ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -间-, *间*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[间, jiān, ㄐㄧㄢ] between, among; midpoint; space, place, locality
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日 shining through a doorway 门,  Rank: 135

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] between; among; space; classifier for time intervals, #505 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] interstice; separate, #505 [Add to Longdo]
[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
[zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] between; among; inter-, #412 [Add to Longdo]
[qī jiān, ㄑㄧ ㄐㄧㄢ, / ] period of time; time; time period; period, #756 [Add to Longdo]
[kōng jiān, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] space, #834 [Add to Longdo]
[zhōng jiān, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] between; intermediate; mid; middle, #2,095 [Add to Longdo]
[fáng jiān, ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] room, #2,255 [Add to Longdo]
北京时[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time, #2,279 [Add to Longdo]
[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] moment; momentary; in a flash, #2,391 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said he dreamed of a ghost. He even came into my room and slept with me.[CN] 所以到我房跟我一起睡 Episode #1.5 (2004)
Time.[CN] 时... Lucy (2014)
Ah, I know now... why Eunchae stayed behind.[CN] 那汤饭店 Episode #1.5 (2004)
It's as if time has stopped[JA] 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった 300)blur2}时似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Not now...[CN] 时不对 Encounter (2006)
It's time.[CN] 时到了 Eragon (2006)
Let's leave, ma'am.[CN] 要去电视台的话 时快来不及了快走 Episode #1.2 (2004)
It crawls up the stairs... Has it reached Yoon's room?[CN] 到小允的房去了 Episode #1.5 (2004)
There's nothing growing on the road.[JA] 小可有明の月时 轴: 路地に草木が生えていない Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
It's as if time has stopped[JA] 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった 300)blur2}时似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
It's as if time has frozen wake up[JA] 300)blur2}时似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ 300)blur2}啊觉醒吧 Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
Damn it... you already decided![JA] 小可有明の月时 轴: 疯蛇繁化 : クッソ What Needs to Be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top