ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twin beds

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twin beds-, *twin beds*, twin bed
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา twin beds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *twin beds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twin bed[N] เตียงคู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Next stop: Twin Bards.-จุดต่อไป "ทวิน บาร์ด" Dark Harbor (1998)
Well, me Mr. Grant here and his twin brother Ulysses.ก็.. ผม.. คุณแกรนท์และน้องชายฝาแฝดยูลิซิส The Wicker Man (2006)
We could be in that twin bed at your folks' house trying to pretend like we're a happy couple.ถ้าเราไม่มาติดอยู่นี่ซะก่อน ตอนนี้เราคงอยู่บนเตียงที่บ้านแม่คุณ .... พยายามทำเป็นมีความสุข กับชีวิตคู่ซะเหลือเกิน. Vacancy (2007)
# but it's not worth dying for. # # we saw the doctor raped almost constantly. # # he could not escape where his goof did lead, # # where his goof did lead. # # twin boys born to their creator ## # but it's not worth dying for. # The Ten (2007)
Unless, of course, you got a twin brotherเว้นแต่คุณจะมีฝาแฝด Brothers of Nablus (2008)
You got a twin brother I don't know about?คุณมีฝาแฝดผมไม่ยักจะรู้เลย Brothers of Nablus (2008)
It's from a letter that Paul Child wrote to his twin brother Charlie in 1 949 , when Julia was just starting classes at Le Cordon Bleu.มันมาจากจดหมายที่พลอ ชิลด์เขียนถึงชาร์ลี แฝดน้องของเขาเมื่อปี 1949 เมื่อตอนที่จูเลียเริ่มไปเรียนที่ เลอ กอร์ดอน เบลอ Julie & Julia (2009)
Yeah, I got the twin brother and the sister-in-law; they're in the conference room.ใช่ ผมได้ตัวคู่แฝดของเขากับพี่สะใภ้มา พวกเขาอยู่ในห้องประชุม The Dwarf in the Dirt (2009)
Lucky your guy had a twin brother, and lucky that brother wasn't some oral hygienist or something.โชคดีที่ มีพี่น้องฝาแฝด โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นหมอฟันหรืออะไรทำนองนั้น Avatar (2009)
You wanna lay in your twin bed and think about what you used to be.คุณคงอยากไปนอนเตียงคู่ แล้วคิดถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นมากกว่า อะไรกัน? Romantic Expressionism (2010)
My twin boys graduated from high school, both on the honor roll.ลูกชายฝาแฝดของฉัน เรียนจบไฮสคูลแล้ว ทั้งคู่ได้เกียรตินิยม The Help (2011)
That's Jaime Lannister, the Queen's twin brother.นั่นเจมี่ เลนนิสเตอร์ น้องชายฝาแฝดของราชินี Winter Is Coming (2011)
And the Queen and her twin brother.ราชินีกับ น้องชายฝาแฝดของนางด้วย Winter Is Coming (2011)
And he's not your twin brother, right?และเขาไม่ใช่น้องชายฝาแฝดนาย ใช่ไหม Cold Grey Light of Dawn (2011)
This is a centuries-old book written to a man's dead twin brother, donated by an equally eccentric, recently deceased modern-day Howard Hughes as part of a posthumous treasure hunt.นี่คือหนังสืออายุหลายศตวรรษ ผู้เขียนเขียนถึงแฝดที่ตายไป ถูกบริจาคโดยคนที่เพี้ยนพอกัน Where There's a Will (2011)
Gina Carlson hired a hit man, but he hit the wrong twin by mistake, so he's trying again.แต่เขาฆ่าแฝดผิดคน ดังนั้นเขาจะพยายามอีกครั้ง The Gunk in the Garage (2012)
Particle beams accelerate from her twin barrels At the focus point, they reach critical effective mass.พวกมันกำลังวางแผนสร้างอาณานิคมบนดาวดวงอื่น ก่อนที่พวกมันจะสูญสิ้นเผ่าพันธ์ คำสั่งเราคือโจมตีพวกมัน ก่อนที่พวกมันจะเป็นภัยคุกคาม Ender's Game (2013)
That's Sam's smarter twin brother, Evan. Evan Evans.พี่ชายฝาแฝดสุดฉลาดของแซม เอแวน เอแวน เอแวนส์ Sweet Dreams (2013)
