ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flash

F L AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flash-, *flash*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
flash meeting(slang) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flash(vi) ส่องแสงวาบขึ้นมา, See also: แปลบ, แลบ, วูบ, Syn. flare, gleam
flash(vt) ส่องไฟ (ทางเดิน), See also: ฉายไฟ
flash(n) แสงวาบ, See also: แสงปลาบ, Syn. flare, gleam, spark
flash(n) ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flash(vi) วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว, See also: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
flash(vt) แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร, Syn. show, display, Ant. conceal, hide
flash(n) ชั่วอึดใจเดียว, See also: ชั่วพริบตาเดียว, Syn. moment, instant, jiffy
flash(adj) โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flashy(adj) ฉูดฉาด, See also: บาดตา, หรูหรา, โอ้อวด, Syn. showy, gaudy, flamboyant, Ant. colourless, dull
flasher(n) คนที่ชอบอวดอวัยวะเพศในที่สาธารณะ (แสลง), See also: พวกอนาจาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flash(แฟลช) { flashed, flashing, flashes } n. แสงวาบ, แสงแลบ, ชั่วแวบเดียว, การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง, การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา, การแสดงโอ้อวด, ข่าวด่
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป, แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช, ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) , ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ, โด่งดังชั่วประเดี๋ยว, หรูหรา, โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy

