ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sunset

S AH1 N S EH2 T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sunset-, *sunset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunset[N] พระอาทิตย์ตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา

English-Thai: Nontri Dictionary
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน
ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sunset Strip is just swarming with chicks looking to get laid.สันเสท สทริป เป็นเพียงการ ปีน ป่าย ด้วย ลูกไก่ ที่ต้องการได้รับ Iaid I Spit on Your Grave (1978)
The sunset was so beautifulพระอาทิตย์ตกดินเคยสวยมาก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
By sunset we will be man and wife, and the Queen, bless her soul, will be out of my life.เมื่ออาทิตย์อัสดง เราก็จะเป็นสามีภรรยากัน ส่วนพระราชินี ขอให้พระเจ้าคุ้มครองนาง และก็ออกไปจากชีวิตของข้า Mannequin: On the Move (1991)
No, I live kind of above Sunset Plaza.เปล่า อยู่ที่ซันเซ็ทพลาซ่า Heat (1995)
The view of sunset from this house is so beautifulิวิวของพระอามิตย์ตกจาก บ้านนี้สวยมากเลย Paris ei yeonin (2004)
The sunset will always be pretty I certainly hope so I sure hope soพระอาทิตย์ตกดินก็จะยังสวยงามเสมอ แม่อยากให้เป็นงั้นจ๊ะ พ่อก็อยากให้เป็นงั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
You've never seen a sunset before?เธอไม่เคยเห็นตะวันตกดินมาก่อนเหรอ? Bandidas (2006)
It's just that this sunset reminds me of a particularly beautiful one I saw in Cadiz.ตะวันตกดินก็เเค่ทำให้ฉันคึดถึง... ...สิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง ที่ฉันพบในคาร์ดีซ. Bandidas (2006)
- At Sunset Manor, you knowรู้ไหมที่ซันเซ็ทเมเนอร์... Little Miss Sunshine (2006)
- If you like Sunset Manor, you shouldn't have got kicked out.ถ้าพ่อชอบซันเซ็ทเมเนอร์ Iพ่อก็ไม่ควรถูกเตะออกมาจากที่นั่น Little Miss Sunshine (2006)
- You're as bad as those fuckers at Sunset Manor. - [Horn Toots]แกมันเลวพอๆกับพวกซันเซ็ทเมนอร์ Little Miss Sunshine (2006)
- What happened at Sunset Manor?-เกิดอะไรขึ้นที่ซันเซ็ทเมเนอร์ Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sunsetHave you ever seen such a beautiful sunset?
sunsetI have seldom seen such a beautiful sunset as this.
sunsetI never saw such a splendid sunset.
sunsetIt's worth going to Bali because you can see the amazing sunset.
sunsetI've never seen such a beautiful sunset.
sunsetLovely sunset.
sunsetMr Brown is in the sunset of his life.
sunsetMt. Fuji is a beautiful sight at sunset.
sunsetNever did I see such a beautiful sunset.
sunsetNever have I seen such a beautiful sunset.
sunsetThe beauty of the sunset surpassed description.
sunsetThe farmer rose at sunrise and worked till sunset.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระอาทิตย์ตกดิน[N] sunset, Syn. พระอาทิตย์ลับฟ้า, Ant. พระอาทิตย์ขึ้น, Example: เขาพาครอบครัวไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ, Thai definition: พระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าในยามเย็น
เพล้โพล้[N] twilight, See also: sunset, dusk, Syn. โพล้เพล้, เย็น, พี้โพ้, Ant. เช้า, Example: โบราณมักหลอกเด็กว่าเวลาเพล้โพล้จะมีผีมาจับตัวไปจึงไม่ให้เล่นนอกบ้าน, Thai definition: เวลาพลบค่ำ, เวลาจวนค่ำ
ตอนค่ำ[N] dusk, See also: sunset, evening, nightfall, night-time, Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน, Ant. ตอนเช้ามืด, Example: พี่ชายกลับบ้านตอนค่ำ, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของกลางคืน
ตะวันตกดิน[V] sundown, See also: sunset, the sun sets, Ant. ตะวันขึ้น, Example: นกการ้องเซ็งแซ่ชักชวนกันกลับรังหลังตะวันตกดิน, Thai definition: ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ตะวันยอแสง[V] splendour of the setting sun, See also: sunset glory, evening glow, Ant. ตะวันขึ้น, Example: พอตะวันยอแสงดวงดาวก็เริ่มระยับ, Thai definition: ลักษณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆ ลับขอบฟ้า ทำให้ท้องฟ้ามีสีแดงเข้มขึ้นตามลำดับ
