ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -视-, *视*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[视, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  见 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 438

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] to look at; to regard; to inspect, #2,571 [Add to Longdo]
[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
[zhòng shì, ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] to attach importance to sth; to value, #1,155 [Add to Longdo]
[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video, #1,392 [Add to Longdo]
[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, / ] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电, #4,424 [Add to Longdo]
[shì wéi, ㄕˋ ㄨㄟˊ, / ] to view sth as; to see as; to consider sth to be; to deem, #4,616 [Add to Longdo]
[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
[shì jué, ㄕˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] sight; visual, #4,741 [Add to Longdo]
[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, / ] neglect; ignore, #5,047 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One minute.[CN] 巡员? Dirty Harry (1971)
Television![CN] 电 The Seven Year Itch (1955)
TV, yeah![CN] 电 Beavis and Butt-Head Do America (1996)
Where were you? -Where are you? Broadcasting station.[CN] 电台你要过来吗 Episode #1.5 (2004)
Let's leave, ma'am.[CN] 要去电台的话 时间快来不及了快走 Episode #1.2 (2004)
Lead me to Romeo.[CN] 现在你应该进军世界舞台了 我们去电 Episode #1.2 (2004)
After I earn a lot of money, I'm moving out of this house just to avoid hearing about her.[CN] 我还要带小姐去电台呢 Episode #1.2 (2004)
GERMAN FILM LIBRARY MUSEUM OF FILM AND TV[CN] 德国电影档案馆 影博物馆 Battleship Potemkin (1925)
I'm not "hey", I'm Park Hyun-woo Mr. Park Hyun-woo![CN] 而是要继续把线停留在地上 Episode #1.8 (2004)
I watch TV.[CN] 看电 Insignificance (1985)
TV.[CN] 电 录影机... The Plan (2003)
- TV.[CN] -电 Beavis and Butt-Head Do America (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top