ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agent

EY1 JH AH0 N T   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agent-, *agent*
English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agent[N] ตัวกระทำ, See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, เอเย่นต์, Syn. representative, deputy
agent[N] ผู้กระทำ
agent[N] พนักงานของรัฐ
agent[N] วิถีทาง, See also: พาหะ
agent[N] สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
diplomatic agentn. ทูต
double agentn. จากบุรุษที่ทำงานให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นคู่กรณี
indian agentเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเดีย
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agentตัวกระทำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent and principal, duties ofหน้าที่ของตัวแทนและตัวการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent mercantileตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent of necessityตัวแทนจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Agent Orange ฝนเหลือง
ฝนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืช ซึ่งทางการทหารของสหรัฐอเมริกา ใช้ในสงครามเวียตนาม เพื่อฉีดพ่นทำให้ใบไม้ร่วงเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างการสู้รบกับเวียตกง นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจต่อผลกระทบทางนิเวศวิทยาของสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลที่มีต่อสุขภาพอนามัยของชาวเวียตนามได้รับความสนใจมากกว่า ผนเหลืองเป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทออร์กโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีสาร TCDD (tetra chlorodibenzo-para dioxin) เล็กน้อยเจือปนอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Agentsตัวการ, สิ่งที่ทำให้เกิดโรค, สาร, ตัวทำ, ตัวกระทำ [การแพทย์]
Agentsสิ่งที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค [การแพทย์]
Agents in Atherosclerosisยาลดไขมันในเส้นเลือด [การแพทย์]
Agents, Causativeตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lady. My secret agent.สาวๆ นั้นมันเป็นความลับ The Great Dictator (1940)
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่ The Great Dictator (1940)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
The finest travel agent You'll ever meet Is right at your feetเอเย่นต์เดินทางที่ดีที่สุด อยู่ตรงเท้าเธอไง The Little Prince (1974)
You'll have to see the agent and sign the papers.คุณจะต้องดูตัวแทนและเข้าสู่ ระบบ เอกสาร. Mad Max (1979)
Where do we find this agent?ที่เราจะหาตัวแทนนี้ หรือไม่? Mad Max (1979)
Sline? Booking agent? What about him?ไซลน ตัวแทนจองตั๋ว เขาเป็นอย่างไรบ้าง The Blues Brothers (1980)
The agent got a telegram.เราได้รับโทรเลข Gandhi (1982)
Oh, I need to call my agent.โอ้ฉันต้องการโทรหาตัวแทนของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We have a limited supply of chemical agents.เรามีเสบียงเคมีภัณฑ์จำกัด Day of the Dead (1985)
all right! I'm an American agent.ก็ได้ ผมเป็นสายลับอเมริกัน Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agentAn efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.
agentA travel agent arranged everything for our trip.
agentEducation is the agent of progress.
agentGet in touch with your agent right away.
agentHe bargained with the house agent for a lower price.
agentHe was the agent of her despair.
agentHe was the agent of her grief.
agentIf necessary, the government will force estate agents to reduce land prices.
agentI made my brother my agent while I was out of the city.
agentIn all my career as a travel agent, I never visited Africa.
agentIn America scores of free agents switch teams every year.
agentIn case of an emergency, get in touch with my agent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
คนกลาง[N] agent, See also: broker, Syn. พ่อค้าคนกลาง, Example: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
เอเย่นต์[N] agent, Example: วิธีการหาลูกจ้างโดยเอเย่นต์จัดหางานยังไม่เป็นที่นิยม เพราะคนกลัวความไม่ซื่อ, Thai definition: นายหน้าที่เป็นผู้แทนจัดการให้ผู้อื่น, Notes: (อังกฤษ)
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทนค้าต่าง[N] agent, See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor, Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า, Example: ประกอบเป็นตัวแทนค้าต่างของพงษ์ศักดิ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งในทางค้าขาย ทำการซื้อ หรือขายทรัพย์สิน หรือรับจัดทำกิจการค้าอย่างอื่นในนามของตนเองต่างตัวการ, Notes: (กฎหมาย)
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
เจ้าหน้า[N] agent, See also: front man, spokesman, Syn. เจ้าหน้าเจ้าตา, เจ้ากี้เจ้าการ, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
เจ้าหน้าเจ้าตา[N] front man, See also: agent, spokesman, Syn. เจ้าหน้า, เจ้ากี้เจ้าการ, Example: เขาทำเจ้าหน้าเจ้าตาพูดแทนพวกเรา, Thai definition: ผู้ชอบทำเอาหน้า, ผู้ชอบเสนอหน้าเข้าไปทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
นายหน้า[N] broker, See also: agent, middleman, Syn. คนกลาง, คนเจรจา, Example: คนไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้โดยผ่านนายหน้าซึ่งจะเก็บค่านายหน้า 20%, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากัน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN: real estate agent ; realtor   
