ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対応

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対応-, *対応*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対応[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
対応[たいおう, taiou] TH: การรับมือกับเหตุการณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] (n) { comp } protocol supported [Add to Longdo]
対応[たいおうさく, taiousaku] (n) countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
対応[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts) [Add to Longdo]
対応[たいおうち, taiouchi] (n) corresponding value [Add to Longdo]
対応[たいおうばん, taiouban] (n) (1) corresponding version; (2) { comp } supported version [Add to Longdo]
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんほうしき, taioutsukesakuinhoushiki] (n) { comp } coordinate indexing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That is the girl who waited on me in the shop yesterday.あれは昨日あの店で私に対応してくれた少女です。
Could you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?このファイルをウインドウズ95対応のファイルに変換して再送してくれますか。
That Japanese word has no equivalent in English.その日本語に対応する英語はない。
A very pleasant young woman waited on me in the department store.デパートでとても感じのいい若い女性が対応してくれた。
He handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.まさに臨機応変の対応。見事というべきだね。
We have to bring our teaching method up to date.われわれは教育の方法を時代に対応しなければならない。
Child-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.育児休暇や老人介護のための休みも、現在日本で起きている人口構成の変動に対応するために必要となっているのである。
Learning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.欧州を参考にしつつ、超高齢化社会への政策対応、「経済大国」から「生活大国」への転換を21世紀に向けて日本はしていかねばならない。
We're thoroughly prepared for the millennium bug.我が社は、2000年問題への対応は万全です。
School systems have to cope with changing numbers of pupils.学校制度は生徒数の変化に対応しなくてはならない。
You must adapt to a variety of conditions.君はさまざまな状況に対応しなければならない。 [ M ]
Training conditions workers to react quickly to an emergency.研修によって、従業員の非常事態への対応を迅速化できる。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It just kinda snowballed on us and we were forced to take action.[JP] すぐに対応しなければならない The Crazies (1973)
Weren't the decoys supposed to take care of that?[JP] 囮ではそれに対応 できないのね? The Hand of God (2005)
If you had dealt with the man decently, this might not have been necessary.[JP] もっときちんと対応してたら こんな事態は避けられた・・ Phone Booth (2002)
- Yes, one size does fit all.[JP] - オールサイズ対応可能だ Space Cowboys (2000)
Until a professional gets here, I'll handle it.[JP] そいつらが来るまで 私が対応するつもりだ Phone Booth (2002)
There's a 24 hour lost or stolen...[JP] なっ 紛失届 24時間対応だから The Mamiya Brothers (2006)
- I want your complete attention.[JP] - 全力で対応して欲しい Phone Booth (2002)
It's working, we did it.[JP] 野党各党の追及は必至で 政府与党の対応が... ― 点いた ― よっし Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
We will never be able to observe another species encounter this virus.[JP] 他の種族のウィルスへの 対応を観察できなくなった Observer Effect (2005)
The building is equipped for change.[JP] この建物は 環境の変化にも 対応してます Someone's Watching Me! (1978)
If it does break out, you'll be much better prepared, Chris.[JP] この状況への対応 The Crazies (1973)
If you want me to get the job done, you get me the stuff I need and get it before the morning's over![JP] 対応に文句があるのなら 明日の朝までにこっちに来い! The Crazies (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] support (vs) [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top