ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dark

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dark-, *dark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark(adj) คล้ำ, See also: เข้ม, สีแก่, Syn. black
dark(n) ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dark(n) ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
dark(adj) ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
dark(adj) มืด, See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม, Syn. dim, shadowy, murky
dark(adj) ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dark(adj) สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
darky(n) นิโกร, See also: คนผิวดำ, Syn. darkey, darkie
darken(vt) ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken(vi) ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dark(ดาร์ค) adj. มืด, มืดมน, มัว, ดำคล้ำ, ซ่อนเร้น, เร้นลับคลุมเครือ, ชั่วช้า n. ความมืด, กลางคืน, ที่มืด, สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim
dark horseม้ามืด, ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง, คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) { darkened, darkening, darkens } vt. ทำให้มืด, ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด, คนนิโกร, Syn. Negro
darkie(ดาร์ค'คี) n. ดูdarkey
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด, กลายเป็นมืด, หลบเข้าซ่อนในที่มืด
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด, คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ, ซึ่งปรากฎในที่มืด, ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ไม่สมบูรณ์
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
darkroom(ดาร์คฺ'รูม) n. ห้องมืดที่ใช้ล้างฟิล์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dark(adj) มืด, ดำ, มืดมน, มืดมัว, คล้ำ, แก่, ลึกลับ, เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด, ที่มืด, เวลากลางคืน, ความลึกลับ, สีดำ
darken(vt) ทำให้มืด, ดำลง, มัวลง, ทำให้คล้ำ, ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน, ในที่มืด
darkness(n) ความมืด, ความมืดมัว, ความดำ, ความคลุมเครือ, ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark mineralแร่สีเข้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation Screeningการทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Screening Testการตรวจทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Testการวัดเวลาของการมองเห็นในที่สลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation, Impairการเสื่อมของการมองเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adapted Visionการปรับการมองเห็นภาพในที่มืด [การแพทย์]
Dark Agesยุคมืด [การแพทย์]
Dark Brownสีน้ำตาลเข้มมาก [การแพทย์]
Dark Cherryสีแดงเข้ม [การแพทย์]
dark coludเนบิวลามืด [ดาราศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dark arts(n) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์, Syn. black magic
dark matter(n) สสารมืด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It begins on a dark night where a dark man waits, with a dark purpose.มันเริ่มต้นในค่ำคืนที่มืดมิด ที่ซึ่งชายผู้ชั่วร้ายได้รอคอยพร้อมกับเจตนาอันชั่วร้าย Aladdin (1992)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
You're...tall, dark... ... well dressed...เจ้า สูง ลึกลับ แต่งตัว ดี Aladdin (1992)
Darkness had fallen and even before the buzzer sounded Kelly knew it would be the doctor.ความมืดได้ครอบคลุมและแม้แต่ เสียงสัญญาณไฟต่างๆ... ...เคลลี่รู้ว่าต้องเป็นหมอ Basic Instinct (1992)
Too dark.มืดจัง The Lawnmower Man (1992)
Well, go get some wood so we can build a fire afore it gets dark.ไปหาไม้มา เราจะได้ก่อไฟก่อนมืด Of Mice and Men (1992)
One heave, one super-human thrust, and the next moment he was free, swimming weightless in the dark sanctuary of space...ทันใดนั้น เขาก็ร่วงลงมา และถูกกลืนหายไปในอวกาศมืดมิด The Cement Garden (1993)
Daughters of darkness! Open this door!- ลูกซาตาน เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะ! Hocus Pocus (1993)
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด The Nightmare Before Christmas (1993)
And on a dark cold night under full moonlightและในค่ำคืนที่แสนเหน็บหนาวภายใต้แสงจันทร์เต็มดวง The Nightmare Before Christmas (1993)
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
It's all dark out here.ข้างนอกนี่มันมืด Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkA car passed by in the dark.
darkA cat can see in the dark.
darkA dark figure with a pale face.
darkA dog can see in the dark.
darkA form appeared in the darkness.
darkAfrica was once called the Dark Continent.
darkAfter a while it grew dark.
darkAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
darkAll at once the sky became dark and it started to rain.
darkAll of a sudden, large drops of rain began falling from the dark sky.
darkAll of a sudden the sky became dark.
darkAll of sudden the sky became dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคมืด(n) dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห้องมืด(n) darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว
ความมืด(n) darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai Definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
กลียุค(n) Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ผิวคล้ำ(adj) dark, See also: dark-skinned, coloured, Example: คุณพจน์เป็นคนผิวคล้ำ สูง ผมหยักศก และก็หล่อเกือบจะเท่าพระเอกหนัง
ผิวคล้ำ(n) dark skin, Example: ผิวคล้ำของเธอแดงเข้มขึ้นเมื่อเจอแดดกล้า
ผิวดำ(n) dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai Definition: ผิวกายสีดำ
ดำคล้ำ(adj) swarthy, See also: dark, black, dusky, Syn. คล้ำ, Example: คนสูบบุหรี่แทบทุกคนมีริมฝีปากดำคล้ำทั้งนั้น, Thai Definition: ที่มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ดำขำ(adj) tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai Definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
มืดสนิท(adj) dark, See also: shadowy, murky, unlit, Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด, Example: พวกเราเดินไปบนผืนป่าอันมืดสนิทอย่างแผ่วเบาที่สุด, Thai Definition: ที่ปราศจากแสงสว่าง, ที่ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[amnāt fāi tam] (n, exp) EN: evil power ; power of darkness
อำนาจมืด[amnāt meūt] (n, exp) EN: dark influence ; dark power  FR: pouvoir occulte [ m ] ; pouvoir de l'ombre [ m ]
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช็อกโกแลตดำ[chǿkkōlaēt dam] (n, exp) EN: dark chocolate  FR: chocolat noir [ m ]
ดำ[dam] (adj) EN: black ; dark ; dusky  FR: noir ; obscur
ดำแดง[damdaēng] (adj) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan  FR: mordoré
ดำมืด[dam meūt] (adj) EN: dark  FR: obscur ; noir
เดือนมืด[deūoen meūt] (n, exp) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night  FR: nuit sans lune [ f ] ; nuit noire [ f ]
เอกภพมืด[ēkkaphop meūt] (n, exp) EN: Dark Universe
ไฝ[fai] (n) EN: mole ; dark spot  FR: grain de beauté [ m ] ; mouche [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dark
darke
darken
darker
darkie
darkly
darkest
darkened
darkness
darkroom