English-Thai: Nontri Dictionary
flash(n) แสงแลบ, ไฟแฟลช, ข่าวด่วน, การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ, เกิดขึ้นโดยเร็ว, สะท้อนกลับ, เกิดขึ้นกะทันหัน
flashlight(n) ไฟแฟลช, แสงสัญญาณ, ไฟฉาย, ไฟสัญญาณรถตำรวจ
flashy(adj) มีแสงแวบ, เหมือนฟ้าแลบ, ชั่วแวบ, ชั่วประเดี๋ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash๑. น้ำท้น๒. แอ่งยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flash chequeเช็คสั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash gasแฟลชแก๊ส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash memoryหน่วยความจำแฟลช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flash pointจุดวาบไฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
flash pointจุดวาบไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flash weldingการเชื่อมวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flash welding with preheatingการเชื่อมวาบแบบอุ่นก่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashbackไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flash (Computer file)แฟลช (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Flash and Flameเปลวเพลิงไฟไหม้ [การแพทย์]
flash board weirflash board weir, ฝายบานกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flash bulbหลอดไฟวาบ, หลอดไฟที่ให้แสงสว่างวาบช่วยในการถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flash Cardsภาพแผ่น [การแพทย์]
Flash Floodน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า, Example: น้ำซึ่งท่วมขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน เนื่องจากฝนตกหนัก ในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักน้ำ หรือ การต้านน้ำน้อย (retard) เช่น บริเวณ ต้นน้ำซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก พื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปทำให้การกักน้ำหรือการต้านน้ำน้อยลง พื้นถนน หรือสนามบิน เป็นต้น หรืออาจเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น เช่น เขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำพังทะลาย ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Flash floodน้ำท่วมฉับพลัน หรือน้ำป่า [อุตุนิยมวิทยา]
flash floodflash flood, น้ำท่วมฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
flash memoryหน่วยความจำแบบแฟลช, หน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้ แม้ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง สามารถลบและเขียนข้อมูลใหม่ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flash Pointจุดวาบไฟ, Example: เป็นค่าตัวเลขที่แสดงอุณหภูมิของของเหลวแต่ละ ชนิด ซึ่งเมื่อของเหลวนั้นได้รับความร้อนถึงอุณหภูมินี้แล้ว จะทำให้สารเกิดการระเหยกลายเป็นไอ เกิดแสงวาบ (flash light) ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งแรก และสามารถสร้างส่วนผสมที่ติดไฟได้ ซึ่งส่วนผสมนั้นสามารถจุดติดไฟได้เป็นระยะเวลานาน และสามารถขยายเปลวไฟไปได้ไกลจากจุดเริ่มต้นเป็นค่าที่ชี้ให้เห็นถึงความไวไฟ หรือความยากง่ายในการติดไฟ หรือการระเบิดของสาร ถ้าสารใดมีจุดวาบไฟนี้ต่ำแสดงว่า สารนั้นจะไวไฟมากหรือจะเกิดการติดไฟ หรือเกิดการติดไฟ หรือเกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า หรือง่ายการสารที่มีจุดวาบไฟสูง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
# In a flash of teeth and fur #เพียงแวบหนึ่งของเขี้ยว และขนฟูนั่น An American Tail (1986)
Here in a flash and gone without a traceหลอกให้ตกใจแล้วไปแบบไร้ร่องรอย The Nightmare Before Christmas (1993)
Could you point that flash away from me, please?กระโหลกลาดเอียง แสดงว่า ไม่ใช่มนุษย์ Deep Throat (1993)
Somebody just waiting, and you see this flash come over them.หรือคนที่นั่งคอยใครสักคน แล้วปุบปับมันปั๋งขึ้นมาเอง As Good as It Gets (1997)
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet, ... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย Fight Club (1999)
It's not everyday you find a girl who'll flash someone to get you out of detention.ไม่ทุกวันนี่ที่เธอจะพบสาว ที่สามารถดึงความสนใจจากใคร เพื่อช่วยเธอออกจากห้องกักขัง 10 Things I Hate About You (1999)
I´m sorry I forgot to take my hot flash medication today.หนูลืมทานยาวัยทองค่ะ Never Been Kissed (1999)
Who used to run up to the roof of our first apartment building... to flash the traffic helicopters?สาวที่วิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าอพาร์ตเม้นท์ แล้วโชว์นมให้คนขับเฮลิคอปเตอร์ตรวจจราจรดู American Beauty (1999)
I saw a flash of Tina Greer's skeleton.ผมเคยเห็นอะไรสะท้อนแสงออกมาจากโครงกระดูกของทีน่า X-Ray (2001)
I saw the same weird skeleton flash just after the robbery... I think.ผมคิดว่าผมเห็นโครงกระดูกแปลกๆ เปล่งแสงแบบเดียวกับของโจรที่ปล้นธนาคารเลยครับ X-Ray (2001)
Pop Flash presents RUI's latest song.ป๊อป แฟลช จะเล่นเพลงใหม่ของ รูอินะคะ Yomigaeri (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flashFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
flashHer eyes flashed with joy.
flashHis eyes flashed with anger.
flashI expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
flashI groped for a flashlight.
flashI have hot flashes.
flashIn all the excitement the 30 minute show-time passed in a flash.
flashI saw a flash of lightning far in the distance.
flashI saw flashes of lightning in the distance.
flashI saw flashing red lights in my rear-view mirror and my heart sank.
flashI shone a flashlight into the dark room.
flashIs it all right to use a flash here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฉาย(n) flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
วาบ(adv) flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai Definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
