ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -软-, *软*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[软, ruǎn, ㄖㄨㄢˇ] soft, pliable, flexible; weak
Radical: , Decomposition:   车 [chē, ㄔㄜ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 1043

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible, #2,610 [Add to Longdo]
[ruǎn jiàn, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] (computer) software, #1,349 [Add to Longdo]
[Wēi ruǎn, ㄨㄟ ㄖㄨㄢˇ, / ] Microsoft corporation, #3,766 [Add to Longdo]
[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] soft, #7,562 [Add to Longdo]
[ruǎn ruò, ㄖㄨㄢˇ ㄖㄨㄛˋ, / ] weak; feeble; flabby, #11,679 [Add to Longdo]
[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] tired and feeble, #12,925 [Add to Longdo]
[ruǎn gǔ, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ, / ] cartilage, #12,945 [Add to Longdo]
件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] software development, #18,878 [Add to Longdo]
[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] soften, #19,538 [Add to Longdo]
应用[yìng yòng ruǎn jiàn, ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] application software, #20,204 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Who do you take after that you can act this way?[CN] 你这个孩子到底是像谁 这么心 Episode #1.4 (2004)
- Tweeds, oatmeal flecked with brown... a three-quarter coat with patch pockets... a scarf, a felt hat, brown shoes... a tussah shirt and - and a small blue handkerchief in her breast pocket.[CN] 斜纹呢 燕麦色的长袖衣服 有口袋的中长大衣 丝巾 毡帽 棕色鞋 The Lady Vanishes (1938)
You leave it in too long, it gets soft and falls off.[CN] 如果泡太久会 It Happened One Night (1934)
I say, did you see a little lady last night in the hotel?[CN] 想问你有否看到昨晚在旅馆 穿斜纹呢服的那位女士 The Lady Vanishes (1938)
No.[CN] 不 \fn微雅黑No. Death of a Client (2013)
What was she dressed in? Scotch tweeds, wasn't it?[CN] 她穿什么 斜纹呢的是不是 The Lady Vanishes (1938)
I only saw one little lady. She was hardly in tweeds.[CN] 我是看到个小女人 但她没穿斜纹呢服 The Lady Vanishes (1938)
No.[CN] 错 \fn微雅黑No. Death of a Client (2013)
For five years you've lived off this woman.[CN] 你吃这女人饭5年 The Blue Angel (1930)
Gee, I'm sorry, Davis. I didn't mean to throw you off the mat.[CN] 天啊 抱歉 戴维斯 我没想过要把你扔出垫的 'G' Men (1935)
Oatmeal tweeds, blouse, blue silk handkerchief.[CN] 燕麦色的斜纹呢服 宽上衣 蓝色丝质手帕 The Lady Vanishes (1938)
I'm being held.[CN] 我被禁了. The Mummy (1932)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top