Search result for

ฝาแฝด

(26 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาแฝด-, *ฝาแฝด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาแฝด[N] twin, See also: double, Syn. แฝด, Example: มือปืนทั้งสองไปไหนมาไหนคู่กันเสมอจนเรียกกันว่ามือปืนฝาแฝด, Count unit: คู่, Thai definition: คนที่เกิดในครรภ์มารดาพร้อมกัน, คู่ที่เหมือนกัน, คนหรือสิ่งที่ออกมาติดกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝาแฝดว. มี ๒ ฝาติดกัน, หมายความถึงผลไม้หรือสิ่งอื่นที่ออกมาติดกันผิดธรรมดา เรียกว่า ฝาแฝด, ถ้าเป็นคนเมื่อคลอดออกมาจะติดกันหรือไม่ติดกัน ก็เรียกว่า ฝาแฝด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Twinsฝาแฝด [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those babies, of course.เรื่องเด็กพวกนั้น ฝาแฝดน่ะค่ะ The Joy Luck Club (1993)
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
Because she gave up hope about her other daughters, how can she show you how to hope big when she had lost hope?เพราะแม่เขาเลิกหวังในตัวฝาแฝด แล้วแม่จะแสดงให้ลูกเห็นยังไง ว่าแม่มีความหวังอันยิ่งใหญ่ ในเมื่อแม่เองเป็นคนที่เลิกหวัง The Joy Luck Club (1993)
On the day you're born, she transfer all her hope to you, all hope from those babies.ในวันที่ลูกเกิดมา แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมดมาให้ลูก ความหวังทั้งหมดจากฝาแฝดคู่นั้น The Joy Luck Club (1993)
You know, it's even worse when you're twins.เป็นฝาแฝดแย่กว่านี้อีก The One with the Sonogram at the End (1994)
- You're a twin?- เธอเป็นฝาแฝดเหรอ The One with the Sonogram at the End (1994)
Yubaba's twin sisterน้องสาวฝาแฝดของยูบาบ้า Spirited Away (2001)
Sorceress twins are just a recipe for troubleแม่มดฝาแฝดที่สร้างปัญหา Spirited Away (2001)
I thought he was a twin, until we checked this.ชั้นคิดว่าเป็นฝาแฝด จนกระทั่งเราเช็คนี่ Pilot (2001)
Me too. I'd hate to think I have an evil twin.ผมก็เหมือนกันครับ ไม่อยากคิดเลยว่า ผมมีพี่น้องปีศาจฝาแฝดกับเขาด้วย X-Ray (2001)
Twin girls.หลานสาวฝาแฝด Underworld (2003)
They could be twins.อย่างกับฝาแฝด Hotel Rwanda (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quad[N] ฝาแฝดที่เกิดมาพร้อมกัน 4 คน, Syn. quadruplet
quint[N] แฝด 5, See also: ฝาแฝด 5 คน
Siamese twins[N] ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
twin[N] แฝด, See also: ฝาแฝด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)

English-Thai: Nontri Dictionary
twin(n) ลูกแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองสิ่ง,คู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ญี่ปุ่น[ふたご, futago] (n) ฝาแฝด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top