ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

old

OW1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -old-, *old*, ol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
old(adj) เก่า
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
golden apple snail(n) หอยเชอรี่
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:
golden calf(n) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
old(adj) แก่, See also: ที่มีอายุมาก, ที่สูงอายุ, ชรา, Syn. aged, senile, Ant. young
old(adj) เก่าแก่, See also: แต่หนหลัง, โบราณ, Syn. ancient, Ant. modern, new
old(adj) ที่อยู่ในช่วงก่อน, See also: ที่อยู่ในช่วงแรก, ที่อยู่ในอดีต, Syn. former, previous, Ant. later, after
old(adj) ที่มีประสบการณ์, See also: ที่ช่ำชอง, ที่ชำนาญ, Syn. experienced, Ant. inexperienced
olde(adj) คำเก่าของ old
olden(adj) ซึ่งมีมานานแล้ว, See also: ซึ่งมีในอดีต, Syn. former, old-fashioned, bygone
oldie(n) คนแก่, See also: ของเก่า, Syn. oldy
oldish(adj) แก่
old age(n) ช่วงหลังของชีวิต
old bat(n) คนแก่น่ารำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
old(โอลดฺ) adj. แก่, เก่าแก่, ชรา, อายุมาก, เฒ่า, อดีต, คร่ำ, เดิม, โบราณ, Syn. aged
old boy(โอลด'บอย) n. เฒ่าทารก, คนแก่ที่ร่าเริงแจ่มใส
old chapเจ้าเพื่อนยาก, Syn. old boy
old countryบ้านเกิดเมืองนอนของคนอพยพ
old feetn. ความไม่มั่นใจ, ความกลัว, การไร้ความกล้า
old flamen. ถ่านไฟเก่า
old fogeyn. คนหัวโบราณ.
old fogyn. คนหัวโบราณ.
old gloryn. ชื่อธงชาติอเมริกัน, Syn. Stars and Stripes
old goatn. อ้ายเฒ่าลามก, ชายชราที่น่ารำคาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
old(adj) เก่า, ชรา, แก่, โบราณ, คร่ำครึ, อาวุโส
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญ, มือเก่า
OLD old maid(n) สาวแก่, สาวทึนทึก
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย, หัวโบราณ, หัวเก่า, คร่ำครึ
olden(adj) โบราณ, แต่เดิม, สมัยก่อน, อดีต
behold(vt) เห็น, ดู, มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ, รู้สึกซาบซึ้ง, ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม, คนดู
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
old ag streamธารปัจฉิมวัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
old ageวัยสูงอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
old ageขั้นอายุมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
old age and survivors insurance (OASI)การประกันภัยผู้สูงอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
old age and survivors insurance (OASI)การประกันภัยผู้สูงอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
old age assistanceการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
old comedyสุขนาฏกรรมแนวเก่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Old Englishภาษาอังกฤษเก่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Old French and Provençal formบทร้อยกรองแบบฝรั่งเศสเก่าและแบบ โปรวองซาล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Old ageวัยชรา [TU Subject Heading]
Old age assistanceการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Old age homesบ้านพักคนชรา [TU Subject Heading]
Old age pensionsบำเหน็จบำนาญชราภาพ [TU Subject Heading]
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Older peopleผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Older people in advertisingผู้สูงอายุในโฆษณา [TU Subject Heading]
Older volunteersอาสาสมัครผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-She's an old witch!เธอเป็นแม่ มดเก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't listen to that old warthog.ไม่ฟังว่าหมูเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The old Queen's a sly one, full of witchcraft.เต็มรูปแบบของคาถา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny, และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe the old Queen's got Snow White.บางทีเก่าของสมเด็จพระราชินีมี หิมะขาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Old Granny knows a young girl's heart.เก่ายายรู้ว่าหัวใจของหญิงสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's like the old days again, eh?มันเหมือนวันเก่าๆเลยว่าไหม ห่ะ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oldAbove all, be kind to old people.
oldAbove all, try to be kind to the old.
oldA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
oldAbruptly an old friend was met.
oldA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
oldAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
oldA driver is deeply attached to his old car.
oldAfter her maternity leave, she resumed her old job.
oldA group of youths attacked the old man.
oldA humble-looking old man was presented to the king.
oldAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
oldA long time ago, there lived an old king on a small island.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยดึก(n) old age, Syn. วัยชรา, วัยแก่, วัยสูงอายุ, Ant. วัยเด็ก, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่น, Example: วัยดึกของไทยไม่ใช่วัยแห่งความเกียจคร้านหรือไร้ความหมาย, Notes: (ปาก)
วัยสูงอายุ(n) old age, Example: คนที่เริ่มเข้าวัยสูงอายุก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือมีการร่วงโรยไปตามสังขาร
รุ่นเก่า(adj) past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
วัยทอง(n) the elderly, See also: old age, Example: ผู้หญิงในวัยทองมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย, Thai Definition: วัยที่หญิงหมดประจำเดือน
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง(n) old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
เพลงไทยเดิม(n) old-style Thai song, See also: traditional Thai song, Example: หากรู้จักเพลงไทยเดิม จะร้องเพลงสุนทราภรณ์ได้ดี, Count Unit: เพลง
มีอายุ(adj) old, See also: elderly, aged, Syn. สูงอายุ, ชรา, แก่, เฒ่า, Example: เขามีผมขาวตั้งแต่อายุยังน้อย ดูเหมือนคนมีอายุ
สมัยก่อน(adj) old, See also: ancient, Syn. อดีต, โบราณ, Example: คนไทยสมัยก่อนใช้หางปลากระเบนซึ่งมีตุ่มสากแทนตะไบ, Thai Definition: เกี่ยวกับเวลาในอดีต
สูงอายุ(adj) old, See also: aged, elderly, Syn. แก่, ชรา, เฒ่า, Ant. สาว, อ่อน, หนุ่ม, Example: โรคต้อกระจกพบมากในคนไข้สูงอายุ, Thai Definition: มีอายุมาก
เรื่องเก่าแก่(n) old story, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแก่จนผมเกือบจะลืมมันเสียสนิท, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้แก่[ai kaē] (n, exp) EN: old guy
อากาศหนาว[ākāt nāo] (n, exp) EN: cold weather  FR: il fait froid ; temps froid [ m ] ; climat froid [ m ]
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อาจ[āt] (adj) EN: brave ; courageous ; bold  FR: brave ; courageux
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายุมาก[āyu māk] (adj) EN: old ; aged ; elderly  FR: âgé ; senior
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บานบุรีสีเหลือง[bānburī sī leūang] (n, exp) EN: Common allamanda ; Golden trumpet

