Search result for

silver

(141 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silver-, *silver*
English-Thai: Longdo Dictionary
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silver[N] ธาตุเงิน, See also: แร่เงิน
silver[N] เหรียญเงิน, See also: สิ่งที่คล้ายเงิน
silver[N] สีเงิน
silver[N] เครื่องเงิน, See also: ภาชนะเงิน
silver[ADJ] ประกอบด้วยเงิน, See also: เกี่ยวกับธาตุเงิน, ซึ่งทำมาจากเงิน, คล้ายเงิน, ซึ่งมีสีเงิน, Syn. silvery, white, lustrous, bright
silver[ADJ] พูดเก่ง, See also: ซึ่งมีวาทศิลป์
silver[ADJ] เกี่ยวกับวันครบรอบ 25 ปี
silver[VT] เคลือบเงิน, See also: พ่นเงิน, ทำให้เป็นสีเงิน
silver[VI] กลายเป็นสีเงิน, See also: มีสีเงิน
silvern[ADJ] ซึ่งทำด้วยเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silver(ซิล'เวอะ) n. เงิน;Ag;เหรียญเงิน,เงิน,เครื่องเงิน,สีเงิน,สารประกอบ silver halides ที่ใช้ในการทำภาพถ่าย
silver jubileen. การฉลองครบรอบ 25 ปี
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
silver-tonguedadj. ชักชวน,ชักจูง,พูดคล่อง,เจ้าสำนวนโวหาร
silverculture(ซิล'เวอะคัลเชอะ) n. การปลูกป่า,การป่าไม้., See also: silverculturist n. silvercultural adj. -S.sylverculture,forestry
silverly(ซิล'เวอลี) adv.มีสีเงินหรือมีเสียงคล้ายเสียงเงิน
silvern(ซิล'เวิร์น) adj. ทำด้วยเงิน,คล้ายเงิน
silversmith(ซิล'เวอะสมิธ) n. ช่างเงิน
silverware(ซิล'เวอะแวร์) n. เครื่องเงิน
silverweddingn. การฉลองครบรอบแต่งงาน 25 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
silver(adj) ที่ทำด้วยเงิน,คล้ายเงิน
silver(n) เครื่องเงิน,เงิน,ธาตุเงิน,ภาชนะเงิน,สีเงิน
silver(vi) กลายเป็นสีเงิน
silver(vt) เคลือบ,ชุบ,หุ้ม,ทำด้วยเงิน
silversmith(n) ช่างเงิน
silverware(n) เครื่องโต๊ะเงิน,เครื่องเงิน
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน
quicksilver(n) ปรอท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
silverเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
silvery; argentate; argenteusสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Silverเงิน [TU Subject Heading]
Silver เงิน
แหล่ง - พบปนในแร่ตะกั่วที่จังหวัดกาญจนบุรี ในแหล่งแร่ตะกั่วเกือบทุกแห่ง ประโยชน์ - ใช้ทำภาชนะต่าง ๆ ในสมัยโบราณ ทำโลหะผสม ทำเครื่องประดับ ทำตัวยาต่าง ๆ ใช้ทำเหรียญเงินตรา ทำน้ำยาล้างและอัดรูป ใช้บัดกรี ทองแดงชุบเงินใช้ใน อุตสาหกรรมไฟฟ้าเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก [สิ่งแวดล้อม]
Silver jewelryเครื่องประดับเงิน [TU Subject Heading]
Silverware เครื่องเงิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
silverfish (n ) ตัวสามง่าม (เป็นแมลงชนิดหนึ่ง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the musk from silver deerมันคือแป้งป่นจากเขากวางสีเงิน Portrait of a Beauty (2008)
SILVERLAKE ANIMAL RESCUESILVERLAKE\ศูนย์เยียวยาสัตว์ Bolt (2008)
I'm truly sorry, Rick, but there is a silver lining.เสียใจจริง ๆ ริก แต่ ก็มีแสงสว่าง Superhero Movie (2008)
I'm picking up some furniture in Silverton. I could use a hand.ฉันแค่จะไปขนเฟอร์นิเจอร์ ที่ซิลเวอร์ตัน ฉันอยากได้คนช่วย The Lazarus Project (2008)
Bring my nuts on a silver platter.เอาถั่วของเราเสิร์ฟในจานเงินหน่อย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Most of these Silvertongues, as they are known prefer to keep their skills a secret.พวกเขา ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า "วาจาสิทธิ์" ...ส่วนใหญ่มักจะเก็บพรสวรรค์นี้ไว้เป็นความลับ Inkheart (2008)
Hello, Silvertongue.สวัสดี วาจาสิทธิ์ Inkheart (2008)
Send me home, Silvertongue.ส่งฉันกลับบ้านนะ วาจาสิทธิ์ Inkheart (2008)
- Why did he call you Silvertongue?-ทำไมเขาเรียกพ่อว่าวาจาสิทธิ์คะ Inkheart (2008)
Hello, Silvertongue.หวัดดี วาจาสิทธิ์ Inkheart (2008)
Mountains of gold and silver were heaped from floor to ceiling.จากพื้นจรดเพดานนั้นเต็มไปด้วย ภูเขาเงินและทองคำ Inkheart (2008)
