ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dark

D AA1 R K   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dark-, *dark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] คล้ำ, See also: เข้ม, (สี)แก่, Syn. black
dark[N] ความมืด, See also: ความมืดมิด, ที่มืด, มุมมืด, เงามืด, การปราศจากแสง, Syn. darkness, dimness
dark[N] ช่วงเวลาดึก, See also: กลางคืน, ตอนดึก, เวลาดึก, เวลาค่ำ, Syn. nightfall, nighttime
dark[ADJ] ชั่วร้าย, See also: ชั่วช้า, ป่าเถื่อน, Syn. evil, wicked
dark[ADJ] มืด, See also: มืดมิด, มืดมน, มืดครึ้ม, Syn. dim, shadowy, murky
dark[ADJ] ลึกลับ, See also: คลุมเครือ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น, ไม่ชัดเจน, Syn. mysterious, hidden
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless
darky[N] นิโกร, See also: คนผิวดำ, Syn. darkey, darkie
darken[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VI] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
darkey(ดาร์คฺ'คี) n. อ้ายมืด,คนนิโกร, Syn. Negro
darkie(ดาร์ค'คี) n. ดูdarkey
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
darkling(ดาร์คฺ'ลิง) adv. ในที่มืด. adj. กำลังมืด,คลุมเครือ
darkly(ดาร์คฺ'ลี) adv. คลุมเครือ,ซึ่งปรากฎในที่มืด,ลึกลับ,ซ่อนเร้น,ไม่สมบูรณ์
darkness(ดาร์คฺ'เนส) n. ความมืด
darkroom(ดาร์คฺ'รูม) n. ห้องมืดที่ใช้ล้างฟิล์ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
dark(n) ความมืด,ที่มืด,เวลากลางคืน,ความลึกลับ,สีดำ
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkling(adv) อย่างมืดมน,ในที่มืด
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark mineralแร่สีเข้ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dark Adaptationปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation Screeningการทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Screening Testการตรวจทดสอบการเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adaptation Testการวัดเวลาของการมองเห็นในที่สลัว [การแพทย์]
Dark Adaptation, Impairการเสื่อมของการมองเห็นในที่มืด [การแพทย์]
Dark Adapted Visionการปรับการมองเห็นภาพในที่มืด [การแพทย์]
Dark Agesยุคมืด [การแพทย์]
Dark Brownสีน้ำตาลเข้มมาก [การแพทย์]
Dark Cherryสีแดงเข้ม [การแพทย์]
dark coludเนบิวลามืด [ดาราศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dark arts (n ) คุณไสย, มนต์ดำ, ศาสตร์มืด, ไสยศาสตร์
See also: S. black magic,
dark matter (n ) สสารมืด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ooh, it's dark inside.โอ มันมืดภายใน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.แล้วเมฆก็เคลื่อนผ่านดวงจันทร์... โฉบเข้ามาในทันใด ราวกับมีมือดํามืดมาปิดบังใบหน้า Rebecca (1940)
It was very dark. There was no moon.มันมืดมาก เป็นคืนแรม Rebecca (1940)
- Tall, dark, exquisitely dressed.- สูงผิวเข้ม เเต่งตัวหรูหรา Rebecca (1940)
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้ 12 Angry Men (1957)
A dark, very pretty girl.มืดสาวสวยมาก 12 Angry Men (1957)
They had eaten with no light on the table, and it was dark now.พวกเขาได้กินกับไม่มีแสงไฟ บนโต๊ะ และมันก็มืดในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
They walked down the road, and all along the road in the dark... ... barefoot men were moving, carrying the masts of their boats.พวกเขาเดินลงถนนและตลอด ถนนคนเดินเท้าเปล่ามืดถูกย้าย แบกเสากระโดงเรือของพวก เขา The Old Man and the Sea (1958)
In the dark, the old man could feel the morning coming.ในที่มืด, ชายชรารู้สึกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา The Old Man and the Sea (1958)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkThe mother insisted on her children not playing in the park after dark.
darkWe will reach Tokyo before dark.
darkDark is an object to fear to many children.
darkMy brother says he isn't afraid of the dark.
darkIt was dark in the American house.
darkIt is pitch dark.
darkThe Japanese have dark eyes.
darkWe hit the right road in the dark.
darkIt was quite dark when I got there.
darkIt was impossible for him to take the picture in the dark.
darkIt became dark before I knew it.
darkIt was so dark that they could hardly see.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุคมืด[N] dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห้องมืด[N] darkroom, Example: เขาสร้างเรื่องราวของภาพโดยใช้เทคนิคตัดต่อในห้องมืดของสตูดิโอแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องที่ไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียว
ความมืด[N] darkness, See also: the dark, Syn. ความมืดมัว, Ant. ความสว่าง, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ความมืด พายุ และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai definition: สภาพที่ไม่มีแสง มีแต่สีดำ
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ผิวคล้ำ[ADJ] dark, See also: dark-skinned, coloured, Example: คุณพจน์เป็นคนผิวคล้ำ สูง ผมหยักศก และก็หล่อเกือบจะเท่าพระเอกหนัง
ผิวคล้ำ[N] dark skin, Example: ผิวคล้ำของเธอแดงเข้มขึ้นเมื่อเจอแดดกล้า
ผิวดำ[N] dark skin, See also: black skin, Example: ถ้าเม็ดสีเมลานินมีมาก สีผิวก็จะเป็นผิวดำ, Thai definition: ผิวกายสีดำ
ดำคล้ำ[ADJ] swarthy, See also: dark, black, dusky, Syn. คล้ำ, Example: คนสูบบุหรี่แทบทุกคนมีริมฝีปากดำคล้ำทั้งนั้น, Thai definition: ที่มีผิวค่อนข้างดำไม่ผ่องใส
ดำขำ[ADJ] tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
มืดสนิท[ADJ] dark, See also: shadowy, murky, unlit, Syn. มืดตึดตื๋อ, มืดมิด, Example: พวกเราเดินไปบนผืนป่าอันมืดสนิทอย่างแผ่วเบาที่สุด, Thai definition: ที่ปราศจากแสงสว่าง, ที่ไม่มีแสงสว่างแม้แต่นิดเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ช็อกโกแลตดำ[n. exp.] (chǿkkōlaēt dam) EN: dark chocolate   FR: chocolat noir [m]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
ดำมืด[adj.] (dam meūt) EN: dark   FR: obscur ; noir
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night   FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DARK    D AA1 R K
DARKE    D AA1 R K
DARKEN    D AA1 R K AH0 N
DARKLY    D AA1 R K L IY0
DARKIE    D AA1 R K IY0
DARKER    D AA1 R K ER0
DARKEST    D AA1 R K AH0 S T
DARKNESS    D AA1 R K N AH0 S
DARKROOM    D AA1 R K R UW2 M
DARKENED    D AA1 R K AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dark    (n) dˈaːk (d aa1 k)
Darky    (n) dˈaːkiː (d aa1 k ii)
Darkey    (n) dˈaːkiː (d aa1 k ii)
Darkie    (n) dˈaːkiː (d aa1 k ii)
darken    (v) dˈaːkən (d aa1 k @ n)
darker    (j) dˈaːkər (d aa1 k @ r)
darkly    (a) dˈaːkliː (d aa1 k l ii)
Darkeys    (n) dˈaːkɪz (d aa1 k i z)
Darkies    (n) dˈaːkɪz (d aa1 k i z)
darkens    (v) dˈaːkənz (d aa1 k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] dark; gloomy; hidden; secret, #2,540 [Add to Longdo]
黑暗[hēi àn, ㄏㄟ ㄢˋ, ] dark; darkly; darkness, #4,781 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang, #10,792 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep, #11,464 [Add to Longdo]
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, / ] dark horse; fig. unexpected winner, #12,859 [Add to Longdo]
红糖[hóng táng, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, / ] dark brown sugar; molasses, #17,769 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] dark red, #19,352 [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort, #25,671 [Add to Longdo]
黝黑[yǒu hēi, ㄧㄡˇ ㄏㄟ, ] dark; suntanned; dark black color, #26,813 [Add to Longdo]
青葱[qīng cōng, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄥ, / ] dark green, #28,534 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dunkelfeld {m}dark field [Add to Longdo]
Dunkelkammer {f} | Dunkelkammern {pl}dark room; darkroom | dark rooms; darkrooms [Add to Longdo]
dunkler Punktdark chapter [Add to Longdo]
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue [Add to Longdo]
Graubürzel-Singhabicht {m} [ornith.]Dark Chanting-Goshawk [Add to Longdo]
Dünnschnabelgimpel {m} [ornith.]Dark Rosefinch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red [Add to Longdo]
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アフターダーク[, afuta-da-ku] (n) {comp} After Dark [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\ (d[aum]rk), a. [OE. dark, derk, deork, AS. dearc,
   deorc; cf. Gael. & Ir. dorch, dorcha, dark, black, dusky.]
   1. Destitute, or partially destitute, of light; not
    receiving, reflecting, or radiating light; wholly or
    partially black, or of some deep shade of color; not
    light-colored; as, a dark room; a dark day; dark cloth;
    dark paint; a dark complexion.
    [1913 Webster]
 