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OLD OW1 L D
OLDE OW1 L D
OLDS OW1 L D Z
OLDT OW1 L T
OLDIE OW1 L D IY0
OLDER OW1 L D ER0
OLD'S OW1 L D Z
OLDEN OW1 L D AH0 N
OLDEST OW1 L D AH0 S T
OLDHAM OW1 L D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
old (n) ˈould (ou1 l d)
olden (j) ˈouldən (ou1 l d @ n)
older (j) ˈouldər (ou1 l d @ r)
Oldham (n) ˈouldəm (ou1 l d @ m)
oldest (j) ˈouldɪst (ou1 l d i s t)
oldish (j) ˈouldɪʃ (ou1 l d i sh)
Oldacre (n) ˈould-ɛɪkər (ou1 l d - ei k @ r)
Oldland (n) ˈouldlænd (ou1 l d l a n d)
oldster (n) ˈouldstər (ou1 l d s t @ r)
old-time (j) ˈoul-taɪm (ou1 l - t ai m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故事[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] old practice #1,036 [Add to Longdo]
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] older sister #1,242 [Add to Longdo]
老人[lǎo rén, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, ] old people; the aged #1,395 [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, / ] old (opposite of new); former #1,834 [Add to Longdo]
姐姐[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, ] older sister #1,917 [Add to Longdo]
哥哥[gē ge, ㄍㄜ ㄍㄜ˙, ] older brother #2,465 [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] old; second-hand (clothes) #5,219 [Add to Longdo]
老年人[lǎo nián rén, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] old people; the elderly #5,823 [Add to Longdo]
老头[lǎo tóu, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] old fellow (disrespectful) #6,765 [Add to Longdo]
华夏[Huá xià, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] old name for China; Cathay #7,834 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Soldat(n) |der, pl. Soldaten| ทหาร
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat
Goldjubiläum(n) |das| การฉลองครบรอบ 50 ปี
gold(adj) ที่มีสีทอง
vergolden(vt) |vergoldete, hat vergoldet| เคลือบทอง, ชุบทอง เช่น Die Glocken sind von Swarovski vergoldet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altanlagen { pl }old sites [Add to Longdo]
Altbau { m }old building [Add to Longdo]
Altbestand { m }old stock [Add to Longdo]
Alte { f }old woman [Add to Longdo]
Alte { m }old man [Add to Longdo]
Altenhilfe { f }old people's welfare [Add to Longdo]
Altenpfleger { m }; Altenpflegerin { f }old people's nurse; geriatric nurse [Add to Longdo]
Altersheim { n }; Altenheim { n }old people's home [Add to Longdo]
Altgriechisch { n }Old Greek [Add to Longdo]
Althochdeutsch { n }Old High German [Add to Longdo]
Altlasten { pl }old neglected deposits of toxic waste [Add to Longdo]
Altstadt { f }; historischer Stadtteilold town; historic section of town [Add to Longdo]
Greis { m } | Greise { pl }old man | old men [Add to Longdo]
alte Jungfer { f }old maid [Add to Longdo]
(ehemaliger) Knackiold lag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n, adj-no) (1) house; home (one's own); (pn, adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) #90 [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] (n-t, n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) #169 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) #295 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
ハンダ[はんだ, handa] solder [Add to Longdo]
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder [Add to Longdo]
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\ ([=o]ld), n.
   Open country. [Obs.] See {World}. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Old \Old\, a. [Compar. {Older}; superl. {Oldest}.] [OE. old,
   ald, AS. ald, eald; akin to D. oud, OS. ald, OFries. ald,
   old, G. alt, Goth. alpeis, and also to Goth. alan to grow up,
   Icel. ala to bear, produce, bring up, L. alere to nourish.
   Cf. {Adult}, {Alderman}, {Aliment}, {Auld}, {Elder}.]
   [1913 Webster]
   1. Not young; advanced far in years or life; having lived
    till toward the end of the ordinary term of living; as, an
    old man; an old age; an old horse; an old tree.
    [1913 Webster]
 