แวบ(v) flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
วูบวาบ(adj) flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai Definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ฟ้าแลบ(n) lightning, See also: flash of lightning, Example: ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใกล้ๆ กัน, Thai Definition: แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
เป็นประกาย(v) sparkle, See also: flash, twinkle, shimmer, glisten, Syn. แวววาว, สุกใส, สว่าง, มันเงา, Ant. มัว, หม่น, หมอง, Example: ดวงตาของดาวพระศุกร์เป็นประกายด้วยความยินดี
แปลบ(adv) flashily, See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ, Example: ฉันมองเห็นสายฟ้าฟาดแปลบลงมาท่ามกลางเมฆฝนที่ทวีสีครึ้มมากขึ้น., Thai Definition: เกิดสงวาบแล้วหายไปทันที
วิชชุ(n) lightning, See also: flash of lightning, electric light, Syn. วิชชุดา, แสงไฟฟ้า, สายฟ้า, Notes: (บาลี)
แวบวับ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai Definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
แวบวาบ(adj) flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Example: หิ่งห้อยเป็นกลุ่มส่องแสงแวบวาบอยู่กลางทุ่ง, Thai Definition: เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉูดฉาด[chutchāt] (adj) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy
ไฟฉาย[faichāi] (x) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch  FR: lampe de poche [ f ] ; torche électrique [ f ] ; projecteur [ m ]
ไฟฟ้าเดินทาง[faifā doēnthāng] (n, exp) EN: flashlight
ไฟแฟลช[fai flaēt] (n, exp) EN: flash  FR: flash [ m ]
ไฟกะพริบเตือน[fai kaphrip teūoen] (n, exp) EN: flashing warning light
ฟ้าแลบ[fālaēp] (n) EN: lightning ; flash of lightning  FR: éclair [ m ]
จุดวาบไฟ[jut wāp fai] (n, exp) EN: flash point
ข่าวด่วน[khāo duan] (n, exp) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch  FR: nouvelles de dernière minute [ fpl ] ; flash d'information [ m ] ; actualité brûlante [ f ] ; dernières nouvelles [ fpl ]
ข่าวสั้น[khāo san] (n, exp) EN: news in brief  FR: nouvelles en bref [ fpl ] ; flash d'information [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLASH F L AE1 SH
FLASHY F L AE1 SH IY0
FLASHER F L AE1 SH ER0
FLASHES F L AE1 SH IH0 Z
FLASHED F L AE1 SH T
FLASH'S F L AE1 SH IH0 Z
FLASHING F L AE1 SH IH0 NG
FLASHIER F L AE1 SH IY0 ER0
FLASHERS F L AE1 SH ER0 Z
FLASHGUN F L AE1 SH G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flash (v) flˈæʃ (f l a1 sh)
flashy (j) flˈæʃiː (f l a1 sh ii)
flashed (v) flˈæʃt (f l a1 sh t)
flashes (v) flˈæʃɪz (f l a1 sh i z)
flashgun (n) flˈæʃgʌn (f l a1 sh g uh n)
flashier (j) flˈæʃɪəʳr (f l a1 sh i@ r)
flashily (a) flˈæʃɪliː (f l a1 sh i l ii)
flashing (v) flˈæʃɪŋ (f l a1 sh i ng)
flashback (n) flˈæʃbæk (f l a1 sh b a k)
flashbulb (n) flˈæʃbʌlb (f l a1 sh b uh l b)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪光[shǎn guāng, ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ, / ] flash #14,025 [Add to Longdo]
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] flashlight; torch #36,669 [Add to Longdo]
华而不实[huá ér bù shí, ㄏㄨㄚˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] flashy #42,417 [Add to Longdo]
闪点[shǎn diǎn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] flash point #104,321 [Add to Longdo]
型快闪记忆体[xíng kuài shǎn jì yì tǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄕㄢˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] flash memory [Add to Longdo]
闪卡[shǎn kǎ, ㄕㄢˇ ㄎㄚˇ, / ] flashcard [Add to Longdo]
闪灼[shǎn zhuó, ㄕㄢˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] flash [Add to Longdo]
U盘[yù pán, ㄩˋ ㄆㄢˊ, / ] flash drive [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzgerät { n }flash attachment [Add to Longdo]
Blitzlichtkontakt { m }flash contact [Add to Longdo]
Flammpunkt { m }flash point; flashing point [Add to Longdo]
Geistesblitz { m } | Geistesblitze { pl }flash of genius | flashes of genius [Add to Longdo]
Sturzflut { f }; reißender Strom | Sturzfluten { pl }flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
hauchvergoldet { adj }flash plated [Add to Longdo]
Pressgrat { m }flash rubber [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
速報[そくほう, sokuhou] (n, vs) news flash; prompt report; bulletin; quick announcement; (P) #5,629 [Add to Longdo]
フラッシュ[furasshu] (n) (1) flash; (2) flush; (P) #7,565 [Add to Longdo]
派手[はで, hade] (adj-na, n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P) #13,503 [Add to Longdo]
閃光;せん光[せんこう, senkou] (n) flash; glint #15,426 [Add to Longdo]
稲妻(P);電[いなずま(P);いなづま, inazuma (P); inaduma] (n) (flash of) lightning; (P) #19,512 [Add to Longdo]
特報[とくほう, tokuhou] (n, vs) news flash #19,897 [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) { comp } (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
きらり[kirari] (adv, adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
きんきらきん[kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy [Add to Longdo]
ばっと[batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]
書式フラッシュ[しょしきフラッシュ, shoshiki furasshu] form flash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Flashed}
   (fl[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Flashing}.] [Cf. OE. flaskien,
   vlaskien to pour, sprinkle, dial. Sw. flasa to blaze, E.
   flush, flare.]
   1. To burst or break forth with a sudden and transient flood
    of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the
    powder flashed.
    [1913 Webster]
 
