ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be twisted

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be twisted-, *be twisted*, be twist, be twiste
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah,they would have to be twisted,wouldn't they?ต้องโรคจิตแน่นอน ว่ามั้ย An Inconvenient Lie (2007)
Well, then you know that the law can't be twisted to our will or chaos will ensue.งั้นคุณก็รู้ว่ากฎหมาย ไม่อาจถูกทำให้บิดเบี้ยวไปตาม เจตนาของเราหรือแรงกดดันใดๆ The Witch in the Wardrobe (2010)
Stomach pain for no reason will be twisted asท้องข้าต้องปวดอธิบายไม่ถูกทุกที 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I'm strapped to some bed and she's twisting things that ain't supposed to be twisted.ฉันมัดหล่อนไว้กับเตียง ร่างหล่อนบิดไปมา แบบที่ไม่น่าจะบิดได้ Devil May Care (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียรูปทรง[V] be contorted, See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance, Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน, Example: บ้านหลังนี้เสียรูปทรง เพราะก่อสร้างไม่ได้ขนาด, Thai definition: ไม่เป็นรูปร่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
捩じ曲がる;ねじ曲がる[ねじまがる, nejimagaru] (v5r) (See 捩じ曲げる) to be twisted; to be wrapped; to be distorted [Add to Longdo]
捩れる[よじれる, yojireru] (v1,vi) to be twisted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top