Silvertongues is a wonderful concept. Wish I thought of it.วาจาสิทธิ์นี่เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะ ผมยังอยากคิดได้แบบนั้นบ้าง Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silverAnd when he was tired, he would sleep in her shade. [Story, Silverstein]
silverCan you distinguish silver from tin?
silverCopper and silver are both metals.
silverDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
silverEvery cloud has a silver lining.
silverFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
silverGold is heavier than silver.
silverGrief has silvered her hair.
silverHe had a lot of straight, silvery hair.
silverHe had heard wonderful stories about cities of gold with silver trees.
silverI buy my silver from a man who has a mine on his property.
silverI collect silver tea spoons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเงิน[N] silversmith
เหรียญเงิน[N] silver coin, Example: นักกีฬาของเราได้เหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศทั้งสองทีม, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับรองชนะเลิศ
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
จอเงิน[N] silver screen, See also: film, movie, cinema, Syn. ภาพยนตร์, หนัง, Example: เรื่องราวที่แต่งขึ้นกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ทางจอเงิน, Thai definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้
เครื่องเงิน[N] silverware, Example: เขาเดินเขาเดินทางไปอังกฤษเพื่อจัดแสดงเครื่องเงินของไทย, Count unit: ชุด, Thai definition: สิ่งของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน
เงิน[N] silver, See also: Ag, atomic number 47, Example: บางคนชอบเครื่องประดับที่ทำจากเงิน
เงินยวง[N] colour of molten silver, See also: silvery white, Syn. สีเงินยวง, Example: มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าสีเงินยวง, Thai definition: สีเหมือนสีเงินที่ละลายคว้างในเบ้า เรียกว่า สีเงินยวง
ตะปิ้ง[N] silver genital-cover of a girl, See also: cover, fig leaf, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, ตับปิ้ง, Example: คุณยายรับขวัญหลานสาวคนใหม่ด้วยตะปิ้งนาก, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ถมเงิน[N] silver niello ware, Ant. ถมทอง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เครื่องถมที่ทำด้วยเงิน
ปรัก[ADJ] silver, Syn. เงิน, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเงิน[n.] (chang ngoen) EN: silversmith   FR: orfèvre [m]
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ngoen) EN: silver-plated spoon   
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ชุบเงิน[v. exp.] (chup ngoen) EN: silver-plate ; coat with silver   FR: argenter
ชุบเงิน[adj.] (chup ngoen) EN: silver-plated   FR: plaqué argent ; argenté
หัวตะกั่ว[n.] (hūatakūa) EN: silversides   
หุ้มเงิน[adj.] (hum ngoen) EN: silver-plated   FR: argenté
อินทผลัมใบเงิน [n. exp.] (inthaphalam bai ngoen) EN: India date ; India wild date ; Wild date ; Silver date palm   
จอภาพยนตร์[n. exp.] (jø phāpphayon) EN: movie screen ; silver screen   FR: écran de cinéma [m]
ไก่ฟ้าหลังขาว[n. exp.] (kaifā lang khāo) EN: Silver Pheasant   FR: Faisan argenté [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SILVER    S IH1 L V ER0
SILVERI    S IY0 L V EH1 R IY0
SILVERS    S IH1 L V ER0 Z
SILVERY    S IH1 L V ER0 IY0
SILVERA    S IY0 L V EH1 R AH0
SILVER'S    S IH1 L V ER0 Z
SILVERIA    S IY0 L V EH1 R IY0 AH0
SILVERIO    S IY0 L V EH1 R IY0 OW0
SILVERADO    S IH2 L V ER0 AA1 D OW0
SILVERMAN    S IH1 L V ER0 M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silver    (v) (s i1 l v @ r)
silvern    (j) (s i1 l v @ n)
silvers    (v) (s i1 l v @ z)
silvery    (j) (s i1 l v @ r ii)
silvered    (v) (s i1 l v @ d)