   2. To break forth, as a sudden flood of light; to burst
    instantly and brightly on the sight; to show a momentary
    brilliancy; to come or pass like a flash.
    [1913 Webster]
 
       Names which have flashed and thundered as the watch
       words of unnumbered struggles.    --Talfourd.
    [1913 Webster]
 
       The object is made to flash upon the eye of the
       mind.                 --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       A thought flashed through me, which I clothed in
       act.                 --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth like a sudden flame; to break out
    violently; to rush hastily.
    [1913 Webster]
 
       Every hour
       He flashes into one gross crime or other. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {flash in the pan}, a failure or a poor performance,
    especially after a normal or auspicious start; also, a
    person whose initial performance appears augur success but
    who fails to achieve anything notable. From 4th {pan}, n.,
    sense 3 -- part of a flintlock. Occasionally, the powder
    in the pan of a flintlock would flash without conveying
    the fire to the charge, and the ball would fail to be
    discharged. Thus, a good or even spectacular beginning
    that eventually achieves little came to be called a flash
    in the pan.
 
   {To flash in the pan}, to fail of success, especially after a
    normal or auspicious start. [Colloq.] See under {Flash}, a
    burst of light. --Bartlett.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: {Flash}, {Glitter}, {Gleam}, {Glisten}, {Glister}.
 
   Usage: Flash differs from glitter and gleam, denoting a flood
      or wide extent of light. The latter words may express
      the issuing of light from a small object, or from a
      pencil of rays. Flash differs from other words, also,
      in denoting suddenness of appearance and
      disappearance. Flashing differs from exploding or
      disploding in not being accompanied with a loud
      report. To glisten, or glister, is to shine with a
      soft and fitful luster, as eyes suffused with tears,
      or flowers wet with dew.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n.; pl. {Flashes}.
   1. A sudden burst of light; a flood of light instantaneously
    appearing and disappearing; a momentary blaze; as, a flash
    of lightning.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden and brilliant burst, as of wit or genius; a
    momentary brightness or show.
    [1913 Webster]
 
       The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No striking sentiment, no flash of fancy. --Wirt.
    [1913 Webster]
 
   3. The time during which a flash is visible; an instant; a
    very brief period; as, I'll be back in a flash.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The Persians and Macedonians had it for a flash.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A preparation of capsicum, burnt sugar, etc., for coloring
    and giving a fictitious strength to liquors.
    [1913 Webster]
 
   5. A lamp for providing intense momentary light to take a
    photograph; as, to take a picture without a flash.
 
   Syn: flashbulb, photoflash, flash lamp, flashgun.
     [WordNet 1.5]
 
   6. Same as {flashlight}. [informal]
    [PJC]
 
   7. (Journalism) A short news item providing recently received
    and usually preliminary information about an event that is
    considered important enough to interrupt normal
    broadcasting or other news delivery services; also called
    a {news flash} or {bulletin}.
    [PJC]
 
   {Flash light}, or {Flashing light}, a kind of light shown by
    lighthouses, produced by the revolution of reflectors, so
    as to show a flash of light every few seconds, alternating
    with periods of dimness. --Knight.
 
