ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเชื่อมต่อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเชื่อมต่อ-, *การเชื่อมต่อ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
open system interconnection (OSI)การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
open system interconnection (OSI)การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Optical interconnectsการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Anastomosis, Coronary Arterio-Venousการเชื่อมต่อระหว่างเส้นโลหิตดำและแดงที่มาเลี้ยง [การแพทย์]
Arteriovenous Communicationการเชื่อมต่อกันระหว่างหลอดเลือดแดงกับดำ [การแพทย์]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
computer networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
network topologyรูปร่างเครือข่าย, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Linkage, Anhydrideการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you disconnect the tubes?คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่ The Godfather (1972)
I would like to disconnect some of your circuits.ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- I hadn't made the connection.- ฉันไม่ได้ทำให้การเชื่อมต่อ The Russia House (1990)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
You cut the network connections, but I'll find a way out.แกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ฉันจะออกไปให้ได้ The Lawnmower Man (1992)
Make a connection. Look right into the lens.ทำให้การเชื่อมต่อ มองขวาเป็นเลนส์ Showtime (2002)
You made a connection.คุณทำให้การเชื่อมต่อ Showtime (2002)
Once the door is unprotected, the connection will be severed.เมื่อประตูถูกตัดขาด การเชื่อมต่อก็สิ้นสุด The Matrix Reloaded (2003)
There are tiny particles connecting the larger cubes.และรอยแยกเล็กๆ ระหว่างการเชื่อมต่อนั้น I Heart Huckabees (2004)
Yeah, and then tinier cracks between the connections.มันก็มีการเชื่อมต่อที่เล็กลงไปอีก I Heart Huckabees (2004)
Someone is screwing with the connection.ใครบางคนกำลังคาดคั้นด้วยการเชื่อมต่อ Cubeº: Cube Zero (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection

English-Thai: Longdo Dictionary
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attachment(n) การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
coupling(n) การเชื่อมต่อ
interlock(n) อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน, See also: การเชื่อมต่อกัน
joinder(n) การเชื่อมต่อกัน, See also: การร่วมกัน, Syn. joining
link(n) สิ่งที่เชื่อมต่อ, See also: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน, Syn. connection, connective, copula
linkage(n) การเชื่อมต่อ, See also: การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน
linkup(n) การเชื่อมต่อกัน
nexus(n) การเชื่อมต่อ, See also: ส่วนเชื่อมต่อ, Syn. connection
online(n) ออนไลน์, See also: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์, Ant. offline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, ความสัมพันธ์, พันธะ, วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร, ญาติ, การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
connexion(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, การต่อก้น, เครื่องพวง, การร่วมคู่
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การร่วมฟ้อง, การเชื่อมต่อกัน
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, ชุมทาง, ที่, บรรจบ, จุดประสาน, สิ่งเชื่อมต่อ.
knitting(นิท'ทิง) n. การถัก, การชุน, ผลงานถัก, ผลงานชุน, การเชื่อมต่อ
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ, การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน, เครื่องต่อ, ลิ้นร่วม, Syn. union, Ant. breach

English-Thai: Nontri Dictionary
coalescence(n) การรวมกัน, การเชื่อมต่อกัน
conjugation(n) การผันคำกริยา, การเชื่อมต่อกัน, การรวมกัน
coupling(n) หัวต่อรถ, เครื่องต่อ, เครื่องพ่วง, การเชื่อมต่อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: junction (vs)
接続[せつぞく, setsuzoku] TH: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย)  EN: connection (vs)
リンク[りんく, rinku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: link

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top