Yeah, my twin brother Sam told me you guys totally crushed regionals two years ago with those sweet tunes.ใช่ แซม ฝาแฝดฉัน บอกว่าพวกนาย ชนะ regionals สองปีที่แล้ว ด้วยเสียงอันไพเราะ Sweet Dreams (2013)
Sam, we all know you don't have a twin brother, and frankly, it's distracting.แซม เราทุกคนรู้ว่านายไม่มีพี่ชายฝาแฝด และพูดตรงๆ มันน่ารำคาญ Sweet Dreams (2013)
That was my twin brother James. We were separated at birth.นั่นเป็นพี่ชายฝาแฝดของข้า เราถูกพรากจากกันตอนเราเกิด Tiny (2013)
So let me get this straight. You got a twin brother?ให้ข้าเข้าใจง่ายๆหน่อยนะ ท่านมีพี่ชายฝาแฝดหรอ? Tiny (2013)
I had a twin brother-- Michael.ผมมีแฝดน้อง ชื่อไมเคิล Red Listed (2013)
Rothstein have a twin brother?รอธสไตน์ มีฝาแฝดรึป่าว? The Man Who Saved Central City (2015)
It's a Twin Beech. I saw one here this morning.Es ist eine Twin Beech. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Who's got a Twin Beech?Wer hat eine Twin Beech? It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
You should be questioning nancy botwin.Sie sollten Nancy Botwin befragen. Mother Thinks the Birds Are After Her (2008)
Now he knew.Jetzt wusste er es. ~ How I Met Your Mother S05E21 ~ ~ Twin Beds ~ Twin Beds (2010)
Truth is, you're a Botwin.Die Wahrheit ist, dass du ein Botwin bist. Viking Pride (2010)
- Half a day's ride south of Twin Buttes.-In der Nähe von Twin Buttes. Hondo (1953)
Mrs. Lowe, Mr. Lane, my orders are to make a sweep as far as Twin Buttes.Mrs. Lowe, Mr. Lane, ich soll alles bis Twin Buttes durchkämmen. Hondo (1953)
We'll go on to Twin Buttes tomorrow... return tomorrow night to escort you and your boy out to safety.Morgen reiten wir nach Twin Buttes, morgen Abend bringen wir Sie und Ihren Jungen hier weg. Hondo (1953)
I want you to accompany us as far as Twin Buttes.Ich will, dass Sie uns bis Twin Buttes begleiten. Hondo (1953)
Now I'll give you a piece of advice... there's only one family between here and Twin Buttes... and you're too late to do them any good.Jetzt gebe ich Ihnen einen Rat. Zwischen uns und Twin Buttes lebt nur eine Familie, und für die kommt Ihre Hilfe zu spät. Hondo (1953)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twin bCan you tell Tom from his twin brother?
twin bHe took me for my twin brother.
twin bHis wife gave birth to twin boys.
twin bI always confuse John and his twin brother.
twin bThe criminal is not Bob but his twin brother.
twin bThe twin brothers are as like as two peas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียงคู่[N] double bed, See also: twin beds, Example: บริษัททัวร์จองห้องเตียงคู่ในโรงแรมทั้งหมด 20 ห้อง, Thai definition: มีสองเตียงในห้องเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมชั้นหนึ่งที่มีเตียงนอน 2 เตียงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双生兄弟[shuāng shēng xiōng dì, ㄕㄨㄤ ㄕㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] twin brothers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelbett {n} (2 getrennte Betten)twin beds [Add to Longdo]
Zwillingsbruder {m} | Zwillingsbrüder {pl}twin brother | twin brothers [Add to Longdo]
Zwillingswaffe {f} | Zwillingswaffen {pl}twin barrelled gun | twin barrelled guns [Add to Longdo]
Doppelkernwulst {f}twin bead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツインベッド[, tsuinbeddo] (n) twin bed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top