ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -黑-, *黑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[黑, hēi, ㄏㄟ] black; dark; evil, sinister
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A man's face blacked by soot from a fire 灬,  Rank: 519
[默, mò, ㄇㄛˋ] silent; quiet, still; dark
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [pictographic] A dog 犬 watching in the dark 黑,  Rank: 1,031
[黛, dài, ㄉㄞˋ] to blacken one's eyebrows; black
Radical: Decomposition: 代 (dài ㄉㄞˋ)  黑 (hēi ㄏㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 2,612
[黝, yǒu, ㄧㄡˇ] black
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  幼 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 3,518
[黔, qián, ㄑㄧㄢˊ] black; the Guizhou province
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  今 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 3,989
[黜, chù, ㄔㄨˋ] to dismiss; to downgrade, to demote
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 4,159
[黠, xiá, ㄒㄧㄚˊ] sly, cunning, shrewd; artful
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  吉 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sinister,  Rank: 4,160
[點, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 5,097
[黩, dú, ㄉㄨˊ] to dishonor, to defile, to corrupt; soiled
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  卖 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 5,166
[黢, qū, ㄑㄩ] black
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  夋 (qūn ㄑㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] black,  Rank: 5,569

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēi, ㄏㄟ, ] black; dark; abbr. for Heilongjiang 龍江|龙江 province in northeast China, #753 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ, ] dark; darkly; darkness, #4,781 [Add to Longdo]
龙江[Hēi lóng jiāng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨; Heilongjiang river forming the border between northeast China and Russia; Amur river, #7,495 [Add to Longdo]
[hēi bái, ㄏㄟ ㄅㄞˊ, ] black and white; right and wrong; monochrome, #7,746 [Add to Longdo]
[hēi rén, ㄏㄟ ㄖㄣˊ, ] black person, #8,602 [Add to Longdo]
[hēi yè, ㄏㄟ ㄧㄝˋ, ] night, #9,223 [Add to Longdo]
龙江省[Hēi lóng jiāng shěng, ㄏㄟ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄕㄥˇ, / ] Heilongjiang province (Heilungkiang) in northeast China, abbr. , capital Harbin 哈尔滨, #9,475 [Add to Longdo]
社会[hēi shè huì, ㄏㄟ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] "dark society"; mafia; mob; organized crime syndicate, #12,430 [Add to Longdo]
[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blacky![CN]  Quand j'avais 5 ans je m'ai tué (1994)
Tehran.[CN] 德兰. The Package (1989)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}啊觉醒吧 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的 Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)
-Who has dark circles?[CN] 听说预防眼圈很有效 Episode #1.4 (2004)
No.[CN] 不 \fn微软雅No. Death of a Client (2013)
- Sonny Black.[CN] - Donnie Brasco (1997)
I made my way out of the deep darkness[JA] 300)}さぁ 目を覚ませ 300)}冲破这无边的暗 300)}深い闇 オレは抜け出した Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
I know that my lovesickness is like the shadow under the sun chased by me and chasing me for the eternity.[JA] 僕は知っている思慕という低俗な言葉が 我知道,思念這庸俗的字眼 太陽の下の影のように 將如陽光下的影 追えば逃げ... Cape No. 7 (2008)
Naoki Kurotsukayama, aged thirty-two, who was being detained for armed robbery... is reported to have died of a heart attack.[JA] 凶悪強盗犯として収容されていた、塚山尚紀受刑者32歳が 突然、心臓麻痺で死亡しました Confrontation (2006)
Do you have money to buy a plane ticket?[CN] (与你一起走在黄昏的暗中) Episode #1.5 (2004)
I began to walk through a deep dark abyss[JA] 300)blur2}さぁ目 を覚ませ 300)blur2}冲破这无边的暗 300)blur2}深い闇オレは抜け出した Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
The sun scorches your black hair[JA] 激しい太陽が君の黒髪を焼き尽くした 驕陽如烈焰,焚枯了你秀髮的烏 Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top