ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beam

B IY1 M   
151 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beam-, *beam*
Possible hiragana form: べあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beam[N] ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam[N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam[N] รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam[VT] ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam[VT] แผ่รังสี, Syn. ray
beam[VT] ส่งสัญญาณวิทยุ
beamed[ADJ] ซึ่งมีลำแสง, See also: ซึ่งแผ่รังสี
beam to[PHRV] กระจายเสียงไปยัง (วิทยุหรือโทรทัศน์)
beam-ends[N] ส่วนปลายของคานขวางเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
collar beamn. คานที่ตอกกับจันทัน,อกไก่
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง,คานขวาง
high beamไฟสูงของไฟหน้ารถยนต์
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
laser beamn. ลำแสงเลเซอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่าว
beam(vi) เปล่งแสง,สว่าง,แผ่รังสี,ส่งสัญญาณวิทยุ,ยิ้ม
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
abeam(adv) ตามขวางเรือ
moonbeam(n) แสงจันทร์
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam axle; rigid axleเพลาคาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beam currentลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam current controlการควบคุมลำกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam deflector; deflection coilตัวเบนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam powerกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam power density; specific beam powerความหนาแน่นกำลังลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam pulsingการเกิดลำแบบพัลส์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beam radiation tilt factor; beam tilt factorแฟกเตอร์มุมเอียงรังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
beam radiation; direct radiationการแผ่รังสีตรง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beam Direction, Use Fullการเลือกทิศทางของรังสี [การแพทย์]
Beam Limiting Devicesหน่วยจำกัดขนาดของลำเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Beams, Divergentลำแสงปลายบาน [การแพทย์]
Beams, Horizontalลำแสงแนวนอนขนานกับพื้น [การแพทย์]
Beams, Parallelลำแสงขนาน [การแพทย์]
Beams, Primaryรังสีปฐมภูมิ [การแพทย์]
Beams, Slitลำแสงแคบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Being a cheapskate, he won't shell out on luminous floats, so he just drives the car up to the lake, beams the headlights onto the water and...เราคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่ปีก่อน ก่อนรถคันนี้จะตกไปสู่มือไอ้แก่อีกคน นั่นแหละ คืนแรกที่เขาได้รถใหม่มา เขาตัดสินใจจะไปตกปลาตอนกลางคืน Sexy Rollercoasters (2017)
Does this thing shoot laser beams out of its eyes or something?เจ้านี่มันยิงเลเซอร์ออกจากตาได้หรือไง Morgan (2016)
Tractor beam test in bays 2 through 8.ทดสอบคานลำต้นในอ่าว 2 ถึง 8 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Tractor beam test in bays 2 through 8.ทดสอบคานลำต้นในอ่าว 2 ถึง 8 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
All right, just crawl along that beam there and I'll meet you on the far side, by the ladder.เอาล่ะ คลานไปตามคานตรงนั้น ผมจะไปเจอคุณฟากนั้น ข้างบันได Inferno (2016)
If it gets heady, I'll beam you straight back.หากได้รับมึนเมาฉันจะคานคุณ ตรงกลับ Star Trek Beyond (2016)
Scotty, can you beam me onto one of those swarm ships?สุนัขที่คุณสามารถคานฉันลงบน หนึ่งของเรือฝูงเหล่านั้นหรือไม่ Star Trek Beyond (2016)
I thought it was best to beam you one at a time though.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ดีที่สุดเพื่อคาน คุณในเวลาหนึ่งแม้ว่า Star Trek Beyond (2016)
