ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shinning

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shinning-, *shinning*, shinn
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have getting better and better. You are like a shinning star!นายทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เหมือนดาวที่สดใสบนท้องฟ้า! Train Man (2005)
They'll keep their lights shinning all night.พวกมันจะคอยส่องแสง ส่องตลอดทั้งคืน แล้วเฝ้ารอ Innocent Steps (2005)
Stop shinning his shoes. Let the maid do it.แม่คะ เลิกขัดรองเท้าได้แล้ว ให้แม่บ้านทำเถอะค่ะ Unstoppable Marriage (2007)
Imagine me shinning on down to Mexico with Ben Wade on my arm.เห็นภาพฉันเดินฉุยฉาย ใน เม็กซิโก เลย ควงแขนไปกับ เบน เวด ด้วย 3:10 to Yuma (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาววับ(adj) glittering, See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling, Syn. วาบวับ, แวววาว, แวววับ, Example: เจ้าหมาร้ายกาจตัวนั้นมีคมเขี้ยวที่วาววับ และยังมีแววตาดุร้าย, Thai Definition: ที่มีประกายแวววาว
แผ้ว(adj) clean, See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง, Example: เด็กคนนี้หน้าตาแผ้วผ่องใสดี ท่านคงจะชอบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shinning

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shin \Shin\, v. i. [imp. & p. p. {Shinned}; p. pr. & vb. n.
   {Shinning}.]
   1. To climb a mast, tree, rope, or the like, by embracing it
    alternately with the arms and legs, without help of steps,
    spurs, or the like; -- used with up; as, to shin up a
    mast. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   2. To run about borrowing money hastily and temporarily, as
    for the payment of one's notes at the bank. [Slang, U.S.]
    --Bartlett.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top