ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go-between

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go-between-, *go-between*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go-between(n) ตัวกลาง, See also: คนกลาง, นายหน้า, พ่อสื่อ, แม่สื่อ, Syn. carrier, messenger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง, นายหน้า, ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อสื่อ(n) matchmaker, See also: go-between, Ant. แม่สื่อ, Example: การเลือกคู่แต่งงานนอกจากจะผ่านทางพ่อสื่อแม่สื่อแล้ว การได้รู้จักกันเองจากการทำงานร่วมกันของหญิงและชายก็มีอยู่มาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่กัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน
แม่สื่อ(n) match-maker, See also: go-between, Syn. แม่สื่อแม่ชัก, คนกลาง, ตัวแทน, Example: หนุ่มสาวสมัยก่อนจะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai Definition: ผู้ชักนำให้หญิงกับชายติดต่อรักกันในเชิงชู้สาว
คนกลาง(n) middleman, See also: go-between, intermediary, Syn. ผู้ไกล่เกลี่ย, Example: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนกลาง[khonklāng] (n) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent  FR: médiateur [ m ] ; médiatrice [ f ] ; intermédiare [ m ]
นายหน้า[nāinā] (n) EN: broker ; agent ; middleman ; go-between  FR: négociant [ m ] ; intermédiaire [ m ]
นายหน้าซื้อขาย[nāinā seū-khāi] (n, exp) EN: broker; agent ; go-between  FR: négociant [ m ]
พ่อค้าคนกลาง[phøkhā khonklāng] (n) EN: middleman ; intermediary ; go-between  FR: intermédiaire [ m ]
พ่อสื่อ[phøseū] (n) EN: matchmaker ; go-between  FR: intermédiaire [ m ]
สื่อ[seū] (n) EN: medium ; media ; vehicle ; intermediary ; go-between : liaison ; vehicle ; means  FR: intermédiaire [ m ] ; agent de liaison [ m ] ; support [ m ] ; conducteur [ m ] ; véhicule [ m ] ; vecteur [ m ]
ตัวกระตุ้นการซื้อ[tūakratun kān seū] (n, exp) EN: buying incentive ; go-between

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
go-between
go-betweens

WordNet (3.0)
mediator(n) a negotiator who acts as a link between parties, Syn. go-between, intercessor, intermediary, intermediator

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Go-between

n. A negotiator who acts as a link between parties; an intermediate agent; a broker; a procurer; -- sometimes in a disparaging sense. Shak.
Syn. -- mediator, intermediator, intermediary. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
媒人[méi rén, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ,  ] go-between; matchmaker #42,445 [Add to Longdo]
蹇修[jiǎn xiū, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄡ,  ] go-between; matchmaker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
橋渡し[はしわたし, hashiwatashi] (n, vs) bridge building; mediation; go-between; intermediary; (through the) good offices (of someone); (P) [Add to Longdo]
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18) [Add to Longdo]
月下氷人[げっかひょうじん, gekkahyoujin] (n) go-between; matchmaker; Cupid [Add to Longdo]
月下老人[げっかろうじん, gekkaroujin] (n) (See 月下氷人) go-between; matchmaker [Add to Longdo]
懸け橋;掛け橋;かけ橋;架け橋;懸橋;掛橋;梯;桟[かけはし, kakehashi] (n) (1) suspension bridge; viaduct; temporary bridge; (2) mediation; go-between [Add to Longdo]
口入れ[くちいれ, kuchiire] (n, vs) acting as go-between; good offices [Add to Longdo]
口入れ人[くちいれにん, kuchiirenin] (n) go-between; intermediate; agent (e.g. for employing servants) [Add to Longdo]
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b, vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with [Add to Longdo]
取り持ち;取持ち[とりもち, torimochi] (n) (1) mediation; intermediation; procuration; go-between; facilitating a rendezvous between lovers; (2) (See もてなし) entertainment; treatment; reception [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top