ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าเชื่อถือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าเชื่อถือ-, *น่าเชื่อถือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเชื่อถือ(v) be believable, See also: be reliable, be dependable, be credible, Syn. น่าเชื่อ, น่าไว้วางใจ, เชื่อได้, Example: ข้อมูลของฝ่ายค้านที่เอามาชี้แจงน่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายรัฐบาล, Thai Definition: ไม่ต้องสงสัย, นอนใจได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make it look convincing.ทำให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยนะ Clue (1985)
I thought he didn't have any trusted friends except you.ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีเพื่อนที่น่าเชื่อถือใด ๆ ยกเว้นคุณ The Russia House (1990)
- Trust me. Come on, let's move it back.- ความน่าเชื่อถือฉัน Come on, ขอย้ายกลับ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Trust me. I have one.- ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันมีหนึ่ง Pulp Fiction (1994)
You have no regard then, for the honour and credit of my nephew?เธอมันไม่มีความนับถือต่อเกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของหลานฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ Contact (1997)
It actually builds on itself... leaving you with great, great looking hair.มันสามารถสร้างตัวเอง ทำให้คุณมีผมที่ดูดี น่าเชื่อถือ 10 Things I Hate About You (1999)
- It instantly covers your bald spot leaving you with great looking hair.สามารถปกปิดจุดหัวล้าน ทำให้คุณมีผมที่ดูดี น่าเชื่อถือ 10 Things I Hate About You (1999)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)
Loads of it.ไม่ต้องห่วงน่า ที่รัก ..ฉันจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือเอง Rock Star (2001)
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน Showtime (2002)
The problem, Miss Cooper, is that your testimony lacks credibility.คุณคูปเปอร์ครับ ปัญหาก็คือคำให้การของคุณ ขาดความน่าเชื่อถือ The O.C. (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเชื่อถือ[nācheūatheū] (adj) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy  FR: fiable ; crédible

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
dodgy(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer., See also: suspicious, Syn. questionable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authentic(adj) น่าเชื่อถือ, Syn. reliable, trustworthy
add up(phrv) น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
believable(adj) ที่น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, เชื่อได้, Syn. plausible, Ant. unbelievable
credible(adj) น่าเชื่อถือ, Syn. believable, Ant. incredible
creditable(adj) น่าเชื่อถือ, Syn. decent, respectable
good(adj) น่าพอใจ, See also: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง, Syn. satisfying, trustworthy, Ant. dissatisfying
likely(adj) น่าเชื่อถือ, See also: น่าเป็นจริง, Syn. plausible
reliant(adj) น่าเชื่อถือ, See also: น่าไว้วางใจ, Syn. dependent, trusting
strong(adj) น่าเชื่อถือ, See also: น่าเชื่อ, เป็นที่โน้มน้าว, Syn. convincing, persuasive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง, น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้, มีหลักฐาน, จริง, Syn. real, true, factual-A. false, fake
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ, รับรองเป็นของแท้, ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify, validate, Ant. falsify
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
credent(เครด'เดินทฺ) adj. น่าเชื่อถือ
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable, credulous
creditable(เครด'ดิทะเบิล) adj. น่าเชื่อถือ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, See also: creditableness n. ดูcreditable creditability n. ดูcreditable, Syn. meritorious -Conf. credible, credulous
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด, สมบูรณ์ที่สุด, เป็นการอธิบาย, เป็นการจำกัดความ, ตกลงแล้ว, กำหนดแล้ว, เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
discreditable(ดิสเคร'ดิททะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อถือ, เสียหน้า, น่าขายหน้า
fabulous(แฟบ'บิวลัส) adj. ไม่น่าเชื่อถือที่สุด, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน., See also: fabulously adv. fabulousness n.
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์, รักษาสัจจะ, ไว้ใจได้, น่าเชื่อถือ, ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true

English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง, แน่, น่าเชื่อถือ, แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง, ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง, ของแท้, ความแน่แท้, ความน่าเชื่อถือ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ, ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, น่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, เกียรติยศ, สินเชื่อ, การซื้อเชื่อ
creditable(adj) น่าเชื่อถือ, น่าภูมิใจ, น่าสรรเสริญ, น่าเลื่อมใส
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย, ตกลงแล้ว, กำหนดแล้ว, ซึ่งน่าเชื่อถือ
disreputable(adj) เสียชื่อเสียง, ฉาวโฉ่, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่น่าเชื่อถือ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง, ความฉาวโฉ่, ความไม่น่าเชื่อถือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
in good standingน่าเชื่อถือ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top