ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basketry

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basketry-, *basketry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basketry(n) งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ, See also: งานจักสาน, Syn. basketwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basketry(บาส'คิททรี) n. กลุ่มตะกร้า, กลุ่มสิ่งจักสาน, ศิลปะหรือกระบวนการทำสิ่งจักสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
basketry(n) การสานตะกร้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, Example: มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดจากธรรมชาติ มาทำเป็นเครื่องจักสานให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้สอย
การจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork
งานจักสาน(n) basket making, See also: basketry, basketwork, Syn. การจักสาน
สิ่งจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. เครื่องจักสาน, เครื่องสาน, Example: เถาวัลย์และปอเป็นผลิตผลจากป่าที่นำมาใช้เป็นเครื่องผูกมัดหรือทำสิ่งจักสาน, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำมาจากการสาน
เครื่องสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องจักสาน, Example: ในทุกภาคของประเทศไทยจะพบเห็นเครื่องสานชนิดต่างๆ เพราะเป็นเครื่องใช้ประจำบ้าน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน
เครื่องจักสาน(n) basketwork, See also: basketry, wickerwork, wicker, Syn. สิ่งจักสาน, เครื่องสาน, Example: เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อสนองประโยชน์ต่าง ๆ, Thai Definition: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม่ไผ่สาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักสาน[jaksān] (v) EN: do basketry ; weave ; interlace  FR: confectionner des objets de vannerie
การจักสาน[kān jaksān] (n) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork  FR: vannerie [ f ]
เครื่องจักสาน[khreūang jaksān] (n, exp) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork  FR: vannerie [ f ]
เครื่องสาน[khreūang sān] (n) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker  FR: article en osier [ m ] ; vannerie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
basketry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basketry

WordNet (3.0)
basketry(n) the craft of basket making

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Basketry

n. The art of making baskets; also, baskets, taken collectively. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top