ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

former

F AO1 R M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -former-, *former*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
former(adj) ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior
formerly(adv) ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน, ก่อน, อันก่อน, สมัยก่อน n. ผู้สร้าง, ผู้ก่อ, เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน, สมัยก่อน, แต่ก่อน
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้, สนเทศ, ผู้แจ้งข่าว
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป, ผู้แปรรูป, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องสับ-เปลี่ยน, เครื่องเปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน, ครั้งหนึ่ง, ก่อน, อดีต, สมัยก่อน, เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน, กรณีแรก, ประเด็นแรก, ประการแรก, ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน, แต่กาลก่อน, แต่หนหลัง, เมื่อก่อน, แต่ปางก่อน, สมัยก่อน
informer(n) ผู้บอก, ผู้แจ้งความ, คนฟ้องร้อง
performer(n) ผู้แสดงละคร, ผู้กระทำ, ผู้ปฏิบัติ, ผู้ดำเนินการ
reformer(n) ผู้ปฏิรูป, ผู้แก้ไขสถานการณ์, ผู้ปรับปรุง
transformer(n) เครื่องแปลง, หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You knew the former Mrs. De Winter very well, I believe?- คุณรู้จักอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
The former teacher, a lady, was too indulgent.อดีตครูหญิงเป็นคนใจเย็นเกินไป Idemo dalje (1982)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
The leader of the former junta that controlled their country is here, seeking political asylum., เรื่องของเรื่องคือ อดีตหัวหน้าสภาฯ ของแต่ละประเทศ... ตอนนี้อยู่ที่นี่ ...ฐานะผู้ลี้ภัย Ghost in the Shell (1995)
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป Episode #1.6 (1995)
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T. Good Will Hunting (1997)
And God shall wipe away all the tears from their eyes... and there shall be no more death... neither shall there be sorrow or crying... neither shall there be any more pain... for the former world has passed away.พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ำครวญและร้องไห้ Titanic (1997)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)
I love to reminisce with former members of the cast.ผมอยากฟื้นความหลังกับดาราเก่า ซิลเวีย The Truman Show (1998)
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formerAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formerAll political dissidents were purged under the former regime.
formerA shadow of your former self.
formerDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
formerEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
formerFish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than former.
formerFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
formerFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
formerFormerly this building was a hospital.
formerFormerly this harbor was prosperous.
formerFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
formerHealth is above wealth, for the former is more important than the latter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
สมัยก่อน(n) former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
สมัยก่อน(n) the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai Definition: เวลาในอดีต
อดีต(adj) former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai Definition: ล่วงแล้ว
โบราณกาล(n) ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
เดิม(adj) old, See also: former, primary, Syn. เก่า, ดั้งเดิม, Example: เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เดิมที(adv) formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน(adv) before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai Definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น(adv) formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [ m ]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
เบือนเรื่อง[beūoen reūang] (v, exp) EN: twist a story  FR: déformer une histoire
เบี้ยว[bīo] (v) EN: distort ; deform  FR: déformer
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORMER F AO1 R M ER0
FORMERLY F AO1 R M ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
former (j) fˈɔːmər (f oo1 m @ r)
formerly (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source #721 [Add to Longdo]
原先[yuán xiān, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ,  ] former; original #6,556 [Add to Longdo]
原地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ,  ] former place; indigenous; local #9,574 [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,    /   ] former Soviet Union #15,034 [Add to Longdo]
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ,  ] former husband #21,967 [Add to Longdo]
故居[gù jū, ㄍㄨˋ ㄐㄩ,  ] former residence #26,182 [Add to Longdo]
昔年[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ,  ] former years; previous years #36,678 [Add to Longdo]
原苏联[yuán Sū lián, ㄩㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,    /   ] former Soviet Union #39,753 [Add to Longdo]
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ,  ] former hatred; bygone enmity #43,755 [Add to Longdo]
旧时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ,    /   ] former times; the olden days #58,513 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Former { m }molder [Add to Longdo]
Former { m } | Former { pl }shaper | shapers [Add to Longdo]
Formerfordernis { f }formal requirement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no, n) (3) before; earlier; (P) #147 [Add to Longdo]
元;旧;故[もと, moto] (n, adj-no, n-adv, n-pref) former; ex- #170 [Add to Longdo]
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n, pref) ex-; former; old; (P) #398 [Add to Longdo]
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \For"mer\, a. [A compar. due to OE. formest. See
   {Foremost}.]
   1. Preceding in order of time; antecedent; previous; prior;
    earlier; hence, ancient; long past.
    [1913 Webster]
 
       For inquire, I pray thee, of the former age. --Job.
                          viii. 8.
    [1913 Webster]
 
       The latter and former rain.      --Hosea vi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the beginning; preceeding; as, the former part of a
    discourse or argument.
    [1913 Webster]
 
   3. Earlier, as between two things mentioned together; first
    mentioned.
    [1913 Webster]
 
       A bad author deserves better usage than a bad
       critic; a man may be the former merely through the
       misfortune of an ill judgment; but he can not be
       latter without both that and an ill temper. --Pope.
 
   Syn: Prior; previous; anterior; antecedent; preceding;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \Form"er\, n.
   1. One who forms; a maker; a creator.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) A shape around which an article is to be shaped,
      molded, woven wrapped, pasted, or otherwise
      constructed.
    (b) A templet, pattern, or gauge by which an article is
      shaped.
    (c) A cutting die.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 former
   adj 1: referring to the first of two things or persons mentioned
       (or the earlier one or ones of several); "the novel was
       made into a film in 1943 and again in 1967; I prefer the
       former version to the latter one" [ant: {latter(a)}]
   2: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former
     glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
     [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old}, {onetime(a)}, {one-
     time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]
   3: (used especially of persons) of the immediate past; "the
     former president"; "our late President is still very active";
     "the previous occupant of the White House" [syn: {former(a)},
     {late(a)}, {previous(a)}]
   4: belonging to the distant past; "the early inhabitants of
     Europe"; "former generations"; "in other times" [syn:
     {early(a)}, {former(a)}, {other(a)}]
   n 1: the first of two or the first mentioned of two; "Tom and
      Dick were both heroes but only the former is remembered
      today" [ant: {latter}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 former /fɔʀme/ 
  form; shape

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Former /fɔrmr/ 
  molder; shaper; shapers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top