Search result for

ก้าน

(92 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้าน-, *ก้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้าน[N] stem, See also: stalk, Syn. ก้านดอกไม้, Example: คนจัดดอกไม้ตัดก้านกุหลาบจนสั้น, Count unit: ก้าน
ก้าน[CLAS] piece, Example: กรุณาหยิบไม้ขีดไฟมาให้สัก 2-3 ก้าน
ก้านขด[N] Kankhot, See also: name of decorating pattern, Example: ศิลปินกำลังวาดภาพเป็นลายก้านขด, Count unit: ลาย
ก้านคอ[N] nape, Syn. ต้นคอ, Example: เขาถูกเตาะที่ก้านคอ, Thai definition: ลำคอด้านหลัง
ก้านใบ[N] leaf stalk, Example: เด็กๆ เด็ดก้านใบของต้นมะละกอมาเล่นขายของ, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] stalk, See also: stem of a flower, Syn. ก้าน, Example: ก้านดอกกุหลาบมีหนามคม, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] flower stalk, See also: stem, Example: เวลาตัดดอกกุหลาบจะต้องเหลือก้านดอกให้ยาว, Count unit: ก้าน
ก้านตอง[N] curved strips of wood nailed to the insides of small boats, See also: round sideboard of a boat or ship, Thai definition: ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลมๆ คล้ายทารกกล้วย
ก้านธูป[N] incense stick, Example: ยายเหลาไม้ก้านธูป, Count unit: ก้าน
ก้านบัว[N] leg bracelets, See also: anklet bracelets, Example: นางละครสวมกำไลก้านบัว, Count unit: อัน, Thai definition: กำไลเท้าชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก่านว. ด่าง, ผ่าน, มีลายพาด, เช่น พนคณนกหค ก่านแกม ปีกหางนวยแนม นนวยนเนียร้องริน (ม. คำหลวง มหาพน)
ก่านเก่ง, กล้า, กั่น, เช่น ปางเมื่อเจ้าเข้าดงด่าน ตววก่านกาจชาติชัฏขน สัตวตนสื่อชื่อมนนหมี ได้ทีทำนำความเข็ญ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ก๊านก. แพ้, สู้ไม่ได้, เช่น ก๊านพ่ายหนี.
ก้านน. ส่วนที่ต่อดอก หรือใบ หรือผล กับกิ่งไม้, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ก้านตุ้มหู ก้านไม้ขีด
ก้านกระดูกกลางแห่งใบไม้บางอย่าง เช่น มะพร้าว จาก.
ก้านน. ก่าน, กล้า, เช่น รู้ไป่ทันแก่ก้าน กล่าวถ้อยกลางสนาม (โลกนิติ).
ก้านขดน. ชื่อลายชนิดหนึ่งที่เขียนเป็นลายขดไปขดมา.
ก้านคอน. ลำคอด้านหลัง.
ก้านตองน. ไม้ขนาบข้างเรือรูปกลม ๆ คล้ายทางกล้วย.
ก้านต่อดอกน. ชื่อวิธีร้อยดอกไม้เป็นตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stalk; stipeก้าน [มีความหมายเหมือนกับ seta ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipe; stalkก้าน [มีความหมายเหมือนกับ seta ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
peduncleก้าน, ฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicleก้าน, ส่วนต่อเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
push-rodก้านกระทุ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
caudicleก้านกลุ่มเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
electrode shankก้านขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joystickก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
metering rodก้านควบคุมปริมาณเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Drill Pipeก้านเจาะ มีลักษณะเป็นท่อยาวและหนัก
ใช้สำหรับหมุนหัวเจาะและให้น้ำโคลน ไหลเวียน แต่ละช่วงมีความยาวประมาณ 30 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Joystick ก้านควบคุม [คอมพิวเตอร์]
Brain Stem Encephalitisก้านสมองอักเสบ [การแพทย์]
Brain Stem, Lowerก้านสมองส่วนล่าง [การแพทย์]
Clutchesก้าน [การแพทย์]
styleก้านเกสรเพศเมีย, ส่วนของเกสรตัวเมียช่วงระหว่างยอดเกสรตัวเมียกับรังไข่  เป็นทางผ่านของหลอดละอองเรณูที่จะนำสเปิร์มนิวเคลียส เข้าผสมกับไข่ในรังไข่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
