ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子力発電所

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子力発電所-, *原子力発電所*
Japanese-English: EDICT Dictionary
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] (n) nuclear power plant; nuclear power station [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Here is an atomic power plant.ここに原子力発電所があります。
Nuclear power plants are dangerous, not to mention nuclear weapons.核兵器は言うまでもなく、原子力発電所も危険である。
We can not be too careful in operating a nuclear power plant.原子力発電所の運転にはどんなに注意してもしすぎることはない。
Nuclear power plants don't appeal to everybody.原子力発電所はすべての人に訴えるわけではない。
The radioactivity leaked out of the nuclear power plant.放射能が原子力発電所から漏れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reactor in China, I heard about, but the spike in soy futures..[JA] 中国の原子力発電所の事故は 知ってるが... ...大豆先物の暴騰は? Blackhat (2015)
Nuclear power plants supply 20% of the nation's electricity.[JA] 原子力発電所は電力の 20%を供給してるんだよ Automatic for the People (2008)
Bakerline Nuclear Power Station.[JA] ベーカーライン原子力発電所 Fight or Flight (2015)
The Badlands Nuclear Power Plant![JA] バッドランズ原子力発電所に! Going Nuclear (2014)
Joined the Bureau last month to get access to a nuclear plant in Tulsa.[JA] アクセスする為に 先月局に加入した タルサの原子力発電所 Root Path (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top