ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glittering

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glittering-, *glittering*, glitter
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glittering(adj) น่าประทับใจ, See also: ซึ่งประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look how it glitters in that thick, black nest of hair.ดูวิธีการที่จะส่องประกายในการที่หนารังสีดำของผม The Birdcage (1996)
You were born into this world of glittering jewels and fine titles.หลานเกิดมาในโลกแห่ง อัญมนีวาววับและยศศักดิ์สูง Anastasia (1997)
Is that glitter on your lips?ทำไมปากคุณเงาวับเลยอ่ะ? Shrek 2 (2004)
When I came to Seoul, the glitter of money blinded me.เมื่อข้ามาที่โซล แสงสีของ เงินทำให้ข้าตาบอด The King and the Clown (2005)
GLITTER CAME OUT IN MY PEE YESTERDAY.ไอ้ของวาวๆพวกนี่ออกจากฉี่ของฉันเองเมื่อวานนี้ Betty's Wait Problem (2007)
Friends don't let friends wear glitter before noon.เพื่อนไม่ปล่อยให้เพื่อนใส่อะไรวูบวาบก่อนเที่ยงหรอก Grin and Bear It (2007)
he threw a hissy fit and said he was going home, and i'm not sure, but i think he stole a bottle of glitter.เขาฉุนเฉียวแล้วบอกว่าเขาจะกลับบ้าน และฉันไม่แน่ใจนะ \ แต่คิดว่าเขาขโมยกากเพชรไป 1 กระป๋อง How Betty Got Her Grieve Back (2007)
#When I first saw you, I felt a glitter in your eyes."เมือฉันพบเธอครั้งแรก ฉันก็หลงเสน่ห์ในแววตาของเธอ" Sex Is Zero 2 (2007)
You know, you sort of glitter sometimes. I just noticed it. Is it normal?เธอรู้หรือเปล่า เธอเหมือนกับว่าจะมีประกายส่องแสง ผมเพิ่งจะสังเกตเห็น ปกติแล้วคุณเป็นอย่างนี้เหรอ Stardust (2007)
It's glittering so brightly my heart is beating wildly.มันดูเหมือนหัวใจเต้นดังไปทั่ว Akai ito (2008)
Everything glittered and was golden.ทุกอย่างแวววาวสีทองระยิบระยับ Frost/Nixon (2008)
Colorful and glitteringสีสันแ ละแ สงระยิบระยับ Episode #1.9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glitteringThat glittering accessory doesn't go with your sweatshirt. Try this on!
glitteringThe stars are glittering above.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร่างพราย(adj) sparkling, See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering, Syn. พร่า, พร่าง, พราย, Example: ท้องฟ้าสีกำมะหยี่ถูกประดับไปด้วยดวงดาวพร่างพราย งดงามเกินกว่าที่จะถูกซ่อนไว้ภายใต้หลังคาใบไม้, Thai Definition: ลักษณะที่กระจาย เห็นไม่ชัด
วาบ(adv) flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
วูบวาบ(adj) flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai Definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
อร่าม(adj) glittering, See also: beautiful, shiny, glowing, illuminated, Syn. สวยงาม, แพรวพราว, งาม, Example: ลายดอกไม้สักฉลุที่ประดับเป็นจังหวะรอบศาลางามอร่ามราวกับศาลาแห่งนี้ประดับด้วยดอกไม้สีทอง
อร่ามเรือง(adj) shiny, See also: glittering, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Example: สายตาของหัวขโมยจับนิ่งอยู่ที่สร้อยคอสีทองอร่ามเรืองที่อยู่บนคอขอหญิงสาว
พราว(adj) dazzling, See also: glittering, sparkling, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: แสงพราวของดวงดาวทำให้เธอมองแล้วเพลิน, Thai Definition: ที่มากมาย
พราว(adv) dazzling, See also: glittering, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงพราวมองเห็นชัดบนแผ่นฟ้าสีดำสนิท, Thai Definition: อย่างมากมาย
แพรวพราย(adj) glittering, See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, Example: พระนางประดับองค์ด้วยเครื่องเพชรแพรวพราย, Thai Definition: เลื่อม, แวววาว, พรายๆ
แปลบ(adv) flashily, See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ, Example: ฉันมองเห็นสายฟ้าฟาดแปลบลงมาท่ามกลางเมฆฝนที่ทวีสีครึ้มมากขึ้น., Thai Definition: เกิดสงวาบแล้วหายไปทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาน[lān] (x) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant  FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
พราว[phrāo] (adv) EN: dazzling ; glittering ; sparkling
เรือง[reūang] (adj) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent  FR: brillant ; luisant
แวววาว[waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining
แวบวับ[waēpwap] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
แวบวาบ[waēpwāp] (adj) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening
วาบ[wāp] (adv) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly  FR: soudainement
วาบวับ[wāp wap] (adv) EN: glitteringly
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glittering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glittering

WordNet (3.0)
aglitter(adj) having brief brilliant points or flashes of light, Syn. glittering, sparkly, scintillating, scintillant, coruscant, glistering, glittery, glinting, fulgid

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Glitteringly

adv. In a glittering manner. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ,     /   滿 ] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up #24,316 [Add to Longdo]
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ,  ] glittering light #104,130 [Add to Longdo]
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ,   /  ] glittering jewels [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldbauchkolibri { m } [ ornith. ]Glittering Emerald [Add to Longdo]
Glitzerliest [ ornith. ]Glittering Kingfisher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きらっ;キラッ[kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly [Add to Longdo]
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling [Add to Longdo]
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P) [Add to Longdo]
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering [Add to Longdo]
綺羅星;煌星[きらぼし, kiraboshi] (n) glittering stars [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top