Search result for

kink

(91 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kink-, *kink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kink[N] ตำหนิ, See also: ข้อบกพร่อง, Syn. eccentricity, Ant. perfection, ideal
kink[VT] ทำให้หยิกหยอง, See also: ทำให้เป็นปม, ทำให้เป็นรอยขด
kink[N] รอยขด, See also: ปม
kink[VI] หยิกหยอง, See also: ้เป็นปม, เป็นรอยขด
kink[N] อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. mascular spasm
kinky[ADJ] ที่เป็นม้วนขด, See also: ที่ขดตัว, Syn. tightly coiled
kink up[PHRV] ทำให้โค้งงอขึ้น, See also: งอขึ้น
kinkajou[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง, See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้, Syn. honey bear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
kinkajou(คิง'คะจู) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชอบขึ้นต้นไม้หางของมันใช้จับกิ่งไม้ได้เหมือนลิง
kinkle(คิง'เคิล) n. ปมเล็ก,ขมวดเล็ก
kinky(คิง'คี) adj. เต็มไปด้วยส่วนที่งอหรือคด, (ผม) หยิก,ผิดปกติ,วิปริต.
skink(สคิงคฺ) n. จิ้งเหลน, Syn. lizard

English-Thai: Nontri Dictionary
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kink foidชั้นหินคดโค้งยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinkปม [การแพทย์]
Kinky Hair Syndromeกลุ่มอาการคิงกีแฮร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who farted? The stink's got some kink.ใคร ใครตดเนี่ย Baby and I (2008)
It's our first week together, so we're still working out the kinks.มันเพิ่งจะเป็นอาทิตย์แรกที่เราอยู่ด้วยกัน -เลยต้องให้คุ้นกันมากกว่านี้ซักหน่อย Marley & Me (2008)
- Kinky.- ต๊าย ทะลึ่ง. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Mm, kinky.อืมม ร้ายนักนะ After School Special (2009)
I mean, if they were kinky in the same way,ฉันว่าถ้าพวกเขามีรสนิยมทางเพศแปลกๆในแบบเดียวกัน Pleasure Is My Business (2009)
She offers up a little kink, Then ties him up.โอเค แล้วเขาเป็นอย่างไรล่ะ กล้าขึ้นหรือฉลาดขึ้น Conflicted (2009)
Oh, really. Because everyone who met Stan in the last 300 years knew he had a kink about slaughtering humans.อ้อ งั้นเหรอ เพราะทุกคนที่รู้จักสแตนตลอด 300 ปี I Will Rise Up (2009)
Fax them to the Kinko's near your house under my name.ส่งแฟกไปที่ร้านใกล้บ้าน ด้วยชื่อเธอ Lost Boys (2009)
- No, I'm not that kinky.- ไม่เคย ฉันไม่ใช่คนวิปริต Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Dude is into some kinky stuff.มันดูค่อนข้างจะขยะแขยง Chuck Versus the American Hero (2010)
It's got a bit of a kink to it. [chuckles] Don't screw it up.แต่มันออกปรับตัวยากนิดหน่อยนะ อย่าทำพังเสียล่ะ Children of the Damned (2010)
Our buddy, Otto, into some kinky stuff, even by German standards.อ๊อตโต้เพื่อนเรา ชอบทำอะไรวิตถารเหมือนกันแหะ! Chuck Versus the Role Models (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinkSpeaking of Kyoto, have you ever visited the Kinkakuji Temple?
kink"What's the difference between erotic and kinky?" "Erotic is when you use a feather and kinky is when you use a whole chicken."
kinkIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.
kinkMy hair got kinky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้งเหลน[n.] (jinglēn) EN: skink ; scincoid lizard   
ผมหยิก[n. exp.] (phom yik) EN: curly hair ; wavy hair ; kinky hair   FR: cheveux frisés [mpl] ; coiffure bouclée [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
แย้[n.] (yaē) EN: ground lizard ; skink   
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink   FR: étendre ; déployer
หยิก[v.] (yik) EN: curl ; wave ; kink   FR: friser ; boucler

CMU English Pronouncing Dictionary
KINKO    K IH1 NG K OW2
KINKS    K IH1 NG K S
KINKY    K IH1 NG K IY0
KINKEL    K IH1 NG K AH0 L
KINKER    K IH1 NG K ER0
KINKLE    K IH1 NG K AH0 L
KINKADE    K IH1 NG K AH0 D
KINKEAD    K IH1 NG K EH0 D
KINKO'S    K IH1 NG K OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kink    (v) (k i1 ng k)
kinks    (v) (k i1 ng k s)
kinky    (j) (k i1 ng k ii)
kinked    (v) (k i1 ng k t)
kinkier    (j) (k i1 ng k i@ r)
kinking    (v) (k i1 ng k i ng)
kinkiest    (j) (k i1 ng k i i s t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
近畿[きんき, kinki] (n) ชื่อภูมิภาคหนึ่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดโอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ นารา วะคะยะมะ ชิงะ และมิเอะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoten {m} | Knoten {pl}kink | kinks [Add to Longdo]
Kinkimavo [ornith.]Kinkimavo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
キンカジュー[, kinkaju-] (n) kinkajou (Potos flavus) [Add to Longdo]
キンキーブーツ[, kinki-bu-tsu] (n) kinky boots; (P) [Add to Longdo]
キンキールック[, kinki-rukku] (n) kinky look [Add to Longdo]
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC [Add to Longdo]
スキンクリーム[, sukinkuri-mu] (n) skin cream [Add to Longdo]
スキンケア[, sukinkea] (n) skin care; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA) [Add to Longdo]
平均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
平均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
平均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] Fleiss_und_Sparsamkeit [Add to Longdo]
均衡[きんこう, kinkou] Gleichgewicht [Add to Longdo]
緊急[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
近距離[きんきょり, kinkyori] kurze_Strecke, kurze_Entfernung [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
金冠[きんかん, kinkan] goldene_Krone [Add to Longdo]
金塊[きんかい, kinkai] Goldklumpen, Goldbarren [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] Geldschrank, Kasse [Add to Longdo]
金閣寺[きんかくじ, kinkakuji] (Tempel in Kyoto) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kink \Kink\, n. [D. kink a bend or turn, or Sw. kink.]
   [1913 Webster]
   1. A twist or loop in a rope or thread, caused by a
    spontaneous doubling or winding upon itself; a close loop
    or curl; a doubling in a cord.
    [1913 Webster]
 
   2. An unreasonable notion; a crotchet; a whim; a caprice.
    [Colloq.] --Cozzens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kink \Kink\, v. i. [imp. & p. p. {Kinked}; p. pr. & vb. n.
   {Kinking}.]
   To wind into a kink; to knot or twist spontaneously upon
   itself, as a rope or thread.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kink \Kink\, n. [Cf. {Chincough}, {Kink-haust}.]
   A fit of coughing; also, a convulsive fit of laughter.
   [Scot.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kink
   n 1: a painful muscle spasm especially in the neck or back
      (`rick' and `wrick' are British) [syn: {crick}, {kink},
      {rick}, {wrick}]
   2: a sharp bend in a line produced when a line having a loop is
     pulled tight [syn: {kink}, {twist}, {twirl}]
   3: a person with unusual sexual tastes
   4: an eccentric idea
   5: a difficulty or flaw in a plan or operation; "there are still
     a few kinks to iron out"
   v 1: curl tightly; "crimp hair" [syn: {crimp}, {crape},
      {frizzle}, {frizz}, {kink up}, {kink}]
   2: form a curl, curve, or kink; "the cigar smoke curled up at
     the ceiling" [syn: {curl}, {curve}, {kink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top