Search result for

former

(94 entries)
(0.05 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -former-, *former*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
former[ADJ] ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง

English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
Your former boss?เจ้านายเก่าของคุณ? Dying Changes Everything (2008)
What about your former Padawan?เกิดอะไรขึ้นกับพาดาวันคนก่อนของเจ้า? Lair of Grievous (2008)
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ Scandal Makers (2008)
Two of our former colleagues now live in bloody Moscow.สองในผู้ร่วมงานครั้งก่อน ตอนนี้ไปอยู่ในมอสโกว์แล้ว The Bank Job (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
Of course! He's a former...แน่อยู่แล้ว ก็เค้าเป็นนัก .. Bolt (2008)
Two former ladies of mine.อดีตสองนางกำนัลของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
He's a paranoid schizophrenic, former patient at Arkham.เขาเป็นโรคหวาดระแวง คนไข้เก่าที่อาร์คแฮม The Dark Knight (2008)
Legs apart, hands behind his back, at rest-- he's former military.ขาแยก และมือไขว้หลัง สงบนิ่ง - - เขาเป็นทหารมาก่อน Breaking and Entering (2008)
I need to know who. I'm showing a Bruce Bennett, former aid to Governor Frank Tancredi.บรูซ เบนเนท อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการรัฐ แฟงค์ เทนเครดี้ Breaking and Entering (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formerAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formerAll political dissidents were purged under the former regime.
formerA shadow of your former self.
formerDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
formerEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
formerFish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than former.
formerFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
formerFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
formerFormerly this building was a hospital.
formerFormerly this harbor was prosperous.
formerFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
formerHealth is above wealth, for the former is more important than the latter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
สมัยก่อน[N] former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
อดีต[ADJ] former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai definition: ล่วงแล้ว
โบราณกาล[N] ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
เดิม[ADJ] old, See also: former, primary, Syn. เก่า, ดั้งเดิม, Example: เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR:former une histoire
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR:former
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR:former ; dénaturer

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMER    F AO1 R M ER0
FORMERLY    F AO1 R M ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
former    (j) (f oo1 m @ r)
formerly    (a) (f oo1 m @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Former {m}molder [Add to Longdo]
Former {m} | Former {pl}shaper | shapers [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
原先[yuán xiān, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ, ] former; original, #6,556 [Add to Longdo]
原地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] former place; indigenous; local, #9,574 [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #15,034 [Add to Longdo]
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, ] former husband, #21,967 [Add to Longdo]
故居[gù jū, ㄍㄨˋ ㄐㄩ, ] former residence, #26,182 [Add to Longdo]
昔年[xī nián, ㄒㄧ ㄋㄧㄢˊ, ] former years; previous years, #36,678 [Add to Longdo]
原苏联[yuán Sū lián, ㄩㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union, #39,753 [Add to Longdo]
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, ] former hatred; bygone enmity, #43,755 [Add to Longdo]
旧时代[jiù shí dài, ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] former times; the olden days, #58,513 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \For"mer\, a. [A compar. due to OE. formest. See
   {Foremost}.]
   1. Preceding in order of time; antecedent; previous; prior;
    earlier; hence, ancient; long past.
    [1913 Webster]
 
       For inquire, I pray thee, of the former age. --Job.
                          viii. 8.
    [1913 Webster]
 
       The latter and former rain.      --Hosea vi. 3.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the beginning; preceeding; as, the former part of a
    discourse or argument.
    [1913 Webster]
 
   3. Earlier, as between two things mentioned together; first
    mentioned.
    [1913 Webster]
 
       A bad author deserves better usage than a bad
       critic; a man may be the former merely through the
       misfortune of an ill judgment; but he can not be
       latter without both that and an ill temper. --Pope.
 
   Syn: Prior; previous; anterior; antecedent; preceding;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Former \Form"er\, n.
   1. One who forms; a maker; a creator.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.)
    (a) A shape around which an article is to be shaped,
      molded, woven wrapped, pasted, or otherwise
      constructed.
    (b) A templet, pattern, or gauge by which an article is
      shaped.
    (c) A cutting die.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 former
   adj 1: referring to the first of two things or persons mentioned
       (or the earlier one or ones of several); "the novel was
       made into a film in 1943 and again in 1967; I prefer the
       former version to the latter one" [ant: {latter(a)}]
   2: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former
     glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
     [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old}, {onetime(a)}, {one-
     time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]
   3: (used especially of persons) of the immediate past; "the
     former president"; "our late President is still very active";
     "the previous occupant of the White House" [syn: {former(a)},
     {late(a)}, {previous(a)}]
   4: belonging to the distant past; "the early inhabitants of
     Europe"; "former generations"; "in other times" [syn:
     {early(a)}, {former(a)}, {other(a)}]
   n 1: the first of two or the first mentioned of two; "Tom and
      Dick were both heroes but only the former is remembered
      today" [ant: {latter}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 former [fɔrme]
   form; shape
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Former [fɔrmr] (n) , pl.
   molder; shaper; shapers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top