ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แพรวพราว

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพรวพราว-, *แพรวพราว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรวพราว[ADV] full of wiles, See also: full of tricks, Example: ผู้ชายคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เธอจะตามเขาทันหรือเปล่า, Thai definition: ทีมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีลูกเล่นไม่ธรรมดา
แพรวพราว[V] be shining, See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening, Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ, Example: ชุดไหมสีทองแพรวพราวด้วยอัญมณีหลากสีที่ล้ำค่า, Thai definition: มีแสงเลื่อมแวววาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
Of course you can. After all, you've had plenty of practice.แน่นอนนายทำได้ ที่สำคัญ นายเหลี่ยมคูแพรวพราว The Longest Yard (2005)
"Soon I shall escape the attentions of that great lady and her scintillating nephew.""อีกไม่นานฉันก็จะหนีไปจากท่านผู้หญิง และหลานชายสุดแพรวพราวBecoming Jane (2007)
Thank you, Jamal. Bardi, keep up.แล้วตอนนี้เธอก็กลับมาอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าอัลฟี่ก็ยังทพตัวแพรวพราวเหมือนเดิม Slumdog Millionaire (2008)
Better solos, longer jams, just more of an accomplished pianist, but maybe that's just me.โซโล่ดีกว่า ลูกเล่นแพรวพราว ประสพความสำเร็จมากกว่าด้วย แต่นั่นก็แค่ฉันคนเดียว Chuck Versus the Seduction (2008)
Oh, that's my guy, always with the jokes.นั่นละเด็กผม มุกแพรวพราวตลอด The Ugly Truth (2009)
You're brilliant.คุณแพรวพราวมาก Episode #3.5 (2009)
I can wear a dress to school, and people think it's cool.ถึงฉันใส่ชุดแพรวพราว คนก็มองว่าเท่ Preggers (2009)
That brilliant, playful, disrespectful young bastard.มีลูกเล่นแพรวพราว ไม่รู้จักมีความเคารพ The Tourist (2010)
Wonderful wit and sparkling theatrics.ไหวพริบยอดเยี่ยม และการแสดงอันแพรวพราว Warrior (2010)
How can she even see time through all that sparkly?นี่หล่อนจะมองเห็นเวลา ได้ยังไง แพรวพราวซะขนาดนั้น Touch of Eva (2010)
But, why aren't you wearing that sparkly tracksuit these days?ว่าแต่ ทำไมนายไม่ใส่่เสื้อวอร์มตัวแพรวพราวนั่นแล้วล่ะ Episode #1.9 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking

English-Thai: Nontri Dictionary
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ
spangle(vt) ทำให้แพรวพราว
tinsel(adj) แพรวพราว,หรูหรา,ฉูดฉาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top