ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถึงแม้

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึงแม้-, *ถึงแม้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแม้[CONJ] though, See also: although, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: ถึงแม้ตูมตามยังเป็นเด็กอยู่ แต่เขามีความสามารถเท่าผู้ใหญ่บางคน, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ถึงแม้[CONJ] even if, Syn. มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้, Example: ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ
ถึงแม้ว่า[CONJ] even though, See also: even if, though, in spite of, despite, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though we don't know what we dig 'em forถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าสิ่งที่ เราขุด 'em สำหรับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก' Rebecca (1940)
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้ 12 Angry Men (1957)
Those of a pig, mostly.แต่ถึงแม้หมูมีช่วงเวลาของเขา How I Won the War (1967)
"Although I am dying, I wish to die kissing one"ถึงแม้ว่าฉันกำลังจะตาย, ฉันปราถนาถึง die kissing สิ่งนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Though the streams are swollenถึงแม้ว่าสายธารอันกว้างใหญ่ The Blues Brothers (1980)
She loved him though he was cokeyเธอรักเขาถึงแม้ว่าเขาเป็นโคคี The Blues Brothers (1980)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm sure our community could keep you in work for some time even if you caused a good deal of trouble.ชุมชนของเราคงมีงาน ให้คุณทำสักพักแน่ๆ ถึงแม้คุณจะสร้างปัญหามากมาย Gandhi (1982)
Dorothy, may I call you Mom, even if it isn't so?ดอโรธี ผมขอเรียกคุณว่าแม่ได้ไหม? ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Return to Oz (1985)
#Though thou hast surely strayed #ถึงแม้ว่าเธอจะหลงทาง An American Tail (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงแม้[conj.] (theungmaē) EN: though ; although   FR: quoique ; bien que
ถึงแม้[conj.] (theung maēn) EN: even if   FR: même si
ถึงแม้ว่า [conj.] (theungmaē wā) EN: although ; even tough   FR: quoique ; bien que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albeit[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
although[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
even though[ADV] ถึงแม้ว่า, See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า, Syn. although, though
tho[CONJ] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
tho[ADV] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
though[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
while[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, ทั้งๆที่, Syn. although, even though, though

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
although(ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม, Syn. though, even though
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
maugre(มอ'เกอะ) adj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า.
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
though(โธ) conj. แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,หากว่า,-Phr. (as though ยังกับว่า) . adv. อย่างไรก็ตาม,สำหรับสิ่งนั้นทั้งหมด, Syn. even if,that,however
while(ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา,

English-Thai: Nontri Dictionary
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม
despite(pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
though(adv) ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ดี,มาตรว่า,หากว่า
while(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่
whilst(con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่

German-Thai: Longdo Dictionary
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
obwohlถึงแม้ว่า
sogarถึงแม้จะ
trotzถึงแม้
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top