silverier    (j) (s i1 l v @ r i@ r)
silvering    (v) (s i1 l v @ r i ng)
silveriest    (j) (s i1 l v @ r i i s t)
silverside    (n) (s i1 l v @ s ai d)
silver-fish    (n) - (s i1 l v @ - f i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rübenkraut {n}; Weiße Bete {f} [bot.]silver beets [Add to Longdo]
Silberauflage {f}silver plating [Add to Longdo]
Silberbarren {m}silver bar; silver ingot [Add to Longdo]
Silberbesteck {n}silver (cutlery); sterling cutlery [Add to Longdo]
Silberbronze {f}silver aluminum [Add to Longdo]
Silberdraht {m}silver wire [Add to Longdo]
Silbergeld {n}silver coins [Add to Longdo]
Silbergeschirr {n}silver plate [Add to Longdo]
Silberhochzeit {f}silver wedding [Add to Longdo]
Silbermedaille {f} | Silbermedaillen {pl}silver medal | silver medals [Add to Longdo]
Silberpapier {n}silver paper [Add to Longdo]
Silberstreifen {m}silver lining [Add to Longdo]
Silberwährung {f}silver standard [Add to Longdo]
Silberfasan {m} [ornith.]Silver Pheasant [Add to Longdo]
Silberkopfmöwe {f} [ornith.]Silver Gull [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマビリス樅[アマビリスもみ;アマビリスモミ, amabirisu momi ; amabirisumomi] (n) (uk) Pacific silver fir (Abies amabilis) [Add to Longdo]
アラザン[, arazan] (n) silver dragee (fre [Add to Longdo]
シアン化銀[シアンかぎん, shian kagin] (n) silver cyanide [Add to Longdo]
シルバー[, shiruba-] (adj-na,n) silver; (P) [Add to Longdo]
シルバーアロワナ;シルバー・アロワナ[, shiruba-arowana ; shiruba-. arowana] (n) silver arowana (Osteoglossum bicirrhosum) [Add to Longdo]
シルバーウィーク[, shiruba-ui-ku] (n) (col) (See ゴールデンウィーク) Silver Week (any long string of Japanese public holidays other than Golden Week) [Add to Longdo]
シルバーウェディング[, shiruba-uedeingu] (n) silver wedding [Add to Longdo]
シルバーオンライン[, shiruba-onrain] (n) Silver-On-Line [Add to Longdo]
シルバークラウン[, shiruba-kuraun] (n) (1) silver crown (dental crown made from mercury amalgam); (2) crown made of silver [Add to Longdo]
シルバーグレー[, shiruba-gure-] (n) silver gray; silver grey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
像银[xiàng yín, ㄒㄧㄤˋ ˊ, / ] silvery [Add to Longdo]
玄狐[xuán hú, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, ] silver or black fox (Vulpes alopex argentatus) [Add to Longdo]
白银[bái yín, ㄅㄞˊ ˊ, / ] silver [Add to Longdo]
硝酸银[xiāo suān yín, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ˊ, / ] silver nitrate [Add to Longdo]
碘化银[diǎn huà yín, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ˊ, / ] silver iodide [Add to Longdo]
纸鱼[zhǐ yú, ㄓˇ ㄩˊ, / ] silverfish (Lepisma saccarina); fish moth [Add to Longdo]
[yín, ˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47 [Add to Longdo]
银两[yín liǎng, ˊ ㄌㄧㄤˇ, / ] silver currency; currency of the Qing dynasty based on the silver tael 兩|两 [Add to Longdo]
银匠[yín jiàng, ˊ ㄐㄧㄤˋ, / ] silversmith [Add to Longdo]
银器[yín qì, ˊ ㄑㄧˋ, / ] silverware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silver \Sil"ver\, a.
   1. Of or pertaining to silver; made of silver; as, silver
    leaf; a silver cup.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling silver. Specifically:
    (a) Bright; resplendent; white. "Silver hair." --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Others, on silver lakes and rivers, bathed
         Their downy breast.        --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) Precious; costly.
    (c) Giving a clear, ringing sound soft and clear. "Silver
      voices." --Spenser.
    (d) Sweet; gentle; peaceful. "Silver slumber." --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   {American silver fir} (Bot.), the balsam fir. See under
    {Balsam}.
 