ตะวันตก[V] sunset, See also: the sun sets, Syn. ตะวันตกดิน, Ant. ตะวันขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
พลบค่ำ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset   FR: crépuscule [m]
พระอาทิต[n. exp.] (Phra-Āthit tok) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
พระอาทิตย์ตกดิน[n. exp.] (Phra-Āthit tokdin) EN: sunset   FR: coucher du soleil [m]
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown   FR: tombée du jour [f]
ตอนค่ำ [n.] (tønkham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time   FR: soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUNSET S AH1 N S EH2 T
SUNSETS S AH1 N S EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sunset (n) sˈʌnsɛt (s uh1 n s e t)
sunsets (n) sˈʌnsɛts (s uh1 n s e t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夕阳[xī yáng, ㄒㄧ ㄧㄤˊ, / ] sunset; the setting sun, #11,512 [Add to Longdo]
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, ] sunset glow; sunset clouds; afterglow, #31,904 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] sunset; evening, #58,205 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendhimmel {n}sunset sky [Add to Longdo]
Sonnenuntergang {m} | Sonnenuntergänge {pl} | bei Sonnenuntergangsunset | sunsets | at sunset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンセット[, sansetto] (n) sunset [Add to Longdo]
ドットアンドダッシュバタフライフィッシュ;サンセットバタフライフィッシュ[, dottoandodasshubatafuraifisshu ; sansettobatafuraifisshu] (n) sunset butterflyfish (Chaetodon pelewensis); dot-and-dash butterflyfish [Add to Longdo]
ヤマブキベラ[, yamabukibera] (n) yellow-brown wrasse (Thalassoma lutescens); sunset wrasse; green moon wrasse [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
紅霞[こうか, kouka] (n) crimson mist; crimson-tinted clouds (e.g. at sunset) [Add to Longdo]
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry [Add to Longdo]
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
太陽蝶[たいようちょう;タイヨウチョウ, taiyouchou ; taiyouchou] (n) (uk) sunset morpho (butterfly, Morpho hecuba) [Add to Longdo]
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv,n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P) [Add to Longdo]
日の入り[ひのいり, hinoiri] (n) sunset; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sunset \Sun"set"\, Sunsetting \Sun"set`ting\, n.
   1. The descent of the sun below the horizon; also, the time
    when the sun sets; evening. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       'T is the sunset of life gives me mystical lore.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the region where the sun sets; the west.
    [1913 Webster]
 
   {Sunset shell} (Zool.), a West Indian marine bivalve
    ({Tellina radiata}) having a smooth shell marked with
    radiating bands of varied colors resembling those seen at
    sunset or before sunrise; -- called also {rising sun}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sunset
   adj 1: of a declining industry or technology; "sunset
       industries"
   2: providing for termination; "a program with a sunset
     provision"
   n 1: the time in the evening at which the sun begins to fall
      below the horizon [syn: {sunset}, {sundown}] [ant:
      {aurora}, {break of day}, {break of the day}, {cockcrow},
      {dawn}, {dawning}, {daybreak}, {dayspring}, {first light},
      {morning}, {sunrise}, {sunup}]
   2: atmospheric phenomena accompanying the daily disappearance of
     the sun
   3: the daily event of the sun sinking below the horizon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top