       Let not old age disgrace my high desire. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy news that we grow old. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new or fresh; not recently made or produced; having
    existed for a long time; as, old wine; an old friendship.
    "An old acquaintance." --Camden.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly existing; ancient; not modern; preceding;
    original; as, an old law; an old custom; an old promise.
    "The old schools of Greece." --Milton. "The character of
    the old Ligurians." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Continued in life; advanced in the course of existence;
    having (a certain) length of existence; -- designating the
    age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a
    cathedral centuries old.
    [1913 Webster]
 
       And Pharaoh said unto Jacob, How old art thou?
                          --Cen. xlvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this use old regularly follows the noun that
      designates the age; as, she was eight years old.
      [1913 Webster]
 
   5. Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as,
    an old offender; old in vice.
    [1913 Webster]
 
       Vane, young in years, but in sage counsel old.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to
    {new} land, that is, to land lately cleared.
    [1913 Webster]
 
   7. Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness;
    as, old shoes; old clothes.
    [1913 Webster]
 
   8. More than enough; abundant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If a man were porter of hell gate, he should have
       old turning the key.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or
    other qualities belonging to youth; -- used disparagingly
    as a term of reproach.
    [1913 Webster]
 
   10. Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good
     old times; hence, colloquially, gay; jolly.
     [1913 Webster]
 
   11. Used colloquially as a term of cordiality and
     familiarity. "Go thy ways, old lad." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {Old age}, advanced years; the latter period of life.
 