   {Silver age} (Roman Lit.), the latter part (a. d. 14-180) of
    the classical period of Latinity, -- the time of writers
    of inferior purity of language, as compared with those of
    the previous golden age, so-called.
 
   {Silver-bell tree} (Bot.), an American shrub or small tree
    ({Halesia tetraptera}) with white bell-shaped flowers in
    clusters or racemes; the snowdrop tree.
 
   {Silver bush} (Bot.), a shrubby leguminous plant ({Anthyllis
    Barba-Jovis}) of Southern Europe, having silvery foliage.
    
 
   {Silver chub} (Zool.), the fallfish.
 
   {Silver eel}. (Zool.)
    (a) The cutlass fish.
    (b) A pale variety of the common eel.
 
   {Silver fir} (Bot.), a coniferous tree ({Abies pectinata})
    found in mountainous districts in the middle and south of
    Europe, where it often grows to the height of 100 or 150
    feet. It yields Burgundy pitch and Strasburg turpentine.
    
 
   {Silver foil}, foil made of silver.
 
   {Silver fox} (Zool.), a variety of the common fox ({Vulpes
    vulpes}, variety argenteus) found in the northern parts of
    Asia, Europe, and America. Its fur is nearly black, with
    silvery tips, and is highly valued. Called also {black
    fox}, and {silver-gray fox}.
 
   {Silver gar}. (Zool.) See {Billfish}
    (a) .
 
   {Silver grain} (Bot.), the lines or narrow plates of cellular
    tissue which pass from the pith to the bark of an
    exogenous stem; the medullary rays. In the wood of the oak
    they are much larger than in that of the beech, maple,
    pine, cherry, etc.
 
   {Silver grebe} (Zool.), the red-throated diver. See Illust.
    under {Diver}.
 
   {Silver hake} (Zool.), the American whiting.
 
   {Silver leaf}, leaves or sheets made of silver beaten very
    thin.
 
   {Silver lunge} (Zool.), the namaycush.
 
   {Silver moonfish}.(Zool.) See {Moonfish}
    (b) .
 
   {Silver moth} (Zool.), a lepisma.
 
   {Silver owl} (Zool.), the barn owl.
 
   {Silver perch} (Zool.), the mademoiselle, 2.
 
   {Silver pheasant} (Zool.), any one of several species of
    beautiful crested and long-tailed Asiatic pheasants, of
    the genus {Euplocamus}. They have the tail and more or
    less of the upper parts silvery white. The most common
    species ({Euplocamus nychtemerus}) is native of China.
 
   {Silver plate},
    (a) domestic utensils made of a base metal coated with
      silver.
    (b) a plating of silver on a base metal.
 
   {Silver plover} (Zool.), the knot.
 
   {Silver salmon} (Zool.), a salmon ({Oncorhynchus kisutch})
    native of both coasts of the North Pacific. It ascends all
    the American rivers as far south as the Sacramento. Called
    also {kisutch}, {whitefish}, and {white salmon}.
 
   {Silver shell} (Zool.), a marine bivalve of the genus Anomia.
    See {Anomia}.
 
   {Silver steel}, an alloy of steel with a very small
    proportion of silver.
 
   {Silver stick}, a title given to the title field officer of
    the Life Guards when on duty at the palace. [Eng.]
    --Thackeray.
 
   {Silver tree} (Bot.), a South African tree ({Leucadendron
    argenteum}) with long, silvery, silky leaves.
 
   {Silver trout}, (Zool.) See {Trout}.
 
   {Silver wedding}. See under {Wedding}.
 
   {Silver whiting} (Zool.), a marine sciaenoid food fish
    ({Menticirrus littoralis}) native of the Southern United
    States; -- called also {surf whiting}.
 
   {Silver witch} (Zool.), A lepisma.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silver \Sil"ver\, v. i.
   To acquire a silvery color. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The eastern sky began to silver and shine. --L.
                          Wallace.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silver \Sil"ver\, v. t. [imp. & p. p. {Silvered}; p. pr. & vb.
   n. {Silvering}.]
   1. To cover with silver; to give a silvery appearance to by
    applying a metal of a silvery color; as, to silver a pin;
    to silver a glass mirror plate with an amalgam of tin and
    mercury.
    [1913 Webster]
 
   2. To polish like silver; to impart a brightness to, like
    that of silver.
    [1913 Webster]
 
       And smiling calmness silvered o'er the deep. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make hoary, or white, like silver.
    [1913 Webster]
 