   {Flash in the pan}, the flashing of the priming in the pan of
    a flintlock musket without discharging the piece; hence,
    sudden, spasmodic effort that accomplishes nothing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\ (fl[a^]sh), v. t.
   1. To send out in flashes; to cause to burst forth with
    sudden flame or light.
    [1913 Webster]
 
       The chariot of paternal Deity,
       Flashing thick flames.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey as by a flash; to light up, as by a sudden flame
    or light; as, to flash a message along the wires; to flash
    conviction on the mind.
    [1913 Webster]
 
   3. (Glass Making) To cover with a thin layer, as objects of
    glass with glass of a different color. See {Flashing}, n.,
    3
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   4. To trick up in a showy manner.
    [1913 Webster]
 
       Limning and flashing it with various dyes. --A.
                          Brewer.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. due to confusion between flash of light and plash,
    splash.] To strike and throw up large bodies of water from
    the surface; to splash. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He rudely flashed the waves about.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Flashed glass}. See {Flashing}, n., 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, a.
   1. Showy, but counterfeit; cheap, pretentious, and vulgar;
    as, flash jewelry; flash finery.
    [1913 Webster]
 
   2. Wearing showy, counterfeit ornaments; vulgarly
    pretentious; as, flash people; flash men or women; --
    applied especially to thieves, gamblers, and prostitutes
    that dress in a showy way and wear much cheap jewelry.
    [1913 Webster]
 
   {Flash house}, a house frequented by flash people, as thieves
    and whores; hence, a brothel. "A gang of footpads,
    reveling with their favorite beauties at a flash house."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n.
   Slang or cant of thieves and prostitutes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flash \Flash\, n. [OE. flasche, flaske; cf. OF. flache, F.
   flaque.]
   1. A pool. [Prov. Eng.] --Haliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engineering) A reservoir and sluiceway beside a navigable
    stream, just above a shoal, so that the stream may pour in
    water as boats pass, and thus bear them over the shoal.
    [1913 Webster]
 
   {Flash wheel} (Mech.), a paddle wheel made to revolve in a
    breast or curved water way, by which water is lifted from
    the lower to the higher level.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flash
   adj 1: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring";
       "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts";
       "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
       [syn: {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish},
       {gaudy}, {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky},
       {tatty}, {tawdry}, {trashy}]
   n 1: a sudden intense burst of radiant energy
   2: a momentary brightness
   3: a short vivid experience; "a flash of emotion swept over
     him"; "the flashings of pain were a warning" [syn: {flash},
     {flashing}]
   4: a sudden brilliant understanding; "he had a flash of
     intuition"
   5: a very short time (as the time it takes the eye to blink or
     the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a
     flash" [syn: {blink of an eye}, {flash}, {heartbeat},
     {instant}, {jiffy}, {split second}, {trice}, {twinkling},
     {wink}, {New York minute}]
   6: a gaudy outward display [syn: {ostentation}, {fanfare},
     {flash}]
   7: a burst of light used to communicate or illuminate [syn:
     {flare}, {flash}]
   8: a short news announcement concerning some on-going news story
     [syn: {news bulletin}, {newsflash}, {flash}, {newsbreak}]
   9: a bright patch of color used for decoration or
     identification; "red flashes adorned the airplane"; "a flash
     sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to"
   10: a lamp for providing momentary light to take a photograph
     [syn: {flash}, {photoflash}, {flash lamp}, {flashgun},
     {flashbulb}, {flash bulb}]
   v 1: gleam or glow intermittently; "The lights were flashing"
      [syn: {flash}, {blink}, {wink}, {twinkle}, {winkle}]
   2: appear briefly; "The headlines flashed on the screen"
   3: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
     showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash}, {show
     off}, {ostentate}, {swank}]
   4: make known or cause to appear with great speed; "The latest
     intelligence is flashed to all command posts"
   5: run or move very quickly or hastily; "She dashed into the
     yard" [syn: {dart}, {dash}, {scoot}, {scud}, {flash},
     {shoot}]
   6: expose or show briefly; "he flashed a $100 bill"
   7: protect by covering with a thin sheet of metal; "flash the
     roof"
   8: emit a brief burst of light; "A shooting star flashed and was
     gone"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top