ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แฝด

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แฝด-, *แฝด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝด[ADJ] twin, Syn. สอง, ฝาแฝด, คู่แฝด, Example: เธอคลอดลูกแฝดที่โรงพยาบาลศิริราช, Count unit: คู่, Thai definition: เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน), ติดกันเป็นคู่
แฝด[N] love potion, See also: love philter, Syn. ยาแฝด, ยาเสน่ห์, Example: จนถึงปัจจุบัน ผู้หญิงบางคนก็ยังหาทางออกเกี่ยวกับชีวิตคู่ด้วยการใช้ยาแฝดอยู่, Thai definition: เรียกยาหรือสิ่งที่ผู้หญิงให้ผัวกินเพื่อให้หลงรักตัวคนเดียว
แฝดน้ำ[N] water discharged just before giving birth, See also: virginal secretion, Example: แพทย์เตรียมทำการคลอดหลังจากเห็นว่าเธอมีแฝดน้ำไหลออกมาแล้ว, Thai definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
แฝดน้ำ[N] too much amniotic fluid in the pregnancy, See also: water discharged just before giving birth, Example: คนไข้รายนี้ใกล้คลอดเต็มที มีแฝดน้ำออกมาแล้ว, Thai definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
แฝดสอง[N] twins, Example: เพื่อนบ้านคนหนึ่งของข้าพเจ้าคลอดลูกแฝดสองออกมาได้ด้วยฝีมือหมอตำแยแถวๆ บ้าน
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม
แฝดสี่[N] quadruplets, Example: มีข่าวลือว่าเมื่อวานนี้ภรรยาชาวนาคนหนึ่งคลอดลูกแฝดสี่
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
แฝดเลือด[N] childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Example: ถ้าผู้ป่วยมีแฝดเลือดแล้วให้เรียกแพทย์ทำคลอดได้ทันที, Thai definition: ภาวะที่เลือดออกมาทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แฝดว. เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้กัน) เช่น มีลูกแฝด, โดยอนุโลมเรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่คนเดียวกันแม้เกินกว่า ๒ คนก็ได้ เช่น แฝดแฝด ๖, ติดกันเป็นคู่ เช่น มะม่วงแฝด ผลไม้แฝด.
แฝดน. เรียกยาหรือสิ่งที่ผู้หญิงให้ผัวกินเพื่อให้หลงรักตัวคนเดียว ว่า ยาแฝด.
แฝดน้ำน. ภาวะการตั้งครรภ์ที่มีปริมาณนํ้าครํ่ามากกว่าปรกติ.
แฝดเลือดน. ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bigeminal; twinแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin; bigeminalแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conjoined twinแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, conjoinedแฝดติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizygotic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorial twin; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorionic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]
Craniopagusแฝดติดกันที่ส่วนล่างหรือส่วนบนของลำตัว [การแพทย์]
Diprosopus Dipagusแฝดไม่สมบูรณ์แบบ [การแพทย์]
Identical Individualแฝดชนิดเหมือนกันทุกอย่าง [การแพทย์]
Ischiopagusแฝดติดกันที่ส่วนล่างหรือส่วนบนของลำตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Donelley twins barfed on each other.แฝดโดเนลลี่อ้วกใส่กันเอง Stand by Me (1986)
It's twins!แฝดซะด้วย *batteries not included (1987)
You know? Two babies?จำได้ไหม เด็กแฝดไง The Joy Luck Club (1993)
She barely had time to grab her babies, twin girls.แม่แทบไม่มีเวลาพอที่จะเลี้ยงลูกแฝดของแม่ได้ The Joy Luck Club (1993)
"What happened to those babies?"เกิดอะไรขึ้นกับพวกลูกแฝดของแม่ล่ะ" The Joy Luck Club (1993)
The babies.เด็กแฝด The Joy Luck Club (1993)
The babies? We all thought that the babies had died.เด็กแฝด เราทุกคนต่างก็คิดว่า พวกเขาตายไปแล้ว The Joy Luck Club (1993)
- You know, two babies your mother leave on the roadside, in war time?+ รู้ไหม เด็กแฝดที่แม่เธอทิ้งเอาไว้ข้างถนน ตอนช่วงสงคราม The Joy Luck Club (1993)
This is from them, those babies?นี่จดหมายจากพวกเขา เด็กแฝดคู่นั้นนะเหรอคะ The Joy Luck Club (1993)
Those babies, of course.เรื่องเด็กพวกนั้น ฝาแฝดน่ะค่ะ The Joy Luck Club (1993)
I bet the twins are in China right now, dreaming about their little American sister.หนูว่าพวกฝาแฝดในเมืองจีนตอนนี้ คงกำลังฝัน ถึงน้องสาวชาวอเมริกันของพวกเขาแน่ๆ The Joy Luck Club (1993)
Because she gave up hope about her other daughters, how can she show you how to hope big when she had lost hope?เพราะแม่เขาเลิกหวังในตัวฝาแฝด แล้วแม่จะแสดงให้ลูกเห็นยังไง ว่าแม่มีความหวังอันยิ่งใหญ่ ในเมื่อแม่เองเป็นคนที่เลิกหวัง The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝด[n.] (faēt) EN: twin   FR: jumeau [m]
แฝด[adj.] (faēt) EN: double ; dual   FR: jumeau ; double
แฝดต่างไข่[n. exp.] (faēt tāng khai) EN: non identical twins   FR: faux jumeaux [mpl]
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins   FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets   FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
แฝดหก[n.] (faēt-hok) FR: sextuplés [mpl] ; sextuplées [fpl]
แฝดห้า[n.] (faēt-hā) FR: quintuplés [mpl] ; quintuplées [fpl]
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadruplet[N] แฝดสี่คน, See also: เด็กแฝดที่คลอดพร้อมกัน 4 คน
quint[N] แฝด 5, See also: ฝาแฝด 5 คน
quintuplet[N] กลุ่มที่มี 5 คน, See also: แฝด 5 คนจากท้องเดียวกัน, หนึ่งในฝาแฝด 5 คนจากท้องเดียวกัน
twin[N] แฝด, See also: ฝาแฝด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
didymousadj. เป็นคู่,เป็นแฝด
geminate(เจม'มะเนท) vt.,vi. ทำให้เป็นคู่กลายเป็นคู่. adj. เป็นแฝด,จับเป็นคู่,รวมเป็นคู่., See also: geminated adj.
philter(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philtre(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
siamese(ไซมะมีซ',-มีส') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศไทย,คนไทย,ภาษาไทย,วัฒนธรรมไทย,ฝาแฝด,มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด,เหมือนกัน,แมวไทย
siamese twinsn. ฝาแฝดที่มีตัวติดกันแต่กำเนิด
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
twin(ทวิน) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหนึ่ง,แฝด,สิ่งที่เป็นคู่กัน,ห้องเตียงคู่,สองเท่า. vt. จับคู่,เข้าคู่,เปรียบเทียบ,จัดให้มีคู่. vi. กำเนิดลูกแฝด -Phr. (twin bed เตียงเดี่ยวในห้องที่มีเตียงเดี่ยว2เตียง)
twinned(ทวินดฺ) adj. เป็นแฝด,เหมือนกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
biparous(adj) มีลูกแฝด
philtre(n) ยาเสน่ห์,ยาแฝด
quintuplet(n) เด็กแฝดห้าคน
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
twin(adj) แฝด,คู่,ทั้งสอง
twin(n) ลูกแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองสิ่ง,คู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top