Uh, Captain, we cannot lock on to anyone inside the crater in order to beam them out.เอ่อ, กัปตันเราไม่สามารถล็อค ให้กับทุกคนภายในปล่องภูเขาไฟ เพื่อคานพวกเขาออก Star Trek Beyond (2016)
Can you beam them out?คุณสามารถคานพวกเขาออก? Star Trek Beyond (2016)
With your beam you led the wayอะไรวะ ทำอะไรของนายน่ะ แฮชแท็ก "ฤดูร้อนแสนสุข" Ted 2 (2015)
American engineers bounced a beam of radio waves off the Moon, and were able to detect its echo.วิศวกรอเมริกัน เด้งลำแสงของคลื่นวิทยุออกดวงจันทร์ และมีความสามารถในการ ตรวจจับเสียงสะท้อนของมัน The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beamA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
beamA beam of sunlight came through the clouds.
beamA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
beamBeams bear the weight of the roof.
beamFortune beamed on him.
beamGet yourself astride the balance beam.
beamHer face beamed with joy.
beamMary beamed her happiness.
beamShe beamed at her baby.
beamShe is dress a breath beam.
beamShe was beaming with delight.
beamThe lighthouse was beaming forth rays of light.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ้ม[V] smile, See also: beam, Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า, Example: คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย เป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai definition: แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า
คาน[N] beam, See also: shaft, counterpoise, prop, Example: เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บางแบบไม่มีลูกล้อที่ฐานล่างเหมือนเครื่องบินแต่ใช้คานซึ่งทำด้วยท่อนโลหะยาวรองรับตัวแทน, Count unit: ตัว, Thai definition: ไม้ที่ทำไว้สำหรับรองรับน้ำหนัก
คันชั่ง[N] steelyard, See also: beam, scale, Syn. ตาชั่ง, Example: เขาจะซื้อคันชั่งอันใหม่มาใช้แทนของเก่า, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องชั่งที่มีคันบอกจำนวนน้ำหนักที่ชั่ง
คันไถ[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันชัก, Example: ชาวบ้านเวลาเขาว่างเขาก็ถักแห ทำคันไถ ทำอะไรต่ออะไรที่ใช้ในการดำรงชีวิต, Count unit: คัน
คันชัก[N] plough handle, See also: beam of plough, Syn. คันไถ, Thai definition: ที่สำหรับเทียมวัวและควาย
โอภาส[V] shine, See also: beam, gleam, Thai definition: ส่องแสง, Notes: (บาลี)
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม
ลำแสง[N] beam of light, See also: ray of light, Example: ลำแสงจากดวงอาทิตย์สาดทออาบแนวไม้สีเขียว สะท้อนน้ำหนักอ่อนแก่สดใส, Thai definition: แสงที่มีลักษณะยาวและกลม
พริ้มพราย[ADJ] beaming, See also: shining, enchanting, charming, lovely, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, แฉล้ม, Example: แม้เธอจะมีใบหน้าพริ้มพรายด้วยรอยยิ้ม แต่ภายในใจนั้นว้าวุ่น, Thai definition: ยิ้มแย้มดูงาม, งามแฉล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[n.] (khan) EN: stick ; bow ; rod ; wand ; handle ; long handle ; beam ; bar   FR: bâton [m] ; manche [m] ; canne [f]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
คันไถ[n. exp.] (khan thai) EN: plough handle ; beam of plough   FR: mancheron [m] ; manche de charrue [m]
ลำ[n.] (lam) EN: stalk ; bar ; beam   FR: tige [f] ; tube [m]
ลำแสง[n.] (lamsaēng) EN: beam of light ; ray of light   FR: faisceau lumineux [n]
งูเหลือมดิน[n. exp.] (ngū leūam din) EN: Sunbeam Snake   
งูแสงอาทิตย์[n. exp.] (ngū saēng āthit) EN: Sunbeam Snake   
แป้น[adj.] (paen) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly   
ผีเสื้อสีหมากสุก[n. exp.] (phīseūa sī māk suk) EN: Dentate Sunbeam   
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[n. exp.] (phīseūa sī māk suk lāi sen) EN: Narrow-banded Sunbeam   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAM    B IY1 M