       O dark, dark, dark, amid the blaze of noon,
       Irrecoverably dark, total eclipse
       Without all hope of day!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In the dark and silent grave.     --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. Not clear to the understanding; not easily seen through;
    obscure; mysterious; hidden.
    [1913 Webster]
 
       The dark problems of existence.    --Shairp.
    [1913 Webster]
 
       What may seem dark at the first, will afterward be
       found more plain.           --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       What's your dark meaning, mouse, of this light word?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Destitute of knowledge and culture; in moral or
    intellectual darkness; unrefined; ignorant.
    [1913 Webster]
 
       The age wherein he lived was dark, but he
       Could not want light who taught the world to see.
                          --Denhan.
    [1913 Webster]
 
       The tenth century used to be reckoned by medi[ae]val
       historians as the darkest part of this intellectual
       night.                --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. Evincing black or foul traits of character; vile; wicked;
    atrocious; as, a dark villain; a dark deed.
    [1913 Webster]
 
       Left him at large to his own dark designs. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Foreboding evil; gloomy; jealous; suspicious.
    [1913 Webster]
 
       More dark and dark our woes.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A deep melancholy took possesion of him, and gave a
       dark tinge to all his views of human nature.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       There is, in every true woman-s heart, a spark of
       heavenly fire, which beams and blazes in the dark
       hour of adversity.          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   6. Deprived of sight; blind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was, I think, at this time quite dark, and so had
       been for some years.         --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   Note: Dark is sometimes used to qualify another adjective;
      as, dark blue, dark green, and sometimes it forms the
      first part of a compound; as, dark-haired, dark-eyed,
      dark-colored, dark-seated, dark-working.
      [1913 Webster]
 
   {A dark horse}, in racing or politics, a horse or a candidate
    whose chances of success are not known, and whose
    capabilities have not been made the subject of general
    comment or of wagers. [Colloq.]
 
   {Dark house}, {Dark room}, a house or room in which madmen
    were confined. [Obs.] --Shak.
 
   {Dark lantern}. See {Lantern}. -- The
 
   {Dark Ages}, a period of stagnation and obscurity in
    literature and art, lasting, according to Hallam, nearly
    1000 years, from about 500 to about 1500 A. D.. See
    {Middle Ages}, under {Middle}.
 
   {The Dark and Bloody Ground}, a phrase applied to the State
    of Kentucky, and said to be the significance of its name,
    in allusion to the frequent wars that were waged there
    between Indians.
 
   {The dark day}, a day (May 19, 1780) when a remarkable and
    unexplained darkness extended over all New England.
 
   {To keep dark}, to reveal nothing. [Low]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\ (d[aum]rk), n.
   1. Absence of light; darkness; obscurity; a place where there
    is little or no light.
    [1913 Webster]
 
       Here stood he in the dark, his sharp sword out.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The condition of ignorance; gloom; secrecy.
    [1913 Webster]
 
       Look, what you do, you do it still i' th' dark.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we perceive by our own understandings, we are
       as much in the dark, and as void of knowledge, as
       before.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) A dark shade or dark passage in a painting,
    engraving, or the like; as, the light and darks are well
    contrasted.
    [1913 Webster]
 
       The lights may serve for a repose to the darks, and
       the darks to the lights.       --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dark \Dark\, v. t.
   To darken; to obscure. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dark
   adj 1: devoid of or deficient in light or brightness; shadowed
       or black; "sitting in a dark corner"; "a dark day"; "dark
       shadows"; "dark as the inside of a black cat" [ant:
       {light}]
   2: (used of color) having a dark hue; "dark green"; "dark
     glasses"; "dark colors like wine red or navy blue" [ant:
     {light}, {light-colored}]
   3: brunet (used of hair or skin or eyes); "dark eyes"
   4: stemming from evil characteristics or forces; wicked or
     dishonorable; "black deeds"; "a black lie"; "his black heart
     has concocted yet another black deed"; "Darth Vader of the
     dark side"; "a dark purpose"; "dark undercurrents of ethnic
     hostility"; "the scheme of some sinister intelligence bent on
     punishing him"-Thomas Hardy [syn: {black}, {dark},
     {sinister}]
   5: secret; "keep it dark"
   6: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]
   7: lacking enlightenment or knowledge or culture; "this
     benighted country"; "benighted ages of barbarism and
     superstition"; "the dark ages"; "a dark age in the history of
     education" [syn: {benighted}, {dark}]
   8: marked by difficulty of style or expression; "much that was
     dark is now quite clear to me"; "those who do not appreciate
     Kafka's work say his style is obscure" [syn: {dark},
     {obscure}]
   9: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]
   10: having skin rich in melanin pigments; "National Association
     for the Advancement of Colored People"; "dark-skinned
     peoples" [syn: {colored}, {coloured}, {dark}, {dark-
     skinned}, {non-white}]
   11: not giving performances; closed; "the theater is dark on
     Mondays"
   n 1: absence of light or illumination [syn: {dark}, {darkness}]
      [ant: {light}, {lighting}]
   2: absence of moral or spiritual values; "the powers of
     darkness" [syn: {iniquity}, {wickedness}, {darkness}, {dark}]
   3: an unilluminated area; "he moved off into the darkness" [syn:
     {darkness}, {dark}, {shadow}]
   4: the time after sunset and before sunrise while it is dark
     outside [syn: {night}, {nighttime}, {dark}] [ant: {day},
     {daylight}, {daytime}]
   5: an unenlightened state; "he was in the dark concerning their
     intentions"; "his lectures dispelled the darkness" [syn:
     {dark}, {darkness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top