ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แวววาว

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แวววาว-, *แวววาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวววาว[ADJ] glittering, See also: glistening, sparkling, twinkling, shining, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า, Thai definition: ที่เปล่งแสงเป็นประกาย
แวววาว[V] glitter, See also: glint, glisten, shine, sparkle, Syn. แวววับ, แวววาม, Example: ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งเป็นประกายอยู่ข้างใน
แวววาว[ADV] glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"choked with the gleaming white bones...ของซากเน่าเปื่อยขนาดมหึมา สำลักกระดูกสีขาวแวววาวมากมาย In the Mouth of Madness (1994)
And the wine winkling through the glass.และไวน์ก็สะท้อนแวววาวในแก้วใสใบนั้น Girl with a Pearl Earring (2003)
Yes, everything shiny.ใช่ มันวับแวววาว Robots (2005)
I can already feel it in the weight and the sheen of this sword.ข้ารู้สึกได้จากน้ำหนักและความแวววาวของดาบเล่มนี้ Episode #1.8 (2006)
It's like a piece of sculpture. Wonderful span of wood varnish.มันเป็นเหมือนงานประติมากรรม แผ่นไม้ที่เคลือบเงาแวววาว It Might Get Loud (2008)
P.j.o'rourke wrote, cleanliness becomes more important when godliness is unlikely.พี เจ โอรูค ประพันธ์ ความสะอาดเอี่ยม กลายเป็น สิ่งสำคัญที่สุด เมื่อประกายแวววาวไม่น่าชอบใจ 52 Pickup (2008)
Sparkly.แวววาว The Manhattan Project (2008)
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ Frost/Nixon (2008)
I'd always hoped this place would be a home for my children. How about this?เอาอย่างนี้มั้ย ถ้าลูกชายของคุณขยัน และแสดงแวววาวฉลาด และถ้าโตขึ้น Bedtime Stories (2008)
[gasping] Sparkles. Oh, I love sparkles.ของแววาว /N โอ้ ฉันชอบของแวววาว Confessions of a Shopaholic (2009)
blasters, cannons, that glowy thing.มีทั้งบลาสเตอร์, ปืนใหญ่ และอะไรที่มันแวววาว Dooku Captured (2009)
Now, I'm not talking about cash and all that flashy stuff.ตอนนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงเงิน หรืออะไรแวววาวทั้งหลายพวกนั้นนะ Rates of Exchange (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวววาว[n.] (waēowāo) EN: brilliance ; promise   
แวววาว[v.] (waēowāo) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle   
แวววาว[adj.] (waēowāo) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glitter with[PHRV] ระยิบระยับด้วย, See also: แวววาวด้วย, ส่องประกายแวววาวด้วย, Syn. gleam with, glisten with
glitter with[PHRV] ฉายแวว, See also: แวววาวด้วย (ความรู้สึกไม่ดีกบาลอย่าง), Syn. gleam with, glib
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว
spangle[VI] เป็นประกาย, See also: แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง, Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
twinkle with[PHRV] แวววาว, See also: ระยิบระยับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .
outshine(เอาทฺไชน') v. (ทำให้) วาวกว่า,แวววาวกว่า,สว่างไสวกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,เลิศกว่า., Syn. surpass
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี,ปล่อยออกมาเหมือนรังสี,ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง,ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably,adv., Syn. shine,spread out
shimmer(ชิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ,แสงแวววับ., See also: shimmeringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววับ,ส่องแสงแวววาว
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว
gloss(n) ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความแวววาว
gloss(vt) ขัดมัน,เคลือบเงา,ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้แวววาว
JACK-O'-jack-o'-lantern(n) ผีกระสือ,แสงแวววาว
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top