BEAMS    B IY1 M Z
BEAM'S    B IY1 M Z
BEAMAN    B IY1 M AH0 N
BEAMED    B IY1 M D
BEAMER    B IY1 M ER0
BEAMON    B IY1 M AH0 N
BEAMING    B IY1 M IH0 NG
BEAMISH    B IY1 M IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beam    (v) bˈiːm (b ii1 m)
beams    (v) bˈiːmz (b ii1 m z)
beamed    (v) bˈiːmd (b ii1 m d)
beaming    (v) bˈiːmɪŋ (b ii1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, ] beam of roof; bridge, #4,179 [Add to Longdo]
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] beam of roof, #4,179 [Add to Longdo]
横梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] beam, #19,494 [Add to Longdo]
光束[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam, #30,278 [Add to Longdo]
平衡木[píng héng mù, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄇㄨˋ, ] beam (gymnastics); balance beam, #41,818 [Add to Longdo]
眉开眼笑[méi kāi yǎn xiào, ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] beaming with joy; to be all smiles, #45,313 [Add to Longdo]
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, ] beam; rafters, #52,104 [Add to Longdo]
电子束[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ, / ] beam of electrons, #53,238 [Add to Longdo]
满面春风[mǎn miàn chūn fēng, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / 滿] beaming; radiant with happiness, #63,330 [Add to Longdo]
波束[bō shù, ㄅㄛ ㄕㄨˋ, ] beam, #71,251 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Beamte {m}civil servants [Add to Longdo]
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beamtensprache {f}; Behördensprache {f}; Beamtenchinesisch {n} (verächtlich)officialese [Add to Longdo]
Beamter {m}civil servant [Add to Longdo]
Beamter {m}; Offizier {m}officer [Add to Longdo]
Beamter {m} | Beamten {pl}; Beamteofficial | officials [Add to Longdo]
größte Breite {f} (eines Schiffes)beam (of a ship) [Add to Longdo]
Lichtstrahl {m}beam of light [Add to Longdo]
Stangenzirkel {m}beam trammels [Add to Longdo]
Strahlen {n} (Lächeln)beam (smile) [Add to Longdo]
Strahlenablenkung {f}beam deflection [Add to Longdo]
Trägerbreite {f}beam width [Add to Longdo]
Waagebalken {m}beam (in balance) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
アイビーム[, aibi-mu] (n) {comp} i-beam [Add to Longdo]
アイビームポインタ[, aibi-mupointa] (n) {comp} I-beam pointer [Add to Longdo]
アビーム[, abi-mu] (n) abeam (e.g. wind) [Add to Longdo]
イオンビーム[, ionbi-mu] (n) ion beam [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
サンビーム[, sanbi-mu] (n) sunbeam [Add to Longdo]
シービーム[, shi-bi-mu] (n) (1) Sea Beam (company name); (2) C-beam [Add to Longdo]
ドアビーム[, doabi-mu] (n) door beam [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
アイビーム[あいびーむ, aibi-mu] i-beam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
[り, ri] BEAMTER [Add to Longdo]
役人[やくにん, yakunin] Beamter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beam \Beam\ (b[=e]m), n. [AS. be['a]m beam, post, tree, ray of
   light; akin to OFries. b[=a]m tree, OS. b[=o]m, D. boom, OHG.
   boum, poum, G. baum, Icel. ba[eth]mr, Goth. bagms and Gr.
   fy^ma a growth, fy^nai to become, to be. Cf. L. radius staff,
   rod, spoke of a wheel, beam or ray, and G. strahl arrow,
   spoke of a wheel, ray or beam, flash of lightning. [root]97.
   See {Be}; cf. {Boom} a spar.]
   1. Any large piece of timber or iron long in proportion to
    its thickness, and prepared for use.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the principal horizontal timbers of a building or
    ship.
    [1913 Webster]
 
