ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basketwork

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basketwork-, *basketwork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basketwork[N] งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: เครื่องสาน, Syn. basketry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basketwork(บาส'คิทเวอร์ค) n. สิ่งจักสาน,เครื่องจักสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basketwork(n) เครื่องจักสาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basketworkเครื่องตะกร้า [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
สิ่งจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน[N] basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork   FR: vannerie [f]
เข่ง[n.] (kheng) EN: basket ; round crate made of bamboo ; platter-like basketwork   
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang jaksān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork   FR: vannerie [f]
เครื่องสาน[n.] (khreūang sān) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker   FR: article en osier [m] ; vannerie [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top