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dark
Darky
Darkey
Darkie
darken
darker
darkly
Darkeys
Darkies
darkens

WordNet (3.0)
dark(n) absence of light or illumination, Syn. darkness, Ant. light
dark(n) an unenlightened state, Syn. darkness
dark(adj) devoid of or deficient in light or brightness; shadowed or black, Ant. light
dark(adj) (used of color) having a dark hue, Ant. light
dark(adj) brunet (used of hair or skin or eyes)
dark(adj) secret
dark(adj) showing a brooding ill humor; ; ; ; ; ; - Bruce Bliven, Syn. saturnine, moody, sullen, morose, dour, glowering, glum, sour
dark(adj) marked by difficulty of style or expression, Syn. obscure
dark(adj) not giving performances; closed
dark-blue(adj) of a dark shade of blue

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Dark

n. 1. Absence of light; darkness; obscurity; a place where there is little or no light. [ 1913 Webster ]

Here stood he in the dark, his sharp sword out. Shak. [ 1913 Webster ]

2. The condition of ignorance; gloom; secrecy. [ 1913 Webster ]

Look, what you do, you do it still i' th' dark. Shak. [ 1913 Webster ]

Till we perceive by our own understandings, we are as much in the dark, and as void of knowledge, as before. Locke. [ 1913 Webster ]

3. (Fine Arts) A dark shade or dark passage in a painting, engraving, or the like; as, the light and darks are well contrasted. [ 1913 Webster ]

The lights may serve for a repose to the darks, and the darks to the lights. Dryden. [ 1913 Webster ]

Dark

a. [ OE. dark, derk, deork, AS. dearc, deorc; cf. Gael. & Ir. dorch, dorcha, dark, black, dusky. ] 1. Destitute, or partially destitute, of light; not receiving, reflecting, or radiating light; wholly or partially black, or of some deep shade of color; not light-colored; as, a dark room; a dark day; dark cloth; dark paint; a dark complexion. [ 1913 Webster ]

O dark, dark, dark, amid the blaze of noon,
Irrecoverably dark, total eclipse
Without all hope of day! Milton. [ 1913 Webster ]

In the dark and silent grave. Sir W. Raleigh. [ 1913 Webster ]

2. Not clear to the understanding; not easily seen through; obscure; mysterious; hidden. [ 1913 Webster ]

The dark problems of existence. Shairp. [ 1913 Webster ]

What may seem dark at the first, will afterward be found more plain. Hooker. [ 1913 Webster ]

What's your dark meaning, mouse, of this light word? Shak. [ 1913 Webster ]

3. Destitute of knowledge and culture; in moral or intellectual darkness; unrefined; ignorant. [ 1913 Webster ]

The age wherein he lived was dark, but he
Could not want light who taught the world to see. Denhan. [ 1913 Webster ]

The tenth century used to be reckoned by mediæval historians as the darkest part of this intellectual night. Hallam. [ 1913 Webster ]

4. Evincing black or foul traits of character; vile; wicked; atrocious; as, a dark villain; a dark deed. [ 1913 Webster ]

Left him at large to his own dark designs. Milton. [ 1913 Webster ]

5. Foreboding evil; gloomy; jealous; suspicious. [ 1913 Webster ]

More dark and dark our woes. Shak. [ 1913 Webster ]

A deep melancholy took possesion of him, and gave a dark tinge to all his views of human nature. Macaulay. [ 1913 Webster ]

