ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -华-, *华*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[Huá wèi, ㄏㄨㄚˊ ㄨㄟˋ] (n ) บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี บริษัทสัญชาติจีนผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม สำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองเซินเจิ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[华, huá, ㄏㄨㄚˊ] flowery; illustrious; Chinese
Radical: Decomposition: 化 (huà ㄏㄨㄚˋ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] ten,  Rank: 412

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] abbr. for China; magnificent; splendid; flowery, #1,172 [Add to Longdo]
[Huà, ㄏㄨㄚˋ, / ] Mt Hua 華山|山 in Shaanxi; surname Hua, #1,172 [Add to Longdo]
[Xīn huá shè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˋ, / ] Xinhua news agency, #674 [Add to Longdo]
[Zhōng huá, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] China (alternate formal name), #2,746 [Add to Longdo]
[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]
人民共和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
[Huá rén, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ, / ] ethnic Chinese person or people, #4,772 [Add to Longdo]
盛顿[Huá shèng dùn, ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Washington (name); George Washington (1732-1799), first US president; Washington State; Washington D.C. (US federal capital), #5,903 [Add to Longdo]
民族[zhōng huá mín zú, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] the Chinese people, #6,132 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to Washington, Bick.[CN] 毕克 我准备要去盛顿 Giant (1956)
"Sam Stuart.[CN] "山姆史都 Rebel Without a Cause (1955)
A coast-to-coast broadcast. Jett's gonna make a magnificent speech.[CN] 还会有现场直播 杰特要进行词藻丽的演说 Giant (1956)
I'll be at the Prince Edward Hotel in case you need me.[CN] 如果你需要 可以到爱德王子饭店找我 Violent Saturday (1955)
My soul is out there with the boys.[CN] 我的灵魂正在升,仿佛到了童年 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Sir David is with the embassy in Washington and he's being called back to England.[CN] 戴维和大使在盛顿 他被召回英格兰来了 Giant (1956)
Lives in an expensive apartment.[CN] 住在豪的公寓 The Seven Year Itch (1955)
- I was staying at the Ritz hotel in London.[CN] - 我梦见在豪旅馆 Pursuit of the Graf Spee (1956)
So you're from Nevada, Mr. Beckwith?[CN] 贝克维斯先生 你来自内 Giant (1956)
I was thinking about you. Imagining you in your expensive villa.[CN] 只是想到你住在豪别墅 To Catch a Thief (1955)
I'll never be able to forget the sight of my brother barging into the grand ballroom disgracing us.[CN] 我永远不会忘记 我哥哥闯入豪的前厅... Giant (1956)
You married me in Washington, remember, darling?[CN] 亲爱的 我们是在 盛顿结婚的 还记得吗 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top