   {Old bachelor}. See {Bachelor}, 1.
 
   {Old Catholics}. See under {Catholic}.
 
   {Old English}. See under {English}. n., 2.
 
   {Old Nick}, {Old Scratch}, the devil.
 
   {Old lady} (Zool.), a large European noctuid moth ({Mormo
    maura}).
 
   {Old maid}.
     (a) A woman, somewhat advanced in years, who has never
       been married; a spinster.
     (b) (Bot.) A West Indian name for the pink-flowered
       periwinkle ({Vinca rosea}).
     (c) A simple game of cards, played by matching them. The
       person with whom the odd card is left is the old
       maid.
 
   {Old man's beard}. (Bot.)
     (a) The traveler's joy ({Clematis Vitalba}). So named
       from the abundant long feathery awns of its fruit.
     (b) The {Tillandsia usneoides}. See {Tillandsia}.
 
   {Old man's head} (Bot.), a columnar cactus ({Pilocereus
    senilis}), native of Mexico, covered towards the top with
    long white hairs.
 
   {Old red sandstone} (Geol.), a series of red sandstone rocks
    situated below the rocks of the Carboniferous age and
    comprising various strata of siliceous sandstones and
    conglomerates. See {Sandstone}, and the Chart of
    {Geology}.
 
   {Old school}, a school or party belonging to a former time,
    or preserving the character, manner, or opinions of a
    former time; as, a gentleman of the old school; -- used
    also adjectively; as, Old-School Presbyterians.
 
   {Old sledge}, an old and well-known game of cards, called
    also {all fours}, and {high, low, Jack, and the game}.
 
   {Old squaw} (Zool.), a duck ({Clangula hyemalis}) inhabiting
    the northern parts of both hemispheres. The adult male is
    varied with black and white and is remarkable for the
    length of its tail. Called also {longtailed duck}, {south
    southerly}, {callow}, {hareld}, and {old wife}.
 
   {Old style}. (Chron.) See the Note under {Style}.
 
   {Old Testament}. See {Old Testament} under {Testament}, and
    see {tanak}.
 
   {Old wife}. [In the senses
     b and
     c written also {oldwife}.]
     (a) A prating old woman; a gossip.
 
          Refuse profane and old wives' fables. --1 Tim.
                          iv. 7.
     (b) (Zool.) The local name of various fishes, as the
       European black sea bream ({Cantharus lineatus}), the
       American alewife, etc.
     (c) (Zool.) A duck; the old squaw.
 
   {Old World}, the Eastern Hemisphere.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Aged; ancient; pristine; primitive; antique; antiquated;
     old-fashioned; obsolete. See {Ancient}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 old
   adj 1: (used especially of persons) having lived for a
       relatively long time or attained a specific age; "his
       mother is very old"; "a ripe old age"; "how old are you?"
       [ant: {immature}, {young}]
   2: of long duration; not new; "old tradition"; "old house"; "old
     wine"; "old country"; "old friendships"; "old money" [ant:
     {new}]
   3: (used for emphasis) very familiar; "good old boy"; "same old
     story"
   4: skilled through long experience; "an old offender"; "the
     older soldiers" [syn: {old}, {older}]
   5: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former
     glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
     [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old}, {onetime(a)}, {one-
     time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]
   6: (used informally especially for emphasis); "a real honest-to-
     god live cowboy"; "had us a high old time"; "went upriver to
     look at a sure-enough fish wheel" [syn: {honest-to-god},
     {honest-to-goodness}, {old(a)}, {sure-enough(a)}]
   7: of a very early stage in development; "Old English is also
     called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the
     middle of the 9th to the end of the 11th century"
   8: just preceding something else in time or order; "the previous
     owner"; "my old house was larger" [syn: {previous(a)}, {old}]
   n 1: past times (especially in the phrase `in days of old')

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top