ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dusk

D AH1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusk-, *dusk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dusk(n) เวลาเย็นก่อนค่ำ, See also: เวลาโพล้เพล้, สนธยา, Syn. half-light, twilight, gloaming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark, shadowy, gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the brightest star you can see in the dusk of evening.เป็นดาวที่สว่างที่สุด ที่สามารถเห็นได้ตอนพลบค่ำ The Education of Little Tree (1997)
Wherever you may be in the dusk of evening, you look up at the Dog Star.ไม่ว่าหลานจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ ลองมองไปที่ดาวสุนัข The Education of Little Tree (1997)
But no matter where I am, in the dusk of evening,แต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ The Education of Little Tree (1997)
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต Atonement (2007)
I will always remember...that beautiful dusk and the sound her humming as she rode the bicycle.ชั้นยังคงจดจำได้เสมอ... ยามพระอาทิตย์ตกที่งดงาม และเสียงฮัมเพลงขณะที่เค้าปั่นจักรยาน Spider Lilies (2007)
Now, the comet will be its brightest right after dusk during tomorrow's celebration.เรากวนคุณรึเปล่า คุณซัลวาทัล คุณกิลเบิร์ต The Night of the Comet (2009)
# It went by # # Like dusk to dawn ## ผ่านไปเหมือน กาลเวลา # Dream On (2010)
Dusk is so mysterious and leaves a sense of...พลบค่ำช่างลึกลับและทิ้งความรู้สึก Love in Disguise (2010)
Roll call at dusk and dawn.กลิ้งแล้วกลิ้งเล่า Toy Story 3 (2010)
♪ from dusk till dawn. ♪จากพลบค่ำยันตะวันฉาย Sexy (2011)
At night they see fires blazing in the mountains from dusk until dawn.ยามราตรีพวกเขาเห็นเสงไฟ โชติช่วงในหุบเขา ตั้งแต่ค่ำจนเช้าตรู่ Fire and Blood (2011)
This is the best holiday season ever. From dawn to dusk (?ตอนนี่คนเต็มรีสอทเลย แต่ที่นี่เงียบสงบมาก The Impossible (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duskDusk fell over the desert.
duskI'm beat. I've been working from dawn to dusk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำค่ำ(n) dusk, See also: six o'clock in the evening, nightfall, toward evening, Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา, Ant. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง, Example: สหรัฐทิ้งระเบิดที่เมืองใกล้พรมแดนอิรักเมื่อย่ำค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เวลาย่ำค่ำ(n) dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai Definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน
ตกค่ำ(n) nightfall, See also: dusk, sunset, evening, twilight, sundown, Example: กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว, Thai Definition: ย่างเข้าเวลาค่ำ
ค่ำ(n) dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai Definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำมืด(n) dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด(adj) dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด
เย็น(n) evening, See also: dusk, twilight, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: เพื่อนทั้งกลุ่มจะนัดไปฟังเพลงและทานข้าวตอนเย็นกันที่ร้านนี้เป็นประจำ, Thai Definition: เวลาใกล้ค่ำ
คืน(n) night, See also: dusk, evening, nightfall, night-time, Syn. กลางคืน, ราตรี, ค่ำคืน, วิกาล, รัตติกาล, Ant. วัน, กลางวัน, Example: เขายินดีลดค่าเช่าห้องให้คืนละ 300 - 500 บาท, Thai Definition: ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง
พลบ(n) dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai Definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พลบค่ำ(n) dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบ, Example: ในตอนพลบค่ำ รถยนต์คันที่นั่งมาเกิดเบียดกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง, Thai Definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[dam] (adj) EN: black ; dark ; dusky  FR: noir ; obscur
ค่ำ[kham] (n) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night  FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่างแว่นถิ่นใต้[khāng waen thin tāi] (n, exp) EN: Dusky Langur
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มืด[meūt] (x) EN: dark ; obscur ; dusk ; black  FR: sombre ; obscur ; noir
หมองมัว[møngmūa] (adj) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky
นกเดินดงอกลาย[nok doēn dong ok lāi] (n, exp) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush  FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[nok khao yai sī khlam] (n, exp) EN: Dusky Eagle Owl  FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ[nok krajit sī khlam] (n, exp) EN: Dusky Warbler  FR: Pouillot brun [m] ; Pouillot sombre [m] ; Pouillot fuligineux [m]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[nok nāng-aen phā sī khlam] (n, exp) EN: Dusky Crag-Martin  FR: Hirondelle concolore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUSK D AH1 S K
DUSKIN D AH1 S K IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dusk (n) dˈʌsk (d uh1 s k)
dusky (j) dˈʌskiː (d uh1 s k ii)
duskier (j) dˈʌskɪəʳr (d uh1 s k i@ r)
duskiest (j) dˈʌskɪɪst (d uh1 s k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, / ] dusk; evening; nightfall, #11,754 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] dusk, #13,583 [Add to Longdo]
昏暗[hūn àn, ㄏㄨㄣ ㄢˋ, ] dusky, #19,500 [Add to Longdo]
薄暮[bó mù, ㄅㄛˊ ㄇㄨˋ, ] dusk; twilight, #82,091 [Add to Longdo]
蒙蒙黑[mēng mēng hēi, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄏㄟ, / ] dusk, #386,473 [Add to Longdo]
傍黑[bàng hēi, ㄅㄤˋ ㄏㄟ, ] dusk [Add to Longdo]
擦黑儿[cā hēi er, ㄘㄚ ㄏㄟ ㄦ˙, / ] dusk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
イヌホシザメ[inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ドタブカ[dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ハナジロチョウチョウウオ[hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish [Add to Longdo]
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura) [Add to Longdo]
ブルーアクシルクロミス[buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, a. [OE. dusc, dosc, deosc; cf. dial. Sw. duska to
   drizzle, dusk a slight shower. ???.]
   Tending to darkness or blackness; moderately dark or black;
   dusky.
   [1913 Webster]
 
      A pathless desert, dusk with horrid shades. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, n.
   1. Imperfect obscurity; a middle degree between light and
    darkness; twilight; as, the dusk of the evening.
    [1913 Webster]
 
   2. A darkish color.
    [1913 Webster]
 
       Whose duck set off the whiteness of the skin.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, v. t.
   To make dusk. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      After the sun is up, that shadow which dusketh the
      light of the moon must needs be under the earth.
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusk \Dusk\, v. i.
   To grow dusk. [R.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dusk
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]
   v 1: become dusk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top