ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งสันปันส่วน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งสันปันส่วน-, *แบ่งสันปันส่วน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งสันปันส่วน(v) apportion, See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, , Syn. จัดสันปันส่วน, Example: ทางการแบ่งสันปันส่วนที่ดินให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว เพื่อใช้ทำการเกษตร, Thai Definition: แบ่งให้ตามสัดตามส่วนที่ควรจะได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบ่งสันปันส่วนก. แบ่งให้ตามสัดส่วนที่ควรจะได้.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And by the time the violence reached epic proportion, และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)
- We could ration better. - Well, he could be an asset.เราสามารถแบ่งสันปันส่วนได้ดีกว่า อ่า เก็บเขาไว้ใช้งานก็ได้ Judge, Jury, Executioner (2012)
We're rationing, but we make do.เราจัดแบ่งสันปันส่วน Gone, Gone, Gone (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก, Syn. assign, apportion, allocate
apportion(vt) แบ่งสันปันส่วน, See also: แจกจ่าย, จัดสรร, Syn. allot, portion out
apportion between(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
distribute(vt) แจก, จำหน่าย, แบ่งสันปันส่วน, จำแนก
distribution(n) การแจก, การจำหน่าย, การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย, เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
proportion(n) สัดส่วน, ปฏิภาค, การแบ่งสันปันส่วน, อัตราส่วน
prorate(vt) จ่าย, แจก, ให้ปัน, แบ่งสันปันส่วน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top