ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twilight

T W AY1 L AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twilight-, *twilight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twilight(n) ช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนฟ้าสาง
twilight(n) แสงของดวงอาทิตย์ขณะที่จะลับจากขอบฟ้า
twilight(n) ช่วงเวลาสุดท้าย
twilight zone(n) สภาวะก้ำกึ่ง, See also: เขตสลัวๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ, รุ่งอรุณ, สายัณห์, ระยะเวลาตกอับ, ภาวะที่ไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ, คลุมเครือ, ขลุกขมัว, ไม่ชัดเจน, ไม่รู้จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
twilight(n) แสงขมุกขมัว, สายัณห์, แสงอรุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
twilight vision; vision, night; vision, scotopicการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
twilightช่วงสนธยา (ช่วงแสง เงิน แสงทอง) [อุตุนิยมวิทยา]
Twilight spectrumสเปคตรัมยามสนธยา [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I in the twilight zone or am I just nuts?นี่ผมกำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ไหนกันเนี่ย? Mannequin (1987)
It sounds like something out of the Twilight Zone, but it's true.เรื่องมันอาจฟังดูแปลก แต่มันเป็นจริง Jumanji (1995)
Unless we're in the Twilight Zone right now there is another Chuck, and I'm his clone the answer to your question is, yes, I am Chuck.นี่มันแดนพิศวงชัด ๆ ฉันเป็นชัคตัวปลอม ที่นายถาม คำตอบคือใช่ ฉันคือชัค Chuck Versus the Nemesis (2007)
But Christmas at the Bartowskis means eggnog, PJs, a fake gas fireplace and that's right-- Twilight Zone marathons.แต่คริสมาสที่บ้านบาร์ทาวสกีหมายถึง eggnog (เหล้าที่ผสมด้วย นม+ไข่ไก่+น้ำตาล) ชุดนอน เตาผิงแบบแก๊ส Chuck Versus Santa Claus (2008)
An old man in a twilight of his life.เป็นคนชราในวัยใกล้อัสดง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's kind of like The Twilight Zone.เมืองนี้เหมือนกับ แดนลับแล The Cove (2009)
Cal, no! Civil Twilight "Letters From the Sky" Abby, stop.แคล ไม่ แอ๊บบี้ หยุด รอก่อน Splash (2009)
# Twilight fades ## Twilight fades # 137 Sekunden (2009)
Enjoy the twilight of your life.สุขสันต์กับช่วงเวลาสุดท้าย ของชีวิตนาย The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The writers of old called this creature a bastet, a monster of nightmare that inhabits the twilight world between the living and the dead.ผู้บันทึกเรียกมันว่า "แบสเทท" สัตว์แห่งฝันร้าย ที่อยู่ระหว่างโลกเป็นกับโลกตาย The Lady of the Lake (2009)
- Twilight knows the way.- ทไวไลท์รู้ทางนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
American teens are coming down with a serious case of Twilight fever... transformed from normal children into vampires obsessed with the occult.วัยรุ่นอเมริกัน กำลังคลั่ง ทไวไลท์ เปลี่ยนจากเด็กปกติ ไปเป็นแวมไพร์ หลงไหลเรื่องลี้ลับ Theatricality (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twilightIn the twilight of our civilization.
twilightIt's getting more and more shadowy, soon it will be twilight.
twilightThere was eternal twilight in the place.
twilightThe twilight came on.
twilightThe twilight merged into darkness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธยา(n) twilight, Syn. ย่ำสนธยา, ยามเย็น, ใกล้ค่ำ, พลบค่ำ, ยามอัสดง, ย่ำค่ำ, โพล้เพล้, Thai Definition: เวลาโพล้เพล้พลบค่ำ, ช่วงเวลาที่ต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน คือ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Notes: (สันสกฤต)
เวลาเย็น(n) evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai Definition: ช่วงใกล้ค่ำ
พลบ(n) dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบค่ำ, Example: พอจวนพลบ คุณแม่ก็พาฉันออกไปเดินในทุ่งกว้าง, Thai Definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
พลบค่ำ(n) dusk, See also: twilight, nightfall, evening, Syn. พลบ, Example: ในตอนพลบค่ำ รถยนต์คันที่นั่งมาเกิดเบียดกับรถยนต์อีกคันหนึ่ง, Thai Definition: เวลาย่ำค่ำ, เวลาโพล้เพล้
เพล้โพล้(n) twilight, See also: sunset, dusk, Syn. โพล้เพล้, เย็น, พี้โพ้, Ant. เช้า, Example: โบราณมักหลอกเด็กว่าเวลาเพล้โพล้จะมีผีมาจับตัวไปจึงไม่ให้เล่นนอกบ้าน, Thai Definition: เวลาพลบค่ำ, เวลาจวนค่ำ
โพล้เพล้(n) dusk, See also: twilight, Syn. เพล้โพล้, พี้โพ้, Example: ผีเสื้อป่าและผีเสื้อตาลสายัณห์มีนิสัยชอบออกหากินเวลาโพล้เพล้, Thai Definition: เวลาพลบค่ำ, เวลาจวนค่ำ
ชิงพลบ(adj) twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, จวนค่ำ, Example: เมื่อถึงเวลาชิงพลบ ความเหงาก็แล่นขึ้นจับใจทุกวัน