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor   FR: agent [m] ; distributeur [m]
เจ้าหน้า[n.] (jaonā) EN: agent ; front man ; spokesman   FR: porte-parole [m]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men   FR: espion [m] ; agent secret [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakān) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant   FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
คนยาม[n.] (khon yām) EN: guard   FR: garde [m] ; agent de sécurité [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGENT    EY1 JH AH0 N T
AGENTS    EY1 JH AH0 N T S
AGENT'S    EY1 JH AH0 N T S
AGENTS'    EY1 JH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agent    (n) ˈɛɪʤənt (ei1 jh @ n t)
agents    (n) ˈɛɪʤənts (ei1 jh @ n t s)
agent provocateu    (n) ˌæʒɒn-prəvˌɒkətˈɜːʴr (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)
agents provocate    (n) ˌæʒɒn-prəvˌɒkətˈɜːʴr (a2 zh o n - p r @ v o2 k @ t @@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer), #3,858 [Add to Longdo]
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] agent, #8,102 [Add to Longdo]
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] agent orange [Add to Longdo]
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Orange [Add to Longdo]
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent White [Add to Longdo]
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Agent Blue [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agent {m}agent [Add to Longdo]
Agentur {f} | Agenturen {pl}; Vermittlungen {pl}agency | agencies [Add to Longdo]
Agenturgeschäft {n}agency business [Add to Longdo]
Agenturvergütung {f}agency commission [Add to Longdo]
Agenturvertreter {m}agency representative [Add to Longdo]
Agenturwaren {pl}agency goods [Add to Longdo]
Auslandsvertreter {m}agent abroad [Add to Longdo]
Handelsmakler {m}agent middleman [Add to Longdo]
Agentur {f} für Zeitarbeittemporary employment agency [Add to Longdo]
Zustellungsempfänger {m}agent for service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
アルキル化剤[アルキルかざい, arukiru kazai] (n) alkylating agent [Add to Longdo]
アンチノック剤[アンチノックざい, anchinokku zai] (n) antiknock agent [Add to Longdo]
エージェント[, e-jiento] (n) agent; (P) [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] (n) {comp} agent role [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[, e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
エージェント指向[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
エージント[, e-jinto] (n) {comp} agent [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
コクシエラバーネッティ[, kokushieraba-nettei] (n) Coxiella burnetii (causative agent of Q fever) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
エージント[えーじんと, e-jinto] agent [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メッセージ転送機能体[メッセージてんそうきのうたい, messe-ji tensoukinoutai] Message Transfer Agent, MTA [Add to Longdo]
ユーザエージェント[ゆーざえーじえんと, yu-zae-jiento] user agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agent \A"gent\, a. [L. agens, agentis, p. pr. of agere to act;
   akin to Gr. ? to lead, Icel. aka to drive, Skr. aj. [root]2.]
   Acting; -- opposed to {patient}, or sustaining, action.
   [Archaic] "The body agent." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agent \A"gent\, n.
   1. One who exerts power, or has the power to act; an actor.
    [1913 Webster]
 
       Heaven made us agents, free to good or ill.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One who acts for, or in the place of, another, by
    authority from him; one intrusted with the business of
    another; a substitute; a deputy; a factor.
    [1913 Webster]
 
   3. An active power or cause; that which has the power to
    produce an effect, such as a physical, chemical, or
    medicinal agent; as, heat is a powerful agent.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biochem., Med.) a chemical substance having biological
    effects; a drug.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agent
   n 1: an active and efficient cause; capable of producing a
      certain effect; "their research uncovered new disease
      agents"
   2: a representative who acts on behalf of other persons or
     organizations
   3: a substance that exerts some force or effect
   4: a businessman who buys or sells for another in exchange for a
     commission [syn: {agent}, {factor}, {broker}]
   5: any agent or representative of a federal agency or bureau
     [syn: {agent}, {federal agent}]
   6: the semantic role of the animate entity that instigates or
     causes the happening denoted by the verb in the clause [syn:
     {agentive role}, {agent}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 agent /aʒɑ̃/ 
  agent; policeman

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 agent
  1. agent
  2. agent; representative

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Agent /agɛnt/ 
  agent; solicitor

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agent /aɤ°ɛnt/
  1. agent
  2. policeman
  3. policeman

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 agent
  agent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top