกลับบ้าน เหมือนกับคนรับใช้ที่เหลือหน่อย Wuthering Heights (1992)
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้ Episode #1.5 (1995)
Well, well, the less the servants hear the better, I dare say.ดีๆ ป้ากล้าพูดเลยว่า ยิ่งคนรับใช้รู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดี Episode #1.5 (1995)
- So easy that every servant will cheat you!-ง่ายจนกระทั่งคนรับใช้ทุกคนคงโกงลูกได้ Episode #1.6 (1995)
Why do you talk to me like I'm your servant?ทำไมคุณพูดคุยกับฉันเหมือนฉันคนรับใช้ของคุณ The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรับใช้[n.] (khon rapchai) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid   FR: servante [f] ; valet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domestic[N] ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
flunky[N] คนรับใช้ในชุดเครื่องแบบ (คำโบราณ)
footman[N] คนรับใช้ชาย, Syn. male servant
gyp[N] คนรับใช้ชายในมหาวิทยาลัย, Syn. a college servant
houseboy[N] คนรับใช้ชาย
housemaid[N] คนรับใช้, See also: สาวใช้, คนใช้
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant
liveryman[N] คนรับใช้ในเครื่องแบบ
minion[N] คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
servant[N] คนรับใช้, See also: ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ, Syn. attendant, helper, lackey, slave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
hierodulen. คนรับใช้ในโบสถ์
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
peon(พี'อัน,พี'ออน) n. ผู้ดูแลม้าหรือลา,คนรับใช้เพื่อถ่ายหนี้,คนงานที่ทำงานรายวัน,บ่าว,ข้ารับใช้,ทาศ,ข้าน้ำเงิน
servant(เซอ'เวินทฺ) n. คนใช้,คนรับใช้,คนปรนนิบัติ,คนบริการ,ลูกจ้าง,ข้า,ข้าราชการ,ทาส, Syn. housekeeper,maid,butler
valet(แวล'ลิท,แวลเล') n. คนใช้ชายที่เป็นคนรับใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ชายที่ทำหน้าที่ดูแลเสื้อผ้าของผู้มาพำนักในโรงแรมหรือเรือโดยสาร,หิ้งเสื้อผ้า. vt.,vi. ทำหน้าที่รับใช้,เป็นคนใช้ดังกล่าว, Syn. manservant
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้

German-Thai: Longdo Dictionary
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top