       His head was silvered o'er with age. --Gay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silver \Sil"ver\ (s[i^]l"v[~e]r), n. [OE. silver, selver,
   seolver, AS. seolfor, siolfur, siolufr, silofr, sylofr; akin
   to OS. silubar, OFries. selover, D. zilver, LG. sulver, OHG.
   silabar, silbar, G. silber, Icel. silfr, Sw. silfver, Dan.
   s["o]lv, Goth. silubr, Russ. serebro, Lith. sidabras; of
   unknown origin.]
   1. (Chem.) A soft white metallic element, sonorous, ductile,
    very malleable, and capable of a high degree of polish. It
    is found native, and also combined with sulphur, arsenic,
    antimony, chlorine, etc., in the minerals argentite,
    proustite, pyrargyrite, ceragyrite, etc. Silver is one of
    the "noble" metals, so-called, not being easily oxidized,
    and is used for coin, jewelry, plate, and a great variety
    of articles. Symbol Ag (Argentum). Atomic weight 107.7.
    Specific gravity 10.5.
    [1913 Webster]
 
   Note: Silver was known under the name of luna to the ancients
      and also to the alchemists. Some of its compounds, as
      the halogen salts, are remarkable for the effect of
      light upon them, and are used in photography.
      [1913 Webster]
 
   2. Coin made of silver; silver money.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything having the luster or appearance of silver.
    [1913 Webster]
 
   4. The color of silver.
    [1913 Webster]
 
   Note: Silver is used in the formation of many compounds of
      obvious meaning; as, silver-armed, silver-bright,
      silver-buskined, silver-coated, silver-footed,
      silver-haired, silver-headed, silver-mantled,
      silver-plated, silver-slippered, silver-sounding,
      silver-studded, silver-tongued, silver-white. See
      {Silver}, a.
      [1913 Webster]
 
   {Black silver} (Min.), stephanite; -- called also {brittle
    silver ore}, or {brittle silver glance}.
 
   {Fulminating silver}. (Chem.)
    (a) A black crystalline substance, {Ag2O.(NH3)2}, obtained
      by dissolving silver oxide in aqua ammonia. When dry
      it explodes violently on the slightest percussion.
    (b) Silver fulminate, a white crystalline substance,
      {Ag2C2N2O2}, obtained by adding alcohol to a solution
      of silver nitrate; -- also called {fulminate of
      silver}. When dry it is violently explosive.
 
   {German silver}. (Chem.) See under {German}.
 
   {Gray silver}. (Min.) See {Freieslebenite}.
 
   {Horn silver}. (Min.) See {Cerargyrite}.
 
   {King's silver}. (O. Eng. Law) See {Postfine}.
 
   {Red silver}, or {Ruby silver}. (Min.) See {Proustite}, and
    {Pyrargyrite}.
 
   {Silver beater}, one who beats silver into silver leaf or
    silver foil.
 
   {Silver glance}, or {Vitreous silver}. (Min.) See
    {Argentine}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silver
   adj 1: made from or largely consisting of silver; "silver
       bracelets"
   2: having the white lustrous sheen of silver; "a land of silver
     (or silvern) rivers where the salmon leap"; "repeated
     scrubbings have given the wood a silvery sheen" [syn:
     {silver}, {silvern}, {silvery}]
   3: of lustrous grey; covered with or tinged with the color of
     silver; "silvery hair" [syn: {argent}, {silver}, {silvery},
     {silverish}]
   4: expressing yourself readily, clearly, effectively; "able to
     dazzle with his facile tongue"; "silver speech" [syn:
     {eloquent}, {facile}, {fluent}, {silver}, {silver-tongued},
     {smooth-spoken}]
   n 1: a soft white precious univalent metallic element having the
      highest electrical and thermal conductivity of any metal;
      occurs in argentite and in free form; used in coins and
      jewelry and tableware and photography [syn: {silver}, {Ag},
      {atomic number 47}]
   2: coins made of silver
   3: a light shade of grey [syn: {ash grey}, {ash gray}, {silver},
     {silver grey}, {silver gray}]
   4: silverware eating utensils [syn: {flatware}, {silver}]
   5: a trophy made of silver (or having the appearance of silver)
     that is usually awarded for winning second place in a
     competition [syn: {silver medal}, {silver}]
   v 1: coat with a layer of silver or a silver amalgam; "silver
      the necklace"
   2: make silver in color; "Her worries had silvered her hair"
   3: turn silver; "The man's hair silvered very attractively"

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 silver
   silver
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top