จวนค่ำ(adj) twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai Definition: ใกล้จะค่ำ
จวนค่ำ(adj) twilight, See also: dusk, Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้, Ant. รุ่งเช้า, Example: พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน, Thai Definition: ใกล้จะค่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีตากผ้าอ้อม[phī tak phā-øm] (n, exp) EN: twilight
สายัณห์[sāyan] (n) EN: evening ; twilight ; dusk  FR: soir [ m ] ; soirée [ f ]
ตกค่ำ[tok kham] (n, exp) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown  FR: tombée du jour [ f ]
วัยดึก[waideuk] (x) EN: elderly ; in twilight years
เวลาย่ำค่ำ[wēlā yamkham] (n, exp) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening  FR: crépuscule [ m ] ; tombée du soir [ f ] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[wēlā yen] (n, exp) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming  FR: soir [ m ] ; crépuscule [ m ] ; fraîche [ f ]
เย็น[yen] (n) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming  FR: début de soirée [ m ] ; soir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TWILIGHT T W AY1 L AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twilight (n) twˈaɪlaɪt (t w ai1 l ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暮色[mù sè, ㄇㄨˋ ㄙㄜˋ, ] twilight, #32,812 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] twilight; sunset, #40,323 [Add to Longdo]
微明[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] twilight, #88,053 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] twilight; approaching light of dawn; dim, #603,398 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämmerung { f }; Zwielicht { n } | Dämmerungen { pl }; Zwielichter { pl }twilight | twilights [Add to Longdo]
Götterdämmerung { f }twilight of the gods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トワイライト[towairaito] (n) twilight; (P) [Add to Longdo]
逢う魔が時;逢魔が時[おうまがとき, oumagatoki] (exp) (See 大禍時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
黄昏[たそがれ(P);こうこん, tasogare (P); koukon] (n) dusk; twilight; (P) [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1, vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
宵闇[よいやみ, yoiyami] (n) dusk; twilight [Add to Longdo]
衰退期[すいたいき, suitaiki] (n) phase of decline; ebb; twilight [Add to Longdo]
西明かり[にしあかり, nishiakari] (n) twilight; western evening sky [Add to Longdo]
大禍時[おおまがとき, oomagatoki] (exp) (See 逢う魔が時) twilight; the time for disasters (similar to 'the witching hour' but not midnight) [Add to Longdo]
日暮れ(P);日ぐれ;日暮[ひぐれ, higure] (n) twilight; sunset; dusk; evening; (P) [Add to Longdo]
薄暗がり[うすくらがり, usukuragari] (n) semi-darkness; dusk; twilight; poor light [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twilight \Twi"light`\, n. [OE. twilight, AS. twi- (see {Twice})
   + le['o]ht light; hence the sense of doubtful or half light;
   cf. LG. twelecht, G. zwielicht. See {Light}.]
   [1913 Webster]
   1. The light perceived before the rising, and after the
    setting, of the sun, or when the sun is less than 18[deg]
    below the horizon, occasioned by the illumination of the
    earth's atmosphere by the direct rays of the sun and their
    reflection on the earth.
    [1913 Webster]
 
   2. faint light; a dubious or uncertain medium through which
    anything is viewed.
    [1913 Webster]
 
       As when the sun . . . from behind the moon,
       In dim eclipse, disastrous twilight sheds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The twilight of probability.     --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twilight \Twi"light`\, a.
   1. Seen or done by twilight. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Imperfectly illuminated; shaded; obscure.
    [1913 Webster]
 
       O'er the twilight groves and dusky caves. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twilight
   adj 1: lighted by or as if by twilight; "The dusky night rides
       down the sky/And ushers in the morn"-Henry Fielding; "the
       twilight glow of the sky"; "a boat on a twilit river"
       [syn: {dusky}, {twilight(a)}, {twilit}]
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]
   2: the diffused light from the sky when the sun is below the
     horizon but its rays are refracted by the atmosphere of the
     earth
   3: a condition of decline following successes; "in the twilight
     of the empire"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top