ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

two-timer

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -two-timer-, *two-timer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา two-timer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *two-timer*)
English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a two-timer?เขาคบสองคน ในเวลาเดียวกันเหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
You miserable two-Timer!คนไม่รักษาเวลา! We're So Happy You're So Happy (2008)
We need to expose this two-timer for what he is.เราต้องประจานให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆเค้าเป็นยังไง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
You're a two-timer? Was I just one part of your two-timing life?เธอเป็นพวกชอบนอกใจแฟนเหรอ ฉันเป็นแค่ตัวเลือกคนหนึ่งใช่มั้ย Episode #1.18 (2010)
Two-timers are bad people.คุณไม่ควรทำแบบนั้นนะ Episode #1.6 (2010)
But Charlie doesn't strike me as a two-timer.แต่ชาร์ลีดูไม่เหมือนพวกจับปลาสองมือสำหรับผม Days of Wine and Roses (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 two-timer
   n 1: someone who deceives a lover or spouse by carrying on a
      sexual relationship with somebody else
   2: a person who says one thing and does another [syn: {double-
     crosser}, {double-dealer}, {two-timer}, {betrayer},
     {traitor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top