There is, in every true woman-s heart, a spark of heavenly fire, which beams and blazes in the dark hour of adversity. W. Irving. [ 1913 Webster ]

6. Deprived of sight; blind. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He was, I think, at this time quite dark, and so had been for some years. Evelyn. [ 1913 Webster ]

☞ Dark is sometimes used to qualify another adjective; as, dark blue, dark green, and sometimes it forms the first part of a compound; as, dark-haired, dark-eyed, dark-colored, dark-seated, dark-working. [ 1913 Webster ]


A dark horse, in racing or politics, a horse or a candidate whose chances of success are not known, and whose capabilities have not been made the subject of general comment or of wagers. [ Colloq. ] --
Dark house,
Dark room
, a house or room in which madmen were confined. [ Obs. ] Shak. --
Dark lantern. See Lantern. -- The
Dark Ages, a period of stagnation and obscurity in literature and art, lasting, according to Hallam, nearly 1000 years, from about 500 to about 1500 A. D.. See Middle Ages, under Middle. --
The Dark and Bloody Ground, a phrase applied to the State of Kentucky, and said to be the significance of its name, in allusion to the frequent wars that were waged there between Indians. --
The dark day, a day (May 19, 1780) when a remarkable and unexplained darkness extended over all New England. --
To keep dark, to reveal nothing. [ Low ]
[ 1913 Webster ]

Dark

v. t. To darken; to obscure. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

dark-blue

adj. of a color similar to that of a clear unclouded sky.
Syn. -- blue, bluish, light-blue, cerulean. [ WordNet 1.5 ]

dark-brown

adj. of a color similar to that of wood or earth.
Syn. -- brown, brownish. [ WordNet 1.5 ]

Darken

v. i. To grow or darker. [ 1913 Webster ]

Darken

v. t. [ imp. & p. p. Darkened p. pr. & vb. n. Darkening ] [ AS. deorcian. See Dark, a. ] 1. To make dark or black; to deprive of light; to obscure; as, a darkened room. [ 1913 Webster ]

They [ locusts ] covered the face of the whole earth, so that the land was darkened. Ex. x. 15. [ 1913 Webster ]

So spake the Sovran Voice; and clouds began
To darken all the hill. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To render dim; to deprive of vision. [ 1913 Webster ]

Let their eyes be darkened, that they may not see. Rom. xi. 10. [ 1913 Webster ]

3. To cloud, obscure, or perplex; to render less clear or intelligible. [ 1913 Webster ]

Such was his wisdom that his confidence did seldom darkenhis foresight. Bacon. [ 1913 Webster ]

Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Job. xxxviii. 2. [ 1913 Webster ]

4. To cast a gloom upon. [ 1913 Webster ]

With these forced thoughts, I prithee, darken not
The mirth of the feast. Shak. [ 1913 Webster ]

5. To make foul; to sully; to tarnish. [ 1913 Webster ]

I must not think there are
Evils enough to darken all his goodness. Shak. [ 1913 Webster ]

darkened

adj. overtaken by night or darkness.
Syn. -- nighted. [ WordNet 1.5 ]

Darkener

n. One who, or that which, darkens. [ 1913 Webster ]

Darkening

n. Twilight; gloaming. [ Prov. Eng. & Scot. ] Wright. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret #2,540 [Add to Longdo]
黑暗[hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ,  ] dark; darkly; darkness #4,781 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang #10,792 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep #11,464 [Add to Longdo]
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ,   /  ] dark horse; fig. unexpected winner #12,859 [Add to Longdo]
红糖[hóng táng, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄤˊ,   /  ] dark brown sugar; molasses #17,769 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] dark red #19,352 [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ,   /  ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort #25,671 [Add to Longdo]
黝黑[yǒu hēi, ㄧㄡˇ ㄏㄟ,  ] dark; suntanned; dark black color #26,813 [Add to Longdo]
青葱[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ,   /  ] dark green #28,534 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelfeld { m }dark field [Add to Longdo]
Dunkelkammer { f } | Dunkelkammern { pl }dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
dunkler Punktdark chapter [Add to Longdo]
dunkelblau; sattblau { adj }dark blue; deep blue [Add to Longdo]
Graubürzel-Singhabicht { m } [ ornith. ]Dark Chanting-Goshawk [Add to Longdo]
Dünnschnabelgimpel { m } [ ornith. ]Dark Rosefinch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くろ, kuro] (n) (1) black; (2) dark; (3) (uk) (m-sl) bad guy; 'black hat'; (P) #1,383 [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P) #3,813 [Add to Longdo]
黒い[くろい, kuroi] (adj-i) (1) black; (2) dark; (3) illicit; wicked; underground; (P) #4,152 [Add to Longdo]
ダーク[da-ku] (adj-na, n) dark; (P) #6,276 [Add to Longdo]
暗黒(P);闇黒[あんこく, ankoku] (adj-na, n, adj-no) darkness; (P) #6,793 [Add to Longdo]
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P) #7,107 [Add to Longdo]
[こ, ko] (pref) dark; thick #10,092 [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) #11,952 [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) #13,250 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top