petioleก้านใบ, ส่วนของใบพืชที่ยึดแผ่นใบติดกับลำต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
leaf sheathกาบใบ, ก้านใบที่มีลักษณะเป็นแผ่นหุ้มลำต้น  มักจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น กล้วย อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filamentก้านชูอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you.ก้านไฟเลี้ยว Are You...? (2012)
Uh, there was a small ceremony with licorice ringsเป็นพิธีการเล็ก ๆ กับแหวนก้านชะเอม Pret-a-Poor-J (2008)
There was a small ceremony with licorice- มันเป็นพิธีเล็กๆกับแหวนที่ทำจากก้านชะเอม There Might be Blood (2008)
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
- The one with the nine!-ที่มีเลขเก้าน่ะ Inkheart (2008)
Portside!ข้างหน้า, เก้านาฬิกา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Now, we have sat in chairs opposite one another, talking for hours, it seems, days on end, and yet I've hardly gotten to know you.ที่เราได้นั่งเก้านี้เผชิญหน้ากัน คุยกันเป็นชั่วโมง จนวันได้สิ้นสุด แต่ผมก็แทบจะไม่รู้จักตัวคุณเลย Frost/Nixon (2008)
Actually, it was Alaska. What's your point, Sam?จริงๆแล้วมันคือที่ อลาสก้านายมีจุดประสงค์อะไร แซม? Taken (2008)
- It's your nunganungas.- เขามองนุงก้านุงก้า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Why do you call them nunganungas?ทำไมถึงเรียกว่านุงก้านุงก้าล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Was that how La Braga inspires loyaltyนี่หรอที่หมายถึงยอมตายได้เพื่อบราก้าน่ะ? Fast & Furious (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้าน[n.] (kān) EN: stem ; stalk   FR: branche [f] ; rameau [m] ; tige [f]
ก้านกล้วย[n. prop.] (Kān Klūay) EN: Khan Kluay   FR: Khan Kluay
ก้านคอ[n.] (kānkhø) EN: back part of the neck ; nape   
ก้านตอง[n.] (kāntøng) EN: round sideboard of a boat   
ก้านมะพร้าว[n. exp.] (kān maphrāo) EN: midrib of coconut   
ก้านยาว[n.] (kānyāo) EN: Kan Yao   
ก้านลูกสูบ[n. exp.] (kān lūksūp) EN: piston rod   
ก้านเบรก[n.] (kān brēk) EN: brake   FR: frein [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leafstalk[N] ก้านใบ, Syn. petiole
limb[N] กิ่ง, See also: ก้าน, แขนง, Syn. branch
pedicel[N] ก้านดอกไม้, Syn. trunk, stalk, caudex
pedicle[N] ก้าน, Syn. trunk, stalk, caudex
peduncle[N] ก้านดอก, See also: ฐานดอก, Syn. stalk
petiole[N] ก้านใบ, Syn. leafstalk, stipule
piston rod[N] ก้านลูกสูบ
quill[N] ก้านขนนกหรือขนห่านที่ใช้ทำปากกา, Syn. feather, shaft
rachis[N] ก้านใบหรือก้านดอกรวม
rachis[N] ก้านขนนก, Syn. quill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
bronchia(บรอง'เคีย) n. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่
bronchiolen. กิ่งก้านของหลอดลมใหญ่., See also: bronchiolar adj. ดูbronchiole

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขามา
fork(n) ส้อม,เหล็กง่าม,คราด,ทางแยก,กิ่งก้านสาขา,แคว
forked(adj) เป็นง่าม,มีส้อม,คดเคี้ยว,เป็นกิ่งก้าน
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
limb(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,แขนง,แขนขา,ปีก
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
outgrowth(n) การเติบโต,เนื้องอก,ปุ่ม,กิ่งก้านสาขา,ผลพลอยได้
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
ramify(vi,vt) ขยาย,แยกสาขา,แตกสาขา,แตกกิ่งก้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Connecting Rod (n ) ก้านสูบ
hirnstamm (n ) ก้านสมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top