ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งสันปันส่วน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งสันปันส่วน-, *แบ่งสันปันส่วน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งสันปันส่วน(v) apportion, See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, , Syn. จัดสันปันส่วน, Example: ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร, Thai Definition: แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบ่งสันปันส่วนก. แบ่งให้ตามสัดส่วนที่ควรจะได้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And by the time the violence reached epic proportion,และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)
- We could ration better. - Well, he could be an asset.เราสามารถแบ่งสันปันส่วนได้ดีกว่า อ่า เก็บเขาไว้ใช้งานก็ได้ Judge, Jury, Executioner (2012)
We're rationing, but we make do.เราจัดแบ่งสันปันส่วน Gone, Gone, Gone (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apportion between(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top