       The beams of a vessel are strong pieces of timber
       stretching across from side to side to support the
       decks.                --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. The width of a vessel; as, one vessel is said to have more
    beam than another.
    [1913 Webster]
 
   4. The bar of a balance, from the ends of which the scales
    are suspended.
    [1913 Webster]
 
       The doubtful beam long nods from side to side.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal stem or horn of a stag or other deer, which
    bears the antlers, or branches.
    [1913 Webster]
 
   6. The pole of a carriage. [Poetic] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. A cylinder of wood, making part of a loom, on which
    weavers wind the warp before weaving; also, the cylinder
    on which the cloth is rolled, as it is woven; one being
    called the fore beam, the other the back beam.
    [1913 Webster]
 
   8. The straight part or shank of an anchor.
    [1913 Webster]
 
   9. The main part of a plow, to which the handles and colter
    are secured, and to the end of which are attached the oxen
    or horses that draw it.
    [1913 Webster]
 
   10. (Steam Engine) A heavy iron lever having an oscillating
     motion on a central axis, one end of which is connected
     with the piston rod from which it receives motion, and
     the other with the crank of the wheel shaft; -- called
     also {working beam} or {walking beam}.
     [1913 Webster]
 
   11. A ray or collection of parallel rays emitted from the sun
     or other luminous body; as, a beam of light, or of heat.
     [1913 Webster]
 
        How far that little candle throws his beams!
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. (Fig.): A ray; a gleam; as, a beam of comfort.
     [1913 Webster]
 
        Mercy with her genial beam.     --Keble.
     [1913 Webster]
 
   13. One of the long feathers in the wing of a hawk; -- called
     also {beam feather}.
     [1913 Webster]
 
   {Abaft the beam} (Naut.), in an arc of the horizon between a
    line that crosses the ship at right angles, or in the
    direction of her beams, and that point of the compass
    toward which her stern is directed.
 
   {Beam center} (Mach.), the fulcrum or pin on which the
    working beam of an engine vibrates.
 
   {Beam compass}, an instrument consisting of a rod or beam,
    having sliding sockets that carry steel or pencil points;
    -- used for drawing or describing large circles.
 
   {Beam engine}, a steam engine having a working beam to
    transmit power, in distinction from one which has its
    piston rod attached directly to the crank of the wheel
    shaft.
 
   {Before the beam} (Naut.), in an arc of the horizon included
    between a line that crosses the ship at right angles and
    that point of the compass toward which the ship steers.
 
   {On the beam}, in a line with the beams, or at right angles
    with the keel.
 
   {On the weather beam}, on the side of a ship which faces the
    wind.
 
   {To be on her beam ends}, to incline, as a vessel, so much on
    one side that her beams approach a vertical position.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beam \Beam\, v. t. [imp. & p. p. {Beamed} (b[=e]md); p. pr. &
   vb. n. {Beaming}.]
   To send forth; to emit; -- followed ordinarily by forth; as,
   to beam forth light.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beam \Beam\, v. i.
   To emit beams of light.
   [1913 Webster]
 
      He beamed, the daystar of the rising age. --Trumbull.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beam
   n 1: a signal transmitted along a narrow path; guides airplane
      pilots in darkness or bad weather [syn: {radio beam},
      {beam}]
   2: long thick piece of wood or metal or concrete, etc., used in
     construction
   3: a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
     [syn: {beam}, {ray}, {electron beam}]
   4: a column of light (as from a beacon) [syn: {beam}, {beam of
     light}, {light beam}, {ray}, {ray of light}, {shaft}, {shaft
     of light}, {irradiation}]
   5: (nautical) breadth amidships
   6: the broad side of a ship; "they sighted land on the port
     beam"
   7: a gymnastic apparatus used by women gymnasts [syn: {balance
     beam}, {beam}]
   v 1: smile radiantly; express joy through one's facial
      expression
   2: emit light; be bright, as of the sun or a light; "The sun
     shone bright that day"; "The fire beamed on their faces"
     [syn: {shine}, {beam}]
   3: express with a beaming face or smile; "he beamed his
     approval"
   4: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
     cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
     {broadcast}, {beam}, {transmit}]
   5: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   6: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 beam
  vt.
 
   [from Star Trek Classic's ?Beam me up, Scotty!?]
 
   1. To transfer {softcopy} of a file electronically; most often in combining
   forms such as beam me a copy or beam that over to his site.
 
   2. Palm Pilot users very commonly use this term for the act of exchanging
   bits via the infrared links on their machines (this term seems to have
   originated with the ill-fated Newton Message Pad). Compare {blast},
   {snarf}, {BLT}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top