ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -试-, *试*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[试, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 643

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo shì, ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] exam, #1,098 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] to test; to try; experiment; examination; test, #1,421 [Add to Longdo]
[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] experiment; test; experimental, #1,585 [Add to Longdo]
[cè shì, ㄘㄜˋ ㄕˋ, / ] measure and test; trial; beta (software); test performance of, #1,677 [Add to Longdo]
[cháng shì, ㄔㄤˊ ㄕˋ, / ] to try; to attempt, #3,143 [Add to Longdo]
[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] to attempt; to try, #3,949 [Add to Longdo]
[miàn shì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] to interview; to audition; interview; audition, #5,609 [Add to Longdo]
[shì yòng, ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] to try something out; on probation, #7,643 [Add to Longdo]
[shì xíng, ㄕˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to try out; to test, #8,996 [Add to Longdo]
[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I try?[CN] 我能吗? Friends and Family (2001)
Testing it.[CN] 验. The 6th Day (2000)
I tried.[CN] 我过。 Addicted (2014)
Show me.[CN] 来 The Last Legion (2007)
- No.[CN] 着把他叫醒 The Space Between Us (2017)
Try this[CN] 这个 Danton (1983)
Try it![CN] 吧! Chinese Odyssey 2002 (2002)
Test![CN] 测 The Legend of Kaspar Hauser (2012)
Try again.[CN] 在一次 The Ice Storm (1997)
Yes, I do.[CN] 想。 The Very Thought of You (1998)
I tried.[CN] 我过了 There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
Just try.[CN]  The Music Never Stopped (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top