ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -际-, *际*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[际, jì, ㄐㄧˋ] border, boundary, juncture
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hill,  Rank: 423

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]
[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice, #1,496 [Add to Longdo]
[guó jì huà, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to internationalize; internationalization, #5,498 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] border; edge; boundary; between; among; interval; while, #6,291 [Add to Longdo]
贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
关系[rén jì guān xì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] interpersonal relationship, #11,057 [Add to Longdo]
[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse, #11,490 [Add to Longdo]
[guó jì xìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] international; internationalism, #15,198 [Add to Longdo]
[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal, #15,691 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He took the lead for ACN on the biggest international story in a decade.[CN] 他代表ACN前往报道十年来最重要的国事件 {\3cH202020}He took the lead for ACN on the biggest international story in a decade. Amen (2012)
Ladies and Gentlemen Welcome to Taichung and international city.[CN] Ladies and Gentlemen Welcome to Taichung 在这一个文化之都 国之都 Din Tao: Leader of the Parade (2012)
Noor Group has 83 live routes with successful pings on international inbound transit.[CN] 诺尔集团有83条可用线路 {\3cH202020}Noor Group has 83 live routes with successful pings 供国信号输入国内 {\3cH202020}on international inbound transit. Amen (2012)
It's my understanding this is a karaoke bar with affordable food and drinks that stays open late and staffers come here after work to socialize.[CN] 我理解的是 这里是卡拉ok吧 提供实惠的食品酒水 关门很晚 职员下班后可以交的地方 The 112th Congress (2012)
Tonight's the opening night of the Taichung International Cultural Festival.[CN] 今天晚上 就是我们台中国文化祭的开幕 Din Tao: Leader of the Parade (2012)
WHAT AMERICA'S INTERNATIONAL TRADE POLICY SHOULD BE?[CN] 美国的国贸易政策应该是什么? Death by China (2012)
- It feels like it, but you won't.[CN] - 你感觉像要死了 但实不会的 The 112th Congress (2012)
Actually, whatever yöu want.[CN] 实上,无论你想要什么 Hate Story (2012)
- Are you freaking kidding me?[CN] 你开什么国玩笑 {\3cH202020}Are you freaking kidding me? News Night 2.0 (2012)
I can see things on the ground that you can't.[CN] 可我能从实情况中 3.0 (2012)
We did almost three times as many international news stories as Fox and MSNBC combined.[CN] 我们做的国新闻 是Fox和MSNBC总和的三倍 The 112th Congress (2012)
IN THE NAME OF INTERNATIONAL TRADE[CN] 以国贸易之名 Death by China (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top