Search result for

น่าไว้วางใจ

(30 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าไว้วางใจ-, *น่าไว้วางใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าไว้วางใจ[V] be believable, See also: be reliable, be dependable, be credible, Syn. น่าเชื่อถือ, น่าเชื่อ, เชื่อได้, น่าวางใจ, Thai definition: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ Shadow of Malevolence (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
The road from neapolis is known to be treacherous.ถนนจากนีอาโปลิสเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันไม่น่าไว้วางใจ Great and Unfortunate Things (2010)
This has been going on too long, so I had to call for backup.อย่าโกรธนะ คือมันค่อนข้างไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ฉันเลยต้องโทรหากำลังเสริม Touch of Eva (2010)
Lord Arryn was a kind and trusting man.ลอร์ดแอรินเป็นคนดี และน่าไว้วางใจ The Wolf and the Lion (2011)
Do I look trustworthy?ดูเป็นใบหน้าที่น่าไว้วางใจป่ะ? Episode #1.20 (2011)
He became obsessive and, um, very unstable.เขากลายเป็นความลุ่มหลง และไม่น่าไว้วางใจอย่างมาก Super (2012)
Somehow, I don't find that very comforting.บางที ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะน่าไว้วางใจเท่าไหร่ Master Plan (2012)
And I play the unsuspecting gym teacher.และฉันเล่นเป็นครูสอนพละที่น่าไว้วางใจBears of Interest (2012)
Your generation can't be trusted with scheming on good faith.เธอไม่มีความน่าไว้วางใจกับแผนที่ต้องใช้ความเชื่อใจแบบนี้ Monstrous Ball (2012)
I mean, Pinkman's like a bad penny.ผมหมายถึงพิ้งแมนมันไม่น่าไว้วางใจสุดๆ Rabid Dog (2013)
This place has a habit of getting to you, doesn't it?เช่นใครก็ตามที่เอาตัวเจเรมี่ไปสินะ? ที่นี่มันไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไร ว่าไหมล่ะ? Into the Wild (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reliant[ADJ] น่าเชื่อถือ, See also: น่าไว้วางใจ, Syn. dependent, trusting
trustworthy[ADJ] น่าไว้วางใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
dewy-eyed(ดิว'อิไอด) adj. ไร้เดียงสา,น่าไว้วางใจ
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
good eggคนที่น่าคบ,คนที่น่าไว้วางใจ
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ,เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่น่าเชื่อถือ
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ,ซื่อสัตย์,เชื่อถือได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top