ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twist

T W IH1 S T   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twist-, *twist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twist[VT] บิดเป็นเกลียว
twist[VI] บิดเป็นเกลียว
twist[VI] ผิดรูปร่าง
twist[VT] ทำให้ผิดรูปร่าง
twist[VT] ทำให้บาดเจ็บ
twisted[ADJ] ที่ผิดศีลธรรม
twister[N] ผู้ทำให้ผิดรูปร่าง
twist round[PHRV] หมุนรอบ, See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
twist round[PHRV] บิดเบือน, Syn. turn around
twist around[PHRV] หมุนรอบ, See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
twist(n) การบิด,การปั่น,หัวโค้ง,สกรู,ปม,เส้นไหม
twist(vt) บิด,ฟั่น,ปั่น,ร้อย,หมุน,ขด
intertwist(vi) ขดเข้าด้วยกัน,บิดเข้าด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twisted curveเส้นโค้งบิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
twistingการบิดเบือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
twist[ทวิสต์] หักมุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้ Rebecca (1940)
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ 12 Angry Men (1957)
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ Wuthering Heights (1992)
Twist the bones and bend the back.บิดกระดูก และงอหลัง. Hocus Pocus (1993)
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า, Hocus Pocus (1993)
The world-famous Jackrabbit Slim's twist contest.การประกวดบิดมีชื่อเสียงระดับโลก Jackrabbit บางของ Pulp Fiction (1994)
The place is North Hollywood, so a few twists and turns aside, we'll be goin' up Hollywood Way.สถานที่นอร์ทฮอลลีวู้ด ดังนั้นไม่กี่บิดและเปลี่ยนกันเราจะ goin 'ขึ้นฮอลลีย์ Pulp Fiction (1994)
Some contraband here, but nothing to get in a twist over.แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับในการบิดกว่า The Shawshank Redemption (1994)
Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed for nights on end.กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุรนทุรายอยู่บนที่นอนในคืนสุดท้าย Pi (1998)
The twists and turns at the end made my head spin.บิดและหมุน แผ่นโลหะที่ผมทำออก eXistenZ (1999)
Twist from the shoulder.หมุนจากต้นแขนสิ Girl with a Pearl Earring (2003)
One small twist can bring an entirely different fate.แค่ บิดเบี้ยวไปนิด ชีวิต สามารถเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง My Girl and I (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twistDickens was the author of 'Oliver Twist'.
twistHe fell, twisting his ankle.
twistHe twisted my arm.
twistHis face was twisted with pain.
twistI slipped and twisted my ankle.
twistI tripped on a stone, twisting my ankle.
twistLocal officials are twisting arms to push new development projects.
twistShe twists around at a voice behind.
twistStreets are often twisted and narrow in the suburbs.
twistThe path twists through the mountains.
twistThere were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.
twistThe treaty has been concluded after many twists and turns.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดเบน[V] twist, Syn. บิดเบือน, Example: ทุกวันนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบิดเบนไปมาก เพราะต้องตกอยู่ในการควบคุมการใช้ของรัฐสภา, Thai definition: ทำให้เข้าใจผิดหรือทำให้สับสน
เกลียว[V] twist, See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink, Syn. บิด, Example: ลูกเรือกำลังเกลียวเชือกให้หนาขึ้นไว้สำหรับยึดเรือ, Thai definition: กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
เบ้[V] twist, See also: distort, contort, Syn. บิด, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: ผมเบ้ปากเมื่อความเจ็บปวดแล่นจี๊ดจับขั้วหัวใจ
ขันชะเนาะ[V] twist a rope tight by means of a stick, Example: ช่างกำลังขันชะเนาะเชือกตรงมุมเสาของนั่งร้านให้แน่น, Thai definition: บิดลูกชะเนาะให้ตึง
เคล็ด[V] sprain, See also: twist, wrench, Syn. ขัด, ยอก, Example: เขาเคล็ดหัวเข่าอยู่ไม่น้อย หลังจากการเล่นกีฬาเมื่อวานนี้, Thai definition: อาการที่กล้ามเนื้อแพลง, ขัด, แคลง, เคลื่อน
แพลง[V] twist, See also: sprain, wrench, Syn. บิด, พลิก, Example: คนที่เริ่มหัดเต้นแอโรบิคใหม่ๆ ไม่ควรหักโหม เพราะข้อเท้าอาจแพลงได้, Thai definition: บิดไป, พลิกตะแคงผิดท่าไป
ฟั่น[V] spin, See also: twist, roll, Example: ลูกเรือฟั่นเกลียวเหนียวแน่นเพื่อใช้สำหรับยึดหลักให้มั่นคง, Thai definition: ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก
เป๋[ADJ] slanted, See also: twisted, distorted, askew, awry, inclined, Syn. บิด, เบี้ยว, เฉ, เอียง, คด, Ant. ตรง
มุ่น[V] knot, See also: twist up, roll one's hair, tie up one's hair in a bun, Syn. ขมวด, Example: หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม, Thai definition: ขมวดผมเป็นมวย
เอี้ยว[V] twist, See also: turn, bend, Syn. เบี่ยง, เอียง, Example: หญิงชราสะบัดมือจากการเกาะกุมของลูกชาย พร้อมกับเอี้ยวตัวหลบไปอีกทาง, Thai definition: บิดไป, หันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บิดเบน[v.] (bitbēn) EN: twist   
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR: déformé
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort   
เขม็ง[v.] (khamēng) EN: twist ; tighten ; tauten   

CMU English Pronouncing Dictionary
TWIST T W IH1 S T
TWISTS T W IH1 S T S
TWISTY T W IH1 S T IY0
TWISTED T W IH1 S T AH0 D
TWISTED T W IH1 S T IH0 D
TWISTER T W IH1 S T ER0
TWISTERS T W IH1 S T ER0 Z
TWISTING T W IH1 S T IH0 NG
TWISTER'S T W IH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twist (v) twˈɪst (t w i1 s t)
twists (v) twˈɪsts (t w i1 s t s)
twisty (j) twˈɪstiː (t w i1 s t ii)
twisted (v) twˈɪstɪd (t w i1 s t i d)
twister (n) twˈɪstər (t w i1 s t @ r)
twisters (n) twˈɪstəz (t w i1 s t @ z)
twistier (j) twˈɪstɪəʳr (t w i1 s t i@ r)
twisting (v) twˈɪstɪŋ (t w i1 s t i ng)
twistiest (j) twˈɪstɪɪst (t w i1 s t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, / ] twisting; to twine; to pester; to bother, #15,773 [Add to Longdo]
波折[bō zhé, ㄅㄛ ㄓㄜˊ, ] twists and turns, #22,661 [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] twisted; bent; crooked; cramped, #26,252 [Add to Longdo]
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties, #59,247 [Add to Longdo]
蜷曲[quán qū, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩ, ] twisted; coiled; curled, #68,768 [Add to Longdo]
盘盘[pán pán, ㄆㄢˊ ㄆㄢˊ, / ] twisting and turning, #70,306 [Add to Longdo]
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] twisted; spiral; uneven stones, #128,348 [Add to Longdo]
盘陀路[pán tuó lù, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] twisting path; tortuous road, #509,023 [Add to Longdo]
歪嘴[wāi zuǐ, ㄨㄞ ㄗㄨㄟˇ, ] twisted mouth; wry mouth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orangennscheibe {f}twist of orange [Add to Longdo]
Schicksalswende {f}twist of fate [Add to Longdo]
Spiralbohrer {m}twist drill [Add to Longdo]
Twist {m} | Twist tanzen; twistentwist | to dance the twist; to twist [Add to Longdo]
Zitronenscheibe {f}twist of lemon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twist \Twist\ (tw[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Twisted}; p. pr.
   & vb. n. {Twisting}.] [OE. twisten, AS. twist a rope, as made
   of two (twisted) strands, fr. twi- two; akin to D. twist a
   quarrel, dissension, G. zwist, Dan. & Sw. tvist, Icel. tvistr
   the deuce in cards, tvistr distressed. See {Twice}, {Two}.]
   1. To contort; to writhe; to complicate; to crook spirally;
    to convolve.
    [1913 Webster]
 
       Twist it into a serpentine form.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to turn from the true form or meaning; to pervert;
    as, to twist a passage cited from an author.
    [1913 Webster]
 
   3. To distort, as a solid body, by turning one part
    relatively to another about an axis passing through both;
    to subject to torsion; as, to twist a shaft.
    [1913 Webster]
 
   4. To wreathe; to wind; to encircle; to unite by intertexture
    of parts. "Longing to twist bays with that ivy." --Waller.
    [1913 Webster]
 
       There are pillars of smoke twisted about with
       wreaths of flame.           --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   5. To wind into; to insinuate; -- used reflexively; as,
    avarice twists itself into all human concerns.
    [1913 Webster]
 
   6. To unite by winding one thread, strand, or other flexible
    substance, round another; to form by convolution, or
    winding separate things round each other; as, to twist
    yarn or thread. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, to form as if by winding one part around another;
    to wreathe; to make up.
    [1913 Webster]
 
       Was it not to this end
       That thou began'st to twist so fine a story? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To form into a thread from many fine filaments; as, to
    twist wool or cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twist \Twist\, n.
   1. The act of twisting; a contortion; a flexure; a
    convolution; a bending.
    [1913 Webster]
 
       Not the least turn or twist in the fibers of any one
       animal which does not render them more proper for
       that particular animal's way of life than any other
       cast or texture.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. The form given in twisting.
    [1913 Webster]
 
       [He] shrunk at first sight of it; he found fault
       with the length, the thickness, and the twist.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is formed by twisting, convoluting, or uniting
    parts. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A cord, thread, or anything flexible, formed by
      winding strands or separate things round each other.
      [1913 Webster]
    (b) A kind of closely twisted, strong sewing silk, used by
      tailors, saddlers, and the like.
      [1913 Webster]
    (c) A kind of cotton yarn, of several varieties.
      [1913 Webster]
    (d) A roll of twisted dough, baked.
      [1913 Webster]
    (e) A little twisted roll of tobacco.
      [1913 Webster]
    (f) (Weaving) One of the threads of a warp, -- usually
      more tightly twisted than the filling.
      [1913 Webster]
    (g) (Firearms) A material for gun barrels, consisting of
      iron and steel twisted and welded together; as,
      Damascus twist.
      [1913 Webster]
    (h) (Firearms & Ord.) The spiral course of the rifling of
      a gun barrel or a cannon.
      [1913 Webster]
    (i) A beverage made of brandy and gin. [Slang]
      [1913 Webster]
 
   4. [OE.; -- so called as being a two-forked branch. See
    {Twist}, v. t.] A twig. [Obs.] --Chaucer. Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   5. Act of imparting a turning or twisting motion, as to a
    pitched ball; also, the motion thus imparted; as, the
    twist of a billiard ball.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A strong individual tendency, or bent; a marked
    inclination; a bias; -- often implying a peculiar or
    unusual tendency; as, a twist toward fanaticism.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Gain twist}, or {Gaining twist} (Firearms), twist of which
    the pitch is less, and the inclination greater, at the
    muzzle than at the breech.
 
   {Twist drill}, a drill the body of which is twisted like that
    of an auger. See Illust. of {Drill}.
 
   {Uniform twist} (Firearms), a twist of which the spiral
    course has an equal pitch throughout.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twist \Twist\, v. i.
   1. To be contorted; to writhe; to be distorted by torsion; to
    be united by winding round each other; to be or become
    twisted; as, some strands will twist more easily than
    others.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow a helical or spiral course; to be in the form of
    a helix.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twist
   n 1: an unforeseen development; "events suddenly took an awkward
      turn" [syn: {turn}, {turn of events}, {twist}]
   2: an interpretation of a text or action; "they put an
     unsympathetic construction on his conduct" [syn:
     {construction}, {twist}]
   3: any clever maneuver; "he would stoop to any device to win a
     point"; "it was a great sales gimmick"; "a cheap promotions
     gimmick for greedy businessmen" [syn: {device}, {gimmick},
     {twist}]
   4: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   5: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his
     knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a hamstring
     pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}]
   6: a sharp bend in a line produced when a line having a loop is
     pulled tight [syn: {kink}, {twist}, {twirl}]
   7: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook
     in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}]
   8: a miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current
     of a fluid doubles back on itself [syn: {eddy}, {twist}]
   9: a jerky pulling movement [syn: {twist}, {wrench}]
   10: a hairdo formed by braiding or twisting the hair [syn:
     {braid}, {plait}, {tress}, {twist}]
   11: social dancing in which couples vigorously twist their hips
     and arms in time to the music; was popular in the 1960s;
     "they liked to dance the twist"
   12: the act of winding or twisting; "he put the key in the old
     clock and gave it a good wind" [syn: {wind}, {winding},
     {twist}]
   13: turning or twisting around (in place); "with a quick twist
     of his head he surveyed the room" [syn: {twist}, {turn}]
   v 1: to move in a twisting or contorted motion, (especially when
      struggling); "The prisoner writhed in discomfort"; "The
      child tried to wriggle free from his aunt's embrace" [syn:
      {writhe}, {wrestle}, {wriggle}, {worm}, {squirm}, {twist}]
   2: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form;
     "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong
     man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform},
     {twist}, {turn}] [ant: {unbend}]
   3: turn in the opposite direction; "twist one's head"
   4: form into a spiral shape; "The cord is all twisted" [syn:
     {twist}, {twine}, {distort}] [ant: {untwist}]
   5: form into twists; "Twist the strips of dough"
   6: extend in curves and turns; "The road winds around the lake";
     "the path twisted through the forest" [syn: {wind}, {twist},
     {curve}]
   7: do the twist
   8: twist or pull violently or suddenly, especially so as to
     remove (something) from that to which it is attached or from
     where it originates; "wrench a window off its hinges";
     "wrench oneself free from somebody's grip"; "a deep sigh was
     wrenched from his chest" [syn: {wrench}, {twist}]
   9: practice sophistry; change the meaning of or be vague about
     in order to mislead or deceive; "Don't twist my words" [syn:
     {twist}, {twist around}, {pervert}, {convolute},
     {sophisticate}]
   10: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 twist /twist/
  1. dispute